DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Positie Kerk » Aartsbisschop David Sahagian »

Aartsbisschop David Sahagian

Beste Mw. Ryden,

Het is een gelegenheid van groot genoegen en persoonlijke voldoening voor ons om in u een nieuwe katalysator van spirituele verjonging te herkennen, die met onze huidige generatie in een meest overtuigende taal kan spreken, door middel van de boeken die u publiceert. Uw geïnspireerde missie om de boodschap van Christus naar anderen te brengen, is een bron van diepe vreugde voor de Kerk. En uw onvermoeibare ijver om kracht te putten uit en te zoeken naar regeneratie en versterking in uw Griekse wortels, zou een benijdenswaardig voorbeeld van toegewijde trouw voor onze gekwelde jeugd moeten zijn.

In onze dagen, op het moment dat verregaand materialisme zo diep wortel heeft geslagen in de harten van mensen, is het verfrissend om te weten dat niet alles verloren is, dat er nog steeds onder ons mensen zijn zoals u, die in gemeenschap zijn met de Schepper, en in staat om ons de baten van uw inspiratie door te geven.

We zijn er trots op dat we uw oecumenische missie hebben aangemoedigd en bidden voor uw succes.

We kijken uit naar het lezen van uw volgende boek. Ondertussen sturen we u onze zegeningen uit de Heilige Stad van God en vragen we de Heer om u te behoeden en u te bewaren.

Aartsbisschop David Sahagian
Kanselier & Groot Sacristein

 
Getuigenissen
Positie Kerk
    Aanpassingen door de CDF (2005)
    De Patriarch van Alexandrië en geheel Afrika, Theodoros II
    Kardinaal Franjo Kuharic
    Kardinaal Napier, Aartsbisdom van Durban, Zuid Afrika
    Kardinaal Sfeir
    Kardinaal Telesphore P. Toppo, Aartsbisschop van Ranchi, India
    Aartsbisschop Vincent Concessao, Aartsbisschop van New Delhi, India
    Aartsbisschop Frane Franic
    Aartsbisschop David Sahagian
    Aartsbisschop Seraphim
    Bisschop Joäo Terra
    Bisschop Anil Joseph Thomas Couto
    Aartsbisschop Jeremiah
    Zijne Hoogwaardige Riah Abu El-Assal, Anglicaanse Bisschop in Jeruzalem
    Bisschop Karl Sigurbjörnsson
    Bisschop Theofylaktos' Welkomsttoespraak (in het Engels)
    Bisschop Georges Kahhale
    Eerwaarde Canon Dr. Gavin Ashenden (LL.B. B.A., M.Th, D.Phil)
    Fr. Ion Bria, Professor in Orthodoxe Theologie
    Paus Johannes Paulus II
    Verdere bronnen van de Congregatie voor de Geloofsleer
    Internationale Bibliografie
    Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
    Liefdadigheidswerken ‘Daden van Liefde’
    Oecumene & Spiritualiteit
    Het Enigma Vassula
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Wij Zenden Jou Als Een Vurige Vlam
Jullie Hebben Je Oor Weer Afgestemd Op Apathie

 
EERDERE BOODSCHAP:

Mijn Passie Wordt Elke Dag Herhaald
 

 
TOP NIEUWS:

Het Mashiach Gebed
De Joden zullen de Messias vragen om Zichzelf te tonen
 
Profetieën Die Voor Dit Einde Van
De Tijden Worden Gerealiseerd

Onder de vele boodschappen van Waar Leven in God die ons al die jaren zijn gegeven, liep ik snel door een aantal van hen heen die lijken te profeteren wat er in onze dagen met COVID-19 gebeurt. De Heer roept ons sinds 1985 vanuit Zijn uitbundige Liefde in

ANDER NIEUWS:
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message