DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Beth Myriam »

Welkom bij de TLIG Beth Myriams rubriek van deze website.


"Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht ... Ik zeg u: al wat gij hebt gedaan voor één dezen geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.” (Mat. 25:35-40)

...luister nu naar Mij en schrijf deze woorden:
vestig Onze Beth Myriams overal waar je kunt; verhef de verdrukte en help de wees; bescherm Mij, red Mij van de goot, bescherm Mij en voed Mij, ontdoe Mij van Mijn last en vermoeidheid, steun Mij en bemoedig Mij, maar bovenal bemin Mij: alles was je doet voor de minsten van Mijn broeders, doe je voor Mij...
Ik zegen de supporters van Mijn leven, mogen zij deugdzaam blijven en allen beminnen;
Ik ben met je... IC

Boodschap 27 maart 2002

Inleiding
Hoe het Beth Myriam Project begon.
 

Beth Myriams Rondom de Wereld
Verslagen en foto´s van Beth Myriams rondom de wereld
 

Andere 'Daden van Liefde' Projecten
Andere door de Geest geïnspireerde en charitatieve werken, niet 'onder de vlag' van Beth Myriam
 

Manieren om bij te dragen
Hoe Beth Myriams financieel te ondersteunen (verschillende valuta's)
 

Neem Contact Met Ons Op
Voelt u zich geïnspireerd om een Beth Myriam te beginnen? Of bent u op zoek naar algemene informatie?
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ik Heb Mensen Die Mij Niet Kenden Ertoe Gebracht Mij Te Leren Kennen En Beminnen
 
EERDERE BOODSCHAP:

Vertrouw Me, Wees Standvastig En Hoop Op Mij; Je Bent Niet Alleen
 

 
TOP NIEUWS:

Profetieën Die Voor Dit Einde Van De Tijden Worden Gerealiseerd
Onder de vele boodschappen van Waar Leven in God die ons al die jaren zijn gegeven, liep ik snel door een aantal van hen heen die lijken te profeteren wat er in onze dagen met COVID-19 gebeurt. De Heer roept ons sinds 1985 vanuit Zijn uitbundige Liefde in

ANDER NIEUWS:
Enkele verduidelijkingen om de Interreligieuze dialogen te begrijpen
door Vassula
 
Vassula stuurt Boodschap van God van 13 maart 2020
Een nieuwe boodschap: roep de mensen bijeen en vertel ze ...

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message