DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Positie Kerk » Aanpassingen door de CDF (2005) » Kardinaal Joseph Ratzinger »

| CvdG INHOUD | VOLGENDE | DOWNLOAD PDF

Kardinaal Joseph Ratzinger

Tegenwoordig Paus Benedictus XVI Emeritus, destijds, Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer


Official Letter from Cardinal Ratzinger
Officiele brief van Kardinaal Ratzinger.  Klik om te vergroten.

Vassula in a private meeting with Cardinal Ratzinger shortly before he became Pope. The meeting was the conclusion of the fruitful dialogue that took place
Vassula bij een privé-ontmoeting met Kardinaal Ratzinger kort voordat hij Paus werd. De ontmoeting vloeide voort uit een vruchtbare dialoog die had plaatsgevonden

VERTALING

CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI
10 juli 2004

Prot N. 54/92-19631

 

Eminentie/Excellenties,

Zoals u weet heeft deze Congregatie in 1995 een verklaring gepubliceerd over de geschriften van mevrouw Vassula Rydén. Daarna heeft er als gevolg van een verzoek van haar verdiepte dialoog plaatsgehad, aan het slot waarvan voornoemde Vassula Rydén per brief van 4 april 2002, vervolgens gepubliceerd in het laatste deel van ‘Waar Leven in God’, nuttige verhelderingen heeft verschaft over de situatie van haar huwelijk, alsmede rond enige moeilijkheden die in de geciteerde verklaring naar voren waren gebracht ten opzichte van haar geschriften en van haar deelname aan de sacramenten (volgens bijlage).

Aangezien in uw land een zekere verspreiding van de geschriften ter zake heeft plaatsgehad, heeft dit dicasterie het nuttig gehouden u als boven te informeren. Tegelijkertijd is het dienst de katholieke gelovigen eraan te herinneren dat zij waar het betreft deelname aan gebedsgroepen van oecumenisch aard georganiseerd door dezelfde mevrouw Rydén, zich te houden hebben aan de beslissingen van de diocesane bisschoppen.

U het bovenstaande mededelend, maak ik van de gelegenheid gebruik u mijn gevoelens van diepe achting te doen toekomen.

 

                                                                    Van Uwe Eminentie/Excellentie,
            Uw dienstwillige

 

                                                                                                   (Ondertekend)
                                                                             Joseph Kard. RATZINGER
                                                                                                      Prefect

 

(Met bijlage)


Aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties van Frankrijk, Zwitserland, Uruguay, Filipijnen, Canada

CcdG INHOUD | VOLGENDE | DOWNLOAD PDF

 
Getuigenissen
Positie Kerk
    Aanpassingen door de CDF (2005)
        Kardinaal Joseph Ratzinger
        Fr. Joseph Augustine Di Noia
        Vassula Informeert de WLIG Lezers over de Communicatie met het CDF
        Fr. Prospero Grech, OSA
        Vassula's Antwoorden Aan De CDF Door Fr. Prospero Grech
        Antwoord op Vraag 1: Relatie tussen WLIG en Openbaring.
        Antwoord op Vraag 2. Mijn relatie as Orthodox Christen tot de Rooms Katholieke Kerk.
        Antwoord op Vraag 3. Verwarring van terminologie met betrekking tot de personen van de Heilige Drie-Eenheid.
        Antwoord op Vraag 4: Protologie en Eschatologie.
        Antwoord op Vraag 5: De 'Waar Leven in God' beweging?
        Aartsbisschop Ramon C. Arguelles
        Fr. Lars Messerschmidt - Vassula en Kardinaal Ratzinger
        "De Situatie is Gewijzigd", zegt Paus Benedictus
    De Patriarch van Alexandrië en geheel Afrika, Theodoros II
    Kardinaal Franjo Kuharic
    Kardinaal Napier, Aartsbisdom van Durban, Zuid Afrika
    Kardinaal Sfeir
    Kardinaal Telesphore P. Toppo, Aartsbisschop van Ranchi, India
    Aartsbisschop Vincent Concessao, Aartsbisschop van New Delhi, India
    Aartsbisschop Frane Franic
    Aartsbisschop David Sahagian
    Aartsbisschop Seraphim
    Bisschop Joäo Terra
    Bisschop Anil Joseph Thomas Couto
    Aartsbisschop Jeremiah
    Zijne Hoogwaardige Riah Abu El-Assal, Anglicaanse Bisschop in Jeruzalem
    Bisschop Karl Sigurbjörnsson
    Bisschop Theofylaktos' Welkomsttoespraak (in het Engels)
    Bisschop Georges Kahhale
    Eerwaarde Canon Dr. Gavin Ashenden (LL.B. B.A., M.Th, D.Phil)
    Fr. Ion Bria, Professor in Orthodoxe Theologie
    Paus Johannes Paulus II
    Verdere bronnen van de Congregatie voor de Geloofsleer
    Internationale Bibliografie
    Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
    Liefdadigheidswerken ‘Daden van Liefde’
    Oecumene & Spiritualiteit
    Het Enigma Vassula
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ik Kies Zwakheid Om Mijn Macht Te Tonen
Een Natie Toegewijd Aan Uw Heilige Naam Zal Verrijzen

 
EERDERE BOODSCHAP:

Er Is Een Samenzwering Onder De Herders
 

 
TOP NIEUWS:

De Onderscheiding van Gods Wil
Lezing 13 maart 2021 door Fr. Dr. Joseph Iannuzzi STL, STh.D.

ANDER NIEUWS:
Profetieën Die Voor Dit Einde Van
De Tijden Worden Gerealiseerd

Onder de vele boodschappen van Waar Leven in God die ons al die jaren zijn gegeven, liep ik snel door een aantal van hen heen die lijken te profeteren wat er in onze dagen met COVID-19 gebeurt. De Heer roept ons sinds 1985 vanuit Zijn uitbundige Liefde in
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message