DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Positie Kerk » Verdere bronnen van de Congregatie voor de Geloofsleer »

Verdere bronnen van de Congregatie voor de Geloofsleer
Brieven, boeken en commentaren, met betrekking tot de Kennisgeving van de Congregatie voor de Geloofsleer
 
 
Canoniek Recht
Een advocaat bespreekt het Canonieke Recht en WLIG en schrijft een brief aan Kardinaal Ratzinger
 
 
"Geraakt door de Geest van God II” - Vassula en de CDF
Fr. Edward O'Connor, gepensioneerd hoogleraar Theologie aan de Notre Dame Universiteit, weerlegt met gratie, zekerheid en degelijkheid, punt voor punt elke kritiek gericht tegen Vassula door de Notificatie van de CDF (Congregatio pro Doctrina Fidei, CDF – de Congregatie voor de Geloofsleer).
 
 
Fr. Robert Hughes (in het Engels)
Een gedetailleerd commentaar op de Notificatie
 
 
Fr. Guido Sommavilla (in het Engels)
Bespreekt de positie van de gelovige Katholiek en becommentarieert de tweede Notificatie
 
 
Fr. Christian Curty (in het Engels)
Fr. Curty schrijft een brief aan Kardinaal Ratzinger
 
 
Fr. Miguel Contardo SJ (in het Engels)
Ter verdediging van Vassula Rydén, betreffende een artikel van "L’Osservatore Romano"(no 44), gedateerd 3 november 1995.

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Het Is Van Mij Bekend Dat Ik Zondaars De Weg Wijs
 
EERDERE BOODSCHAP:

Eenheid Boodschap
Verenig, Om Mijnenwil, Het Paasfeest

 

 
TOP NIEUWS:

Vassula stuurt het volgende dringende verzoek:
Het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis is op 8 december
 
Een bericht van Vassula voor het
35-jarig WLIG-jubileum

Een bericht van Vassula voor het 35-jarig WLIG-jubileum
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message