DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Positie Kerk » Aanpassingen door de CDF (2005) » Aartsbisschop Ramon C. Arguelles »

VORIGE | CDF INHOUD | VOLGENDE | DOWNLOAD PDF

Aartsbisschop Ramon C. Arguelles

Aartsbisschop van Lipa City, Filipijnen

Klik om te vergroten
 

VOORWOORD

De gunstelingen van God zijn niet van controverses. In de film FIDDLER ON THE ROOF wordt de Joodse patriarch, de hoofdfiguur van de ze prachtige musical, geconfronteerd met de vervolgingen van de Russische Joden. Te midden van deze ellende richt hij zicht tot God op vermakelijke wijze: “Heer, ik weet dat wij uw bevoorrechte volk zijn. Maar kunt u niet af en toe andere volkeren bevoorrechten?”

De heilige Bernadette van Soubirous had niets liever gewild dan dat een ander meisje in haar plaats zieneres was geworden. Zij stemde volledig in met de mening van haar moeder-overste, die de ongeletterde Bernadette nooit heeft geloofd. Wanneer God en de Heilige Maagd een persoon zouden moeten begunstigen, dan toch zeker iemand als de moeder-overste zelf, die heel haar klossterleven in onbaatzuchtige toewijding en zelfopoffering had doorgebracht.  

Het Nieuwe Testament laat zien dat Jezus de heidense, niet-Joodse honderdman, die hulp vraagt voor zijn zieke dienaar, prijst. Diens woorden: “Heer, ik ben het niet waar dat U onder mijn dak komt …”, groeiden uit tot een tijdloze uitdrukking, en bleken zoveel waarde te hebben dat ze in de Eucharistische liturgie worden herhaald. Tot Gods grootste favorieten behoort ook zeker Maria Magdalena, die de apostel voor de Apostelen werd. Is het mogelijk dat zelfs in onze tijd God een niet-katholiek gebruikt (hoewel zij zeer trouw is aan de paus en een groot geloof bezit in alles waar de katholieken in behoren te geloven – vooral met het oog op de Eucharistie -; ze heeft zelfs een diepere band met de Heilige Maagd dan de meeste katholieken), en een persoon wier huwelijksverleden twijfelachtig is? (Hoewel natuurlijk niet zoals dat van de Samaritaanse vrouw, nog zo’n favoriet van Jezus, die Hij persoonlijk wilde ontmoeten bij de bron van Jacob). 

Kardinaal Jozef Ratzinger toonde eveneens deze christelijke ruimdenkendheid, toen hij de leiding nam bij de herziening van de zaak van mevrouw Vassula Rydén. Via pater Prospero Crech, raadgever van de Congregatie voor de Geloofsleer, vroeg de goede Kardinaal Vassula antwoord te geven op vijf vragen (zie brief gedateerd 4 april 2002). Hiermee diende zij opheldering te geven over een aantal problemen die werden aangekaart in de “de mededeling van 1995”, en betrekking hadden op de geschriften van “Het Ware Leven in God “, alsmede haar hiermee in verband staande activiteiten. Deze antwoorden zullen een enorme hulp betekenen voor sommige ongelovige Thomassen, die evenwel recht hebben op een gerust geweten. 

Het zal voor veel een steun te weten dat de Congregatie op 7 april een brief stuurde naar de voorzitters van alle bisschoppenconferenties, waarin Kardinaal Ratzinger hun vraagt om hem van informatie te voorzien over mevrouw Rydén, alsmede de invloed die ze eventueel zou hebben op de gelovigen in hun respectievelijke landen. Van alle ontvangen reacties gaven vijf landen, inclusief helaas mijn eigen land, de Filippijnen, een negatief antwoord. Kardinaal Ratzinger oordeelde dat het passend was om de bisschoppen van deze landen ervan op de hoogte te stellen dat de Congregatie de zaak van mevrouw Rydén had herzien en dat de suggesties die waren gedaan in “de mededeling over de geschriften van Waar Leven in God” en haar de situatie van haar huwelijk nu opgehelderd waren. De meest recente communicatie d.d. 10 juli 2004, vermeldde de namen van deze landen onder aan de bewuste brief. 

Kardinaal Ratzinger vroeg pater Joseph Augustine Di Noia, O.P., ondersecretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer, om mevrouw Rydén een kopie te geven van deze brief, zodat zij iedereen kon informeren over de briefwisseling aangaande deze opheldering. 

