DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen »

Welkom bij de Sectie Getuigenissen


"Aan hun vruchten zult ge ze kennen. Plukt men soms druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, noch een zieke boom goede vruchten." (Mat. 7: 16-19)

vrede zij met je, Ik ben Jezus, je Verlosser; Ik ben de Heilige der Heiligen die tot je spreekt;

voorwaar Ik zeg jullie: Ik zal bijzondere genaden uitstorten over hen die deze getuigenis hebben aanvaard omdat, door het aanvaarden van deze getuigenis van Liefde, zij de echtheid bevestigen en de Oneindige Liefde van de Allerhoogste, daar alles wat geschreven is van Mij komt; beminden, Ik stuur Mijn Geest zonder reserve; Ik stuur Mijn Geest om de wereld telkens weer te herinneren aan Mijn genegenheid en aan de grote liefde die Ik voor jullie heb; Ik stuur Mijn Geest zonder reserve om jullie allen te herinneren aan Mijn vijf Wonden en aan Mijn Passie;

Mijn kind, jij die Mij leest of hoort, kijk om je heen; de Dageraad is spoedig bij je … 

Boodschap van 22 oktober 1990

 

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Stilte Is Het Beste Wapen Na Het Gebed
Rusland Zal Openlijk Mijn Naam Heilig Houden

 
EERDERE BOODSCHAP:

Jezus Nodigt Je Hartelijk Uit Om Deel Te Nemen Aan Zijn Lichaam
 

 
TOP NIEUWS:

De Onderscheiding van Gods Wil
Lezing 13 maart 2021 door Fr. Dr. Joseph Iannuzzi STL, STh.D.

ANDER NIEUWS:
Profetieën Die Voor Dit Einde Van
De Tijden Worden Gerealiseerd

Onder de vele boodschappen van Waar Leven in God die ons al die jaren zijn gegeven, liep ik snel door een aantal van hen heen die lijken te profeteren wat er in onze dagen met COVID-19 gebeurt. De Heer roept ons sinds 1985 vanuit Zijn uitbundige Liefde in
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message