DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Positie Kerk » Aanpassingen door de CDF (2005) » Vassula's Antwoorden Aan De CDF Door Fr. Prospero Grech »

VORIGE | CDF INHOUD | VOLGENDE | DOWNLOAD PDF

Vassula's Antwoorden aan de CDF door Fr. Prospero Grech

Vassula's introductie brief aan Fr. Prospero

Rome, 26 juni 2002

Onderwerp: Antwoord Vassula Rydén op de brief van Pater Prospero Grech, geschreven ten behoeve van Zijne Eminentie Kardinaal Joseph Ratzinger van de Congregatie voor de Geloofsleer, op 4 april 2002.

Zeer Eerwaarde Pater Prospero Grech
Collegio Sta. Monica,
Via Paulo VI, 25
1-00193 Rome


Geachte Pater Prospero Grech,

Allereerst wil ik u ervoor bedanken dat u mij de gelegenheid geeft te antwoorden op de vragen die u hebt aangaande mijn geschriften en mijn activiteit, zee respectvol uitgedrukt in uw brief van 4 april 2002, en die de punten van kritiek herhaalt die zijn vervat in de ‘Notificazione’ van 1995.

Ik ben op de hoogte van de taak en de verantwoordelijkheid die uw zeer heilige Congregatie is toegewezen om ‘de geesten te onderzoeken’ (1Joh. 4 :1). Ik heb iets begrepen, gedurende deze jaren, van de ingewikkeldheid van deze taak van onderscheiding en hoe delicaat het is, daar ikzelf op mijn weg veel mensen heb ontmoete die mij benaderden en beweerden dat ook zij goddelijke ervaringen hadden, welke zij met de mijne wilden vermenen. Uit voorzichtigheid en om redenen van verantwoordelijkheid heb ik het tot mijn stelregel gemaakt aan geen van hen aandacht te schenken. Daarom waardeer ik het belang van uw werk om de gelovigen te beschermen tegen elke schade en het geloof vrij te houden van niet-authentieke ervaringen, maar evenzeer het ware charisma te beschermen dat de Kerk ten goede zou kunnen komen.

Ik ben u ook dankbaar dat u mij de gelegenheid geeft te verduidelijken en licht te werpen op bepaalde uitdrukkingen die mogelijk onduidelijk lijken, daar ze zijn geschreven in beeldspraak en in poëtisch of symbolische stijl. Ik ben mij er eveneens van bewust dat mijn spreken tot Katholieke Christenen, ofschoon ik Orthodox ben, ongebruikelijk is, maar liever dan het te zien als wanorde, wens ik het nederig te zien als mijn bijdrage aan de genezing van de verdeeldheid tussen Christelijke Broeders. En dus zal ik zo goed als ik kan antwoorden op de vragen die zich verwaardig hebt mij te kunnen stellen in volledige oprechtheid en duidelijk, verzekerd eveneens van uw edelmoedigheid, goede wil en begrip tegenover mijn beperkingen in het uitdrukken van het volledige panorama, vervat in de 12 delen van de boeken met de titel: ‘Waar Leven in God’ (WLIG). 

 

VORIGE CDF INHOUD |VOLGENDE| DOWNLOAD PDF

 
Getuigenissen
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Positie Kerk
    Aanpassingen door de CDF (2005)
        Kardinaal Joseph Ratzinger
        Fr. Joseph Augustine Di Noia
        Vassula Informeert de WLIG Lezers over de Communicatie met het CDF
        Fr. Prospero Grech, OSA
        Vassula's Antwoorden Aan De CDF Door Fr. Prospero Grech
        Antwoord op Vraag 1: Relatie tussen WLIG en Openbaring.
        Antwoord op Vraag 2. Mijn relatie as Orthodox Christen tot de Rooms Katholieke Kerk.
        Antwoord op Vraag 3. Verwarring van terminologie met betrekking tot de personen van de Heilige Drie-Eenheid.
        Antwoord op Vraag 4: Protologie en Eschatologie.
        Antwoord op Vraag 5: De 'Waar Leven in God' beweging?
        Aartsbisschop Ramon C. Arguelles
        Fr. Lars Messerschmidt - Vassula en Kardinaal Ratzinger
        "De Situatie is Gewijzigd", zegt Paus Benedictus
    Imprimatur en Nihil Obstat Officiële kerkelijke zegels van goedkeuring
    De Patriarch van Alexandrië en geheel Afrika, Theodoros II
    Kardinaal Franjo Kuharic
    Kardinaal Napier, Aartsbisdom van Durban, Zuid Afrika
    Kardinaal Sfeir
    Kardinaal Telesphore P. Toppo, Aartsbisschop van Ranchi, India
    Aartsbisschop Vincent Concessao, Aartsbisschop van New Delhi, India
    Aartsbisschop Frane Franic
    Aartsbisschop David Sahagian
    Aartsbisschop Seraphim
    Bisschop Joäo Terra
    Bisschop Anil Joseph Thomas Couto
    Aartsbisschop Jeremiah
    Zijne Hoogwaardige Riah Abu El-Assal, Anglicaanse Bisschop in Jeruzalem
    Bisschop Karl Sigurbjörnsson
    Bisschop Theofylaktos' Welkomsttoespraak (in het Engels)
    Bisschop Georges Kahhale
    Fr. Ion Bria, Professor in Orthodoxe Theologie
    Paus Johannes Paulus II
    Verdere bronnen van de Congregatie voor de Geloofsleer
    Internationale Bibliografie
    Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
    Liefdadigheidswerken ‘Daden van Liefde’
    Oecumene & Spiritualiteit
    Het Enigma Vassula
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

De Moeder Van Heel De Mensheid
 
EERDERE BOODSCHAP:

Mijn Heilige Geest Zal Komen Voor Jullie Redding
Er Zal Een Tweede Pinksteren Zijn

 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message