Ik ben zeer gelukkig dat de houding van Kardinaal Ratzinger een perfecte weerspiegeling is van die van de Heilige Vader, wiens grote ideaal de EENHEID VAN DE CHRISTENHEID is, en waarschijnlijk ook zijn levensdoel en de oorzaak van de energie die hij manifesteert. De terugkeer van de Heilige Vader na zijn bezoek aan Armenië was een zeer ontroerende gebeurtenis. De paus bracht een geschenk mee voor de synodezaal, afkomstig van de orthodoxe Patriarch van Armenië, een kostbare lamp met een smeekbede voor de eenheid onder alle christenen. 

Wat mevrouw Rydéns verleden ook geweest mogen zijn, ze kan zijn en is reeds een instrument van God in onze dagen om Gods droom, de droom van de Heilige Vader en de droom van de Kerk realiteit te laten worden, namelijk wat de grootste gebeurtenis zou kunnen zijn van de beginjaren van het Derde Millennium: DE EENHEID VAN ALLE DISCIPELEN VAN CHRISTUS! Mensen als Vassula, die lijden voor de Christelijke eenheid met de Heilige Vader, hebben bemoediging, begrip en gebed nodig. Ik ben bereid haar dat te geven, als was het alleen maar om mij aan te sluiten bij de Heilige Vader, kardinaal Ratzinger en vele onbekende zielen die oprecht een vernieuwing van het Christendom verlangen, een vernieuwd streven naar evangelisatie en eenheid van alle christelijke broeders. Moge Maria ons helpe te groeien in WAAR LEVEN IN GOD. 

Aartsbisschop Ramón C. Argȕelles,
30 september 2004,
107e Jaar van de sterfdag van
de patrones van de Universele Missie.

VORIGE | CDF INHOUD | VOLGENDE | DOWNLOAD PDF

 
Getuigenissen
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Positie Kerk
    Aanpassingen door de CDF (2005)
        Kardinaal Joseph Ratzinger
        Fr. Joseph Augustine Di Noia
        Vassula Informeert de WLIG Lezers over de Communicatie met het CDF
        Fr. Prospero Grech, OSA
        Vassula's Antwoorden Aan De CDF Door Fr. Prospero Grech
        Antwoord op Vraag 1: Relatie tussen WLIG en Openbaring.
        Antwoord op Vraag 2. Mijn relatie as Orthodox Christen tot de Rooms Katholieke Kerk.
        Antwoord op Vraag 3. Verwarring van terminologie met betrekking tot de personen van de Heilige Drie-Eenheid.
        Antwoord op Vraag 4: Protologie en Eschatologie.
        Antwoord op Vraag 5: De 'Waar Leven in God' beweging?
        Aartsbisschop Ramon C. Arguelles
        Fr. Lars Messerschmidt - Vassula en Kardinaal Ratzinger
        "De Situatie is Gewijzigd", zegt Paus Benedictus
    Imprimatur en Nihil Obstat Officiële kerkelijke zegels van goedkeuring
    De Patriarch van Alexandrië en geheel Afrika, Theodoros II
    Kardinaal Franjo Kuharic
    Kardinaal Napier, Aartsbisdom van Durban, Zuid Afrika
    Kardinaal Sfeir
    Kardinaal Telesphore P. Toppo, Aartsbisschop van Ranchi, India
    Aartsbisschop Vincent Concessao, Aartsbisschop van New Delhi, India
    Aartsbisschop Frane Franic
    Aartsbisschop David Sahagian
    Aartsbisschop Seraphim
    Bisschop Joäo Terra
    Bisschop Anil Joseph Thomas Couto
    Aartsbisschop Jeremiah
    Zijne Hoogwaardige Riah Abu El-Assal, Anglicaanse Bisschop in Jeruzalem
    Bisschop Karl Sigurbjörnsson
    Bisschop Theofylaktos' Welkomsttoespraak (in het Engels)
    Bisschop Georges Kahhale
    Fr. Ion Bria, Professor in Orthodoxe Theologie
    Paus Johannes Paulus II
    Verdere bronnen van de Congregatie voor de Geloofsleer
    Internationale Bibliografie
    Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
    Liefdadigheidswerken ‘Daden van Liefde’
    Oecumene & Spiritualiteit
    Het Enigma Vassula
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Wanneer Zal Ik Het Huis Van Het Oosten Het Huis Van Het Westen
Zien Groeten Met Een Heilige Kus?

 
EERDERE BOODSCHAP:

Ik Zal Deze Aarde Zuiveren Door Vuur En Lijden
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message