DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Positie Kerk » Aanpassingen door de CDF (2005) » Vassula Informeert de WLIG Lezers over de Communicatie met het CDF »

VORIGE | CDF INHOUD | VOLGENDE | DOWNLOAD PDF

Vassula Informeert de WLIG Lezers over de Communicatie met het CDF

Vassula schrijft deze brief aan de lezers over de laatste correspondentie tussen haarzelf en de Congregatie voor de Geloofsleer


Rome, 30 maart 2003

Dierbare lezers van ‘Waar Leven in God’,

Sinds het jaar 2000 had ik de eer contact te hebben met Zijne Eminentie Kardinaal Joseph Ratzinger, Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Op 6 juli 2000 liet ik hem mijn nederig verzoek toekomen om mijn geschriften aan een verdere bestudering door diezelfde Congregatie te onderwerpen en dat mij de gelegenheid zou worden geboden te antwoorden op de reserves die zijn uitgedrukt in de Notificatie van 6 oktober 1995. Zijn Eminentie heeft mij welwillend deze gelegenheid gegeven door middel van Fr. Prospero Grech een brief voorgelegd van 4 april 2002 waarin vijf vragen aan mij ter beantwoording worden gesteld. Mijn antwoorden op deze vragen werden daarna voorgelegd aan de Congregatie van de Geloofsleer op 26 juni 2002. Kardinaal Ratzinger heeft mij nu toegestaan de vragen met mijn antwoorden daarop te publiceren, en ik ben blij ze aan u mede te kunnen delen als een uitdrukking van mijn officiële standpunt.

Ik bid dat de publicatie van dit document moge bijdragen tot een dialoog over waarheid en liefde, niet alleen zeer belangrijk voor de oecumene, maar ook om Gods genade vruchtbaar te maken in de kerk. 

Moge God u zegenen, 

Vassula

VORIGE | CDF INHOUD | VORIGE | DOWNLOAD PDF

 
Getuigenissen
Positie Kerk
    Aanpassingen door de CDF (2005)
        Kardinaal Joseph Ratzinger
        Fr. Joseph Augustine Di Noia
        Vassula Informeert de WLIG Lezers over de Communicatie met het CDF
        Fr. Prospero Grech, OSA
        Vassula's Antwoorden Aan De CDF Door Fr. Prospero Grech
        Antwoord op Vraag 1: Relatie tussen WLIG en Openbaring.
        Antwoord op Vraag 2. Mijn relatie as Orthodox Christen tot de Rooms Katholieke Kerk.
        Antwoord op Vraag 3. Verwarring van terminologie met betrekking tot de personen van de Heilige Drie-Eenheid.
        Antwoord op Vraag 4: Protologie en Eschatologie.
        Antwoord op Vraag 5: De 'Waar Leven in God' beweging?
        Aartsbisschop Ramon C. Arguelles
        Fr. Lars Messerschmidt - Vassula en Kardinaal Ratzinger
        "De Situatie is Gewijzigd", zegt Paus Benedictus
    De Patriarch van Alexandrië en geheel Afrika, Theodoros II
    Kardinaal Franjo Kuharic
    Kardinaal Napier, Aartsbisdom van Durban, Zuid Afrika
    Kardinaal Sfeir
    Kardinaal Telesphore P. Toppo, Aartsbisschop van Ranchi, India
    Aartsbisschop Vincent Concessao, Aartsbisschop van New Delhi, India
    Aartsbisschop Frane Franic
    Aartsbisschop David Sahagian
    Aartsbisschop Seraphim
    Bisschop Joäo Terra
    Bisschop Anil Joseph Thomas Couto
    Aartsbisschop Jeremiah
    Zijne Hoogwaardige Riah Abu El-Assal, Anglicaanse Bisschop in Jeruzalem
    Bisschop Karl Sigurbjörnsson
    Bisschop Theofylaktos' Welkomsttoespraak (in het Engels)
    Bisschop Georges Kahhale
    Eerwaarde Canon Dr. Gavin Ashenden (LL.B. B.A., M.Th, D.Phil)
    Fr. Ion Bria, Professor in Orthodoxe Theologie
    Paus Johannes Paulus II
    Verdere bronnen van de Congregatie voor de Geloofsleer
    Internationale Bibliografie
    Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
    Liefdadigheidswerken ‘Daden van Liefde’
    Oecumene & Spiritualiteit
    Het Enigma Vassula
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Eenheid Boodschap
Is Er Onder Jullie Nog Een Edelmoedig Mens Over?
Plechtigheden En Toespraken Interesseren Mij Niet

 
EERDERE BOODSCHAP:

Ik, De Heer, Verlang Deze Eenheid
De Voorspreker

 

 
TOP NIEUWS:

Vassula stuurt het volgende dringende verzoek:
Het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis is op 8 december
 
Een bericht van Vassula voor het
35-jarig WLIG-jubileum

Een bericht van Vassula voor het 35-jarig WLIG-jubileum
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message