DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitební skupiny » Modlitební skupiny - otázky a odpovědi »

Modlitební skupiny TLIG - nejčastější dotazy

1. Co je oficiální modlitební skupina Opravdového Života v Bohu?
2. Uvádí se v poselstvích, že je třeba vytvářet tyto modlitební skupiny? Proč nemohu zůstat doma a modlit se sám?
3. Kde mohu naši modlitební skupinku zaregistrovat, aby byla oficiální skupinou Opravdového Života v Bohu?
4. Mohu být členem neoficiální modlitební skupiny Opravdového Života v Bohu?
5. Jaký je smysl modlitebních skupin Opravdového Života v Bohu?
6. Co mohu v modlitební skupině očekávat?
7. Já již do nějaké modlitební skupinky patřím, proč bych se měl stát členem modlitební skupiny Opravdového Života v Bohu?
8. Jak mohu najít již fungující modlitební skupinu?
9. Co se od členů modlitební skupiny očekává?
10. Kdo skupinku vede? Jaký má být vedoucí?
11. Potřebuje ten, kdo modlitební setkání vede (připravuje) nějakou kvalifikaci? Prochází nějakou zvláštní průpravou?
12. Jak mohu skupinku založit?
13. Můžeme se setkávat v bytě nebo by to mělo být v kostele či kapli?
14. Jaké materiály potřebuji a kde je mohu získat?
15. Jaké knihy se čtou v modlitební skupině?
16. Když během modlitebního setkání čteme z Bible nebo z poselství, je dobré číst celou pasáž nebo jenom její část?
17. Jak dlouho by mělo modlitební setkání trvat?
18. Rádi bychom také zpívali. Existují nějaké brožury s písněmi Opravdového Života v Bohu? Kde je možné je získat?
19. Je vhodné připravit po modlitbě kávu a občerstvení nebo by takové povídání narušilo atmostéru?
20. Je nějaká souvislost mezi modlitební skupinou, evangelizací a domy Beth Miriam?
21. Kam je možné se obrátit, pokud máme v modlitební skupině potíže? Např.: jedna osoba je pořád dominantní/ lidé se nedokáží shodnout na tom, jak dlouho by mělo setkání trvat/ jedna osoba by chtěla vést modlitbu uzdravování, ale ostatní jí nedůvěřují/ v naší skupince je osoba, která přináší své vlastní poselství od Boha. Co máme dělat?
22. Hodně čtu knihy Marie Valtorty a jiných vizionářů. Mohu přinést tyto materiály do modlitební skupiny Opravdového Života v Bohu?1. Co je oficiální modlitební skupina Opravdového Života v Bohu?

Modlitební skupinu Opravdového Života v Bohu tvoří lidé, kteří průběžně čtou poselství Opravdového Života v Bohu a drží se Osnovy modlitebních setkání Osnovy modlitebních setkání, kterou sestavila Vassula Ryden.

(ZPĚT)

2. Uvádí se v poselstvích, že je třeba vytvářet tyto modlitební skupiny? Proč nemohu zůstat doma a modlit se sám?

Ježíš řekl: "když jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, Já jsem přítomen uprostřed nich". Modlitební skupinka Opravdového Života v Bohu se může scházet na jakémkoliv vhodném místě. Tvoříme společenství víry založené na víře, kterou nám předali apoštolové. Proto Ježíš nevystupoval sám, ale vytvořil kolem sebe společenství, apoštoly a Církev a my jsme součástí tohoto společenství.

(ZPĚT)

3. Kde mohu naši modlitební skupinku zaregistrovat, aby byla oficiální skupinou Opravdového Života v Bohu?

Obraťte se na místní asociaci Opravdového Života v Bohu. Pomoc při hledání kontaktů na modlitební skupiny v zahraničí můžete získat také na internetových stránkách Opravdového Života v Bohu.

(ZPĚT)

4. Mohu být členem neoficiální modlitební skupiny Opravdového Života v Bohu (tj. bez kontaktu s místní TLIG asociací?

Jako všechny duchovní bytosti člověk potřebuje být součástí celé duchovní rodiny a tudíž, pokud jedná nezávisle, nedostává se mu plné duchovní podpory. To je smyslem členství v Rodině Boží.

(ZPĚT)

5. Jaký je smysl modlitebních skupin Opravdového Života v Bohu?

Následovat vedení Ducha Svatého, které je nám dáno v poselstvích Opravdového Života v Bohu. To znamená žít jako Rodina Boží a nikoliv nezávisle na ostatních, tak jako se navzájem potřebují jednotlivé rodiny, protože si vzájemně máme tolik co dát. Vassula říká, že hlavním posláním těchto modlitebních skupin je modlit se za Jednotu.

(ZPĚT)

6. Co mohu v modlitební skupině očekávat?

Všechny druhy milostí, které nám dává Duch Svatý, když rozjímáme poselství Opravdového Života v Bohu.

(ZPĚT)

7. Já již do nějaké modlitební skupinky patřím, proč bych se měl stát členem modlitební skupiny Opravdového Života v Bohu?

Spiritualita Opravdového Života v Bohu je jedinečná, obsahuje poselství, která dnes Bůh diktuje Vassule. Modlitební skupina Opravdového Života v Bohu je příležitostí rozjímat tuto jedinečnou spiritualitu.

