DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Liefdadigheid Is Heilig, Het Is Het Symbool Van Mijn Beeld

1 maart 2010

Heer!

Ik Ben! Mijn Aanwezigheid is met je; Ik zal je wonden genezen; Mijn Vassula, Ik heb je gekozen uit heel de mensheid om Mijn Woord te openbaren aan deze generatie; wees niet ontmoedigd; Ik zal je te hulp komen;

ze stellen Mij op de proef! Vat moed, Mijn kind… Ik zeg dit tot de Kerken:

het weigeren van dezelfde gaven van de Heilige Geest in jullie tijdperk en tijden, zoals in het verleden, voor het voordeel en vooruitgang van de Kerk, jullie weigering is een gruwel in Mijn Ogen; een geestelijke dood die in jullie is gekropen! afvalligen die Mijn Heilige Geest ergeren! zij zijn het die in een geestelijke traagheid en ketterij zijn vervallen; zie je? hoe kan Mijn Heilige Geest in hen verblijven wanneer zij worden overheerst door traagheid en andere ondeugden? hoe zouden zij ooit kunnen zien met het Licht van Mijn Heilige Geest wanneer ze vijandigheid in hun harten dragen en tevens zo vele ondeugden omhelzen?

Ik zeg je, dat het slechts door de genade van Mijn Heilige Geest is dat de Waarheid aan hen kan worden geopenbaard; het is Mijn smart dat zo veel van Mijn priesters Mij niet zoeken; en nog erger, wanneer zij een ziel opmerken vurig met goddelijke liefde voor Mij, die van Mij geniet en niet van de wereld, die Mij prefereert boven alle wereldlijke hartstochten en gecharmeerd is van Mijn Aanwezigheid – groeit hun haat zelfs nog meer; de begenadigde zielen die ik verkoos te begunstigen worden door hen vertrapt, ofwel door geestelijke afgunst of door een rationalistische geest; ze aanvaarden Mijn taal niet waarmee Ik je onderricht, want hun vlees begrijpt het op vleselijke wijze; terwijl Ik geestelijke thema’s onderricht op geestelijke wijze; zij zijn zoals de Schrift over hen schrijft: “een ongeestelijk persoon is iemand die niets aanvaardt van de Geest van God; hij ziet het allemaal als onzin en het gaat zijn begrip te boven omdat het alleen begrepen kan worden door de Geest…” [1] geestelijke blindheid laat hun ego nooit sterven om de hoogste deugd te begrijpen, welke de liefde is; liefde, die de grootste van de deugden is zodat in de maat van die deugd u allen op het eind zult worden geoordeeld;

het is juist te zeggen wanneer je in Mijn  Naam getuigt, Vassula, dat alle geloof en hoop zijn gefundeerd op die deugd en het is door het doen van het goede, door goed van hart te zijn, liefdevol, barmhartig en zachtmoedig dat zij God zullen zien en Mijn Koninkrijk zullen beërven; met andere woorden: de zuiveren van hart… [2] ja! het Woord van God is verlossing, reddende hulp; het is de kennis van God die alleen degenen die Ons bezitten [3] kennen; het is het Woord van God zelf die Liefde is; en vanwege de Liefde werd Ik graag mens, droeg Ik graag Mijn Kruis; het zicht van velen verduisterde toen ze Mij Verrezen zagen;

- de liefdadigheid is heilig, het is het symbool van Mijn Beeld en alles wat Ik vertegenwoordig;

- de liefdadigheid is meer dan rijkdom; ja!

- de liefde is prachtiger dan de zon omdat het meer straalt dan alle andere deugden, vergeleken met licht;

- de liefdadigheid is een onuitputtelijke schat voor de mensheid want het verheugt zich meer in geven dan in ontvangen;

- de liefdadigheid heeft geen eigenbelang maar is jezelf geven aan de hele mensheid;

een ieder die deze deugd bezit, heerst met Mij; goddelijke macht is een gave door Mij aan jou geschonken en het kan aan je geschonken worden in de mate van de liefde die je hebt; overweeg wat goed is en wat verkeerd is en kom tot rede; rede om te streven naar sterven aan jezelf om de liefde te verkrijgen en wanneer je het eenmaal hebt verdiend en ermee bent gekroond, dan leidt het je voorgoed naar onoverwinnelijke heiligheid, want het houdt de triomf in zich voor alle eeuwigheid!

verleid dus je geest niet met verderf en boosaardigheid, noch met een fascinatie in kwaad doen; Ik zeg je, leid een smetteloos leven zodat Ik je ziel vasthecht aan Mijn Heilige Geest, Degene die je Onzichtbaar noemt; je kunt nooit een stevige fundering leggen in Mij, noch diepe wortels schieten, tenzij je liefde bezit;

- de liefde is als het roer van een boot die je naar je bestemming leidt; zonder dat ben je gedoemd met elke stroom mee te drijven en verdwaald te raken;

- de liefde zal je leiden naar je ware bestemming en dat ben Ik; het zal je ook in staat stellen om Mij te herkennen in je naaste en hem te beminnen; wat voor nut zal het hebben als je geen liefde hebt voor je naaste en ijver voor Mijn Kerk? kom dan en adem in Mij en verkrijg Mijn gaven en deze deugden;

Ik heb je volledige onthechting nodig, generatie, en dag na dag zal Ik in je groeien terwijl je ego en je wil zullen verminderen; aldus zal Ik je uit deze verdorven wereld werpen om binnen te gaan in Mijn Hart; wees gezegend jullie allen die nu bereid zijn Mijn voorschriften te gehoorzamen; ic


[1] 1 Kor. 2:14

[2] Mat. 5:8

[3] De Heilige Drie-eenheid

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message