DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Misie » Reportáže ze setkání s Vassulou » 2017 - Reportáže » Itálie »

Itálie 

květen 2017

Na začátku Vassuliny misie, před 30 lety, Pán vyzýval a žádal: „Chci, aby Má země byla úrodná. … Chci tuto pustinu zavlažit, kdo zaleje Mou Zahradu?“ (TLIG poselství, 20. září 1987)

Poté co Vassula dala Pánu svůj souhlas, Ježíš ji posílá do všech čtyř světových stran této země, aby zavlažila tuto žíznivou zemi Jeho Láskou. Pán nás žádá, abychom ozdobili Jeho Zahradu. Protože v současné době Pán na ní nic nevidí, jen pustinu. Všude vládne pustina a vanou nad ní vysušující větry a ničí, co ještě zůstalo.   (TLIG poselství, 28. listopadu 1987) 

Znovu byla na řadě Itálie, aby přijala tuto Nebeskou rosu a byla zavlažena. „Ach, jak mnoho Itálie strádá. Itálie se stala tak vyprahlou.“ (TLIG poselství, 5. dubna 2017). Těmito slovy Ježíš  intervenoval  s  naléhavostí a smutkem v Jeho Srdci, zrovna když Vassula psala email organizátorům do Italie pro její nacházející cestu. Měla by to být cesta trvající skoro měsíc, zahrnujíc celou Itálii, od severu k jihu a od východu k západu.

Vassula odjela z vyhřátého a slunného Rhodosu v neděli  30. dubna a dorazila do Říma, kde ji vyzvedl Francis Mifsud z TLIG asociace v Římě. V ten samý večer dorazil i otec Rolf Schönenberger, katolický kněz a misionář v Rusku a na Ukrajině a oddaný přítel TLIG poselství a Vassuly. Otec měl následující den naplánovaný let do Benátek. Vassula  a otec Rolf přespali v Římě ve Villa Maria Pia, kde pobývají sestřičky, které Vassulu znají.  Vassula tak byla v rodinném prostředí. Sestra, která Vassulu přivítala ji osobně znala i její misi. Tato sestra dostala v průběhu návštěvy odkaz na webové stránky TLIG Radia, takže může poslouchat poselství a knihu Nebe existuje, ale peklo také. Byla za to  hrozně ráda!

Pondělí 1. května: Řím - Pordenone

Odpoledne jsme dorazili na první místo misie - Pordenone. Na letišti nás vyzvedli Eugenio Francescon, Bruno Bartolleti a Franco Trevisiol, TLIG organizátoři v severní části Itálie, se kterými se zde Vassula setkala minulý rok během její předešlé návštěvy. Po hodině jízdy jsme dorazili do Pordenone.

Pordenone je hlavním městem provincie Pordenone severovýchodní Itálie v oblasti Friuli-Venezia Giulia. Jméno pochází z latiny Portus Naonis, což znamená „přístav na řece Noncello“. Počasí tam připomínalo zimu a mě napadla myšlenka:  Kéž není zima v srdcích, která uslyší o poselství, které přináší Vassula, ale ať je v nich kvetoucí jaro!

Úterý 2. května: Pordenone

Po snídani jsme se s Eugeniem, Brunem a Francem a dalšíma dvěma organizátory ze severní Itálie Alessandrou Micheluz a Liciou Bragnuolo setkali s otcem Rolfem.  Probrali jsme program na dnešní den a program nadcházejícího prvního setkání  3. května.  Přestože to pro organizátory byla již druhá zkušenost s organizací  Vassuliny mise, pečlivě a do písmene se starali a dodržovali každý bod harmonogramu, který byl předem stanoven. Bylo učiněno jen pár změn, které navrhla Vassula.

Ve čtyři hodiny odpoledne bylo naplánováno TV interview v Telepordenone, což je místní televizní kanál, který vysílá v sousedních regionech. Interview se mělo vysílat  v neděli a dnes večer, během zpráv, byl vysílán dvouminutový spot  o Vassule spolu s oznámením nadcházejících setkání. Bylo to  poprvé, co bylo takové téma odvysíláno na tomto TV kanálu.  Ředitel TV kanálu pan Gigi di Meo, který s vysíláním souhlasil,   Vassulu spolu s otcem Rolfem, Eugeniem a Alessandrou přivítal. Pak je ve studiu přivítal Alberto Comisso, který měl dělat inteview s Vassulou a posadili se.  Byly mu na papíře předloženy jisté otázky, které mu měly usnadnit rozhovor s Vassulou, protože rozhovor na téma proroctví dělal poprvé. 