(ZPĚT)

8. Jak mohu najít již fungující modlitební skupinu?

Skrze asociaci Opravdového Života v Bohu ve vaší zemi nebo na internetové adrese www.tlig.org

(ZPĚT)

9. Co se očekává od účastníků modlitební skupiny TLIG?

Být otevření poselstvím Opravdového Života v Bohu v pokoře a lásce.

(ZPĚT)

10. Kdo skupinku vede? Jaký má být vedoucí?

V Opravdovém Životě v Bohu nejsou vedoucí. My všichni, kteří průběžně rozjímáme poselství všech 12. dílů (nebo jednosvazkové vydání), jsme bratři a sestry v Kristu.

(ZPĚT)

11. Potřebuje ten, kdo modlitební setkání vede (připravuje) nějakou kvalifikaci? Prochází nějakou zvláštní průpravou?

TLIG Osnova modlitebních setkání sestavená Vassulou je členěna tak přehledně, že pomocí ní se mohou ve vedení modlitebního setkání vystřídat všichni její členové. Toto střídání všech členů je důležité. 

(ZPĚT)

12. Jak mohu skupinku založit?

¨
Užitečné informace najdete na adrese http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayergroups/

(ZPĚT)

13. Můžeme se setkávat v bytě nebo by to mělo být v kostele či kapli?

Modlitební setkání může být v kostele či kapli i v bytě.

(ZPĚT)

14. Jaké materiály potřebuji a kde je mohu získat?

Je potřeba Bible a kompletní vydání poselství (12 dílů), také vhodné místo k modlitbě - kříž nebo ikona se zapálenou svíčkou. Růženec, katolický i pravoslavný a také brožuru Osnovu modlitebních setkán

(ZPĚT)

15. Jaké knihy se čtou v modlitební skupině?

Je to Bible, knihy poselství a Osnova modlitebních setkán. Žádné další knihy jakékoliv jiné spirituality se číst nemají.

(ZPĚT)

16. Když během modlitebního setkání čteme z Bible nebo z poselství, je dobré číst celou pasáž nebo jenom její část?

Čtěte jen kratší úryvek, aby si jej lidé mohli zapamatovat.

(ZPĚT)

17. Jak dlouho by mělo modlitební setkání trvat?

Ze zkušeností víme, že by nemělo být delší než hodinu.

(ZPĚT)

18. Rádi bychom také zpívali. Existují nějaké brožury s písněmi Opravdového Života v Bohu? Kde je možné je získat?

Během modlitebního setkání je vhodné zpívat písně s texty Opravdového života v Bohu, nebo písně z osnovy, ostatní písně je třeba vybírat pečlivě, aby nerušily.

(ZPĚT)

19. Je vhodné připravit po modlitbě kávu a občerstvení nebo by takové povídání narušilo atmostéru?

Vassula je toho názoru, že je dobré, aby se jednou měsíčně po modlitbě lidé setkali a více poznal, a sblížili se jako velká rodina. Ve větších skupinách kolem 30ti lidí navrhuje pořádat společné jídlo, kam každý něco přinese, přispěje to k lepšímu společenství a vzájemným vztahům.

(ZPĚT)

20. Je nějaká souvislost mezi modlitební skupinou, evangelizací a domy Beth Miriam?

To všechno jsou různé aktivity asociací Opravdového Života v Bohu.

(ZPĚT)

21. Kam je možné se obrátit, pokud máme v modlitební skupině potíže? Např.: jedna osoba je pořád dominantní/ lidé se nedokáží shodnout na tom, jak dlouho by mělo setkání trvat/ jedna osoba by chtěla vést modlitbu uzdravování, ale ostatní jí nedůvěřují/ v naší skupince je osoba, která přináší své vlastní poselství od Boha. Co máme dělat?

Ve všech případech, kdy někdo přicházel do našich skupin a tvrdil, že také on dostává 'poselství', se ani jednou nejednalo o poselství autentická. Takto se projevuje duch Jezábel, který se snaží proniknout do skupinky se svou vlastní náplní (zájmy). Skupina by proto neměla dovolit účast nikomu, kdo přichází takovýmto způsobem. Člověk, který má skutečné vlastní charisma tohoto druhu, má také vždy své vlastní poslání a vlastní modlitební skupinu. To je jedno ze znamení. Pokud je zde rozkol, projevy přebírání nadvlády, je třeba to ihned oznámit Vassule nebo otci Abbertonovi.

(ZPĚT)

22. Hodně čtu knihy Marie Valtorty a jiných vizionářů. Mohu přinést tyto materiály do modlitební skupiny Opravdového Života v Bohu?

Vassula trvá na tom, aby se na setkání nepřinášela žádná jiná spiritualita. Spiritualita Opravdového Života v Bohu je jedinečná a není třeba podpora či srovnání s jinými druhy spirituality.

(ZPĚT)

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
    Najděte modlitební skupinu ve svém okolí...
    Trinitární Spiritualita Opravdového Života v Bohu
    Pokyny pro modlitební skupiny
    Osnova modlitebních setkání
    Modlitební skupiny - otázky a odpovědi
    Asociace Opravdového Života v Bohu
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Zápasila jsi se Mnou
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já žiji v tichu tvého srdce
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message