DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Eenheid »

Welkom tot de Eenheid van de Kerk Sectie


"... opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U, opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt." (Joh. 17:21)

Orthodoxen! Katholieken! Protestanten! jullie behoren Mij allen toe! jullie zijn allen Een in Mijn Ogen! Ik maak geen enkel onderscheid...Mijn Vassula teken drie ijzeren staven met een kop boven op de topdeze vertegenwoordigen de Rooms-Katholieken, de Orthodoxen en de Protestanten, Ik wil ze buigen en verenigen, maar deze ijzeren staven zijn nog erg stijf en kunnen niet uit zichzelf buigen, dus Ik zal naar hen moeten komen met Mijn Vuur en door de kracht van Mijn Vlam zullen ze zacht worden om te buigen en één enkele solide ijzeren staaf worden, en Mijn Heerlijkheid zal de hele aarde vervullen

Boodschap van 27 oktober 1987

Boodschap van 26 oktober 1989

Een Schreeuw van het Heilig Hart: Christus’ Verlangen naar Eenheid
Vassula spreekt 500 pelgrims toe, met inbegrip van een Kardinaal, Aartsbisschoppen, Bisschoppen en Oecumenische geestelijken en leken van vele denominaties, over de onderrichtingen over de Eenheid in de Boodschappen van WLIG - op de Oecumenische Pelgrimage in Turkije op 25 mei 2007
 

Eenheid vanuit het Hart
Vassula gaf deze krachtige toespraak tijdens de Heilig Land Pelgrimage in 1998
 

De Data van Pasen
Jezus roept ons op om de data van Pasen te verenigen
 

Een Voorbeeld van Eenheid in het Oosten
Monseigneur Isidore Battika deelt met de pelgrims van WLIG een bemoedigend voorbeeld - en een uit echte wereld - van de eenheid die in Syrië wordt gepraktiseerd.
 

Oecumene en Spiritualiteit
Oecumenische toespraak gegeven door Vassula aan het Internationale Centrum van de Birgittinessen van Farfa.
 

De Paus en Patriarch Theoctist
Vassula was getuige van deze bijzondere ontmoeting tussen Paus Johannes Paulus II en Patriarch Theoctist
 

Een Spirituele Echo van Eenheid
Een Toespraak gegeven door Vassula Rydén gericht aan de Oecumenische Conferentie van de Wereldraad van Kerken
 

 

"Unity, Virtue of Love"
Dit boek met uittreksels uit de Boodschappen onthult ons hoe God ons vandaag de dag vertelt dat Eenheid onder Christenen essentieel is om vrede, liefde en verzoening in de wereld te brengen.

Stem dat we allemaal het feest van Pasen op één datum vieren
OneDate.org - Stem dat we allemaal het feest van Pasen op één datum vieren

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ecclesia Zal Herleven
Met Mij Zullen Je Gelaatstrekken De Mijne Zijn

 
EERDERE BOODSCHAP:

Geef Genoegdoening
 

 
TOP NIEUWS:

Wat is Kerstmis? – door Vassula
15 december 2005 – 22 december 2022
 
Zaterdag 19 november 2022 - Halfjaarlijkse bijeenkomst - 'Waar Leven in God Nederland'
True Life in God Nederland
 
Van 4 op 5 December 2022 - 24-uurse Eucharistische Aanbidding (Internationaal)
Voor de Eenwording van de Data van Pasen

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message