Interview trvalo 40 minut a už od začátku bylo zřejmé, že Alberto je v úžasu. Zatímco jejich rozhovor nabýval na síle, Alberto pomalu poznával, že jeho hostem není obyčejná žena.  Žena, jejíž ruce nesou poselství pro celé lidstvo přímo od Boha Stvořitele. Bylo zajímavé sledovat, jak Alberto pomalu poznává, že se setkává s něčím mimořádným. Vyvrcholilo to tím, že začal pokládat otázky, které nebyly předem připraveny. Jak později dodal, nemohl pochopit, odkud se tyto otázky vzaly! Mimo jiné se ptal na rukopis poselství, na situaci ve světě a jak Bůh pomáhá v nápravě světa, o Panně Marii. Po skončení interview, Alberto se zájmem pokračoval dál a ptal se, kde by mohl sehnat knihu s poselstvími. V tom už držel knihu poselství, jedinou, kterou s sebou do studia vzali a všichni přítomní mu potvrdili, aby si ji nechal. Nato posbíral všechnu svou odvahu a požádal Vassulu, zda by ji podepsala. Pochváleno buď Jeho Svaté Jméno!

První část interview můžete vidět zde a druhou část zde.

Večer jsme se sešli v domě Daniely a Bruna, abychom se podívali na dvou minutový spot o Vassule ve zprávách televizního kanálu Telepordenone. Mezitím dorazil otec Petr Šimara z České republiky a Tereza Perri z Atén z řecké TLIG asociace, aby podpořili místní skupinu s přípravami na setkání v severní Itálii. Dorazil také Giancarlo Turchetto, člen TLIG skupiny v Pordenone. Posedali jsme si před televizi a čekali na vysílání interview. K našemu překvapení bylo odvysíláno celé 40 minutové interview,ne jen jeho část. Program nadcházejících setkání byl také oznámen! To znamenalo, že každý kdo ten večer sledoval zprávy kanálu Telepordenone, mohl vidět Vassulino interview a dověděl o nadcházejících setkáních! Tento den pro každého končil radostně a s nadějí, že mnoho lidí bude moci přijít na setkání.

Středa 3. května: Pordenone – Cordenons 

V lobby - o. Petr, o. Rolf, Magda, Vassula s rodinami z České republiky

Po 9 hodinách jízdy autem a po přespání  v domech našich přátel  Licie a Eugeniovy sestry, se přišly pozdravit s Vassulou čtyři rodiny z České republiky spolu s otcem Petrem Šimarou a Magdou Skálovou. Magdu na tuto misi pozvala Vassula, aby natočila všechna setkání v Itálii.  Tyto čtyři rodiny s dětmi pak spolu s Eugeniem odešli roznášet letáčky na jednu z nejrušnějších ulic v Pordenone. Po tři hodiny děti s úsměvem nabízely letáčky, zatímco jejich rodiče zpívali písně a chvály. Všichni byli plni očekávání  prvního Vassulina setkání, které zahájí maraton 13 setkání skrz celou  Itálii.

Děti rozdávají letáčky

Večer začalo první setkání  v Sala Consiliare de Benedet, Centro Culturale Aldo Moro, ulice Traversagna 4  v Cordenons, což je město  v provincii Pordenone v italském regionu  Friuli-Venezia Giulia. Cordenons  se nachází okolo 90 km severozápadně  od Trieste a okolo 4 km severovýchodně od Pordenone.

Děti z české republiky zahájily setkání písní „Otče náš“ v aramejštině a každého z přítomných zanechaly v úžasu. Tito malí andělé evangelizují svým vlastním způsobem, řekla později Vassula. Po prezentaci  dech beroucího  videa  o Vassuliných  misijních cestách po světě otec Rolf představil Vassulu.

Děti zpívají na setkání v Cordenons

Vassulino svědectví v Cordenons

Vassula začala vyprávět o počátcích její mise, která začala před 32 lety. Daniela překládala do italštiny. Lidé v sále pozorně poslouchali