DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Positie Kerk » Aartsbisschop Jeremiah  »

Aartsbisschop Jeremiah - FERENS 

Aartsbisschop van de Oekraïens Autocefale Orthodoxe Kerk in Zuid-Amerika

Curitiba, 17 januari 2006
Verheerlijking van de 70 Apostelen

Getuigenis van Waar Leven in God

"Moge de Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van onze God Vader en de Gemeenschap met de Heilige Geest, voor altijd bij ons blijven!"

In dit derde Millennium van het Christelijke tijdperk ervaart de wereld de realiteit van de Apocalyps die God in de Heilige Schrift voorspelde. De transformatie van de Natuur, het geweld, terrorisme, oorlogen, conflicten, haat, ellende en het verlies van de menselijke waardigheid gecreëerd in het beeld en de gelijkenis van God, doet de mens dag na dag bezorgd maken en angst aanjagen. De mens verwijderd van zijn Schepper leeft onveilig en angstig. God spreekt tot de mensheid door middel van Zijn profeten en door Zijn eigen Zoon Jezus Christus, en de mens volgt, in plaats van op de Goddelijke Boodschap te horen, zijn ambities.

De beweging van "Waar Leven in God", gecreëerd door mevrouw Vassula, trekt de aandacht van de wereld en wekt de nieuwsgierigheid op bij Christenen van vele religieuze organisaties. Duizenden mensen van verschillende plaatsen in de wereld worden geëerd ... gezegend met de Genade van God, na het lezen van de door mevrouw Vassula overgedragen boodschappen, en de grootste zegen voor de mens is de genade van bekering. Voortdurend roept God ons op tot berouw en bekering, zodat de vijand van onze ziel ons niet vernietigt, wij, die geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God.

In de "Waar Leven in God" zijn er veel mensen die, zoals de verloren zoon, terugkeren naar het huis van de Vader.

De Oecumenische Pelgrimage van de "Waar Leven in God", die afgelopen mei 2005 plaatsvond in Libanon, Jordanië en Syrië, was een expliciet getuigenis van de Christelijke Eenheid, waarbij het doel onze eenheid met Jezus Christus was. We hebben onvergetelijke momenten meegemaakt waarbij wij de aanraking en leiding van de Genade Gods hebben gevoeld.

Ik bid God en smeek Onze Vader om mevrouw Vassula te Zegenen en te Beschermen, zodat zij altijd kracht, moed, onderscheidingsvermogen en Goddelijke Verlichting heeft om deze nobele en harde missie met integriteit uit te voeren.

Met de Apostolische Zegen,

+ Aartsbisschop Jeremiah / FERENS /
Aartsbisschop van de Oekraïens Autocefale Orthodoxe Kerk in Zuid-Amerika

 
Getuigenissen
Positie Kerk
    Aanpassingen door de CDF (2005)
    De Patriarch van Alexandrië en geheel Afrika, Theodoros II
    Kardinaal Franjo Kuharic
    Kardinaal Napier, Aartsbisdom van Durban, Zuid Afrika
    Kardinaal Sfeir
    Kardinaal Telesphore P. Toppo, Aartsbisschop van Ranchi, India
    Aartsbisschop Vincent Concessao, Aartsbisschop van New Delhi, India
    Aartsbisschop Frane Franic
    Aartsbisschop David Sahagian
    Aartsbisschop Seraphim
    Bisschop Joäo Terra
    Bisschop Anil Joseph Thomas Couto
    Aartsbisschop Jeremiah
    Zijne Hoogwaardige Riah Abu El-Assal, Anglicaanse Bisschop in Jeruzalem
    Bisschop Karl Sigurbjörnsson
    Bisschop Theofylaktos' Welkomsttoespraak (in het Engels)
    Bisschop Georges Kahhale
    Eerwaarde Canon Dr. Gavin Ashenden (LL.B. B.A., M.Th, D.Phil)
    Fr. Ion Bria, Professor in Orthodoxe Theologie
    Paus Johannes Paulus II
    Verdere bronnen van de Congregatie voor de Geloofsleer
    Internationale Bibliografie
    Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
    Liefdadigheidswerken ‘Daden van Liefde’
    Oecumene & Spiritualiteit
    Het Enigma Vassula
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Eenheid Boodschap
Is Er Onder Jullie Nog Een Edelmoedig Mens Over?
Plechtigheden En Toespraken Interesseren Mij Niet

 
EERDERE BOODSCHAP:

Ik, De Heer, Verlang Deze Eenheid
De Voorspreker

 

 
TOP NIEUWS:

Vassula stuurt het volgende dringende verzoek:
Het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis is op 8 december
 
Een bericht van Vassula voor het
35-jarig WLIG-jubileum

Een bericht van Vassula voor het 35-jarig WLIG-jubileum
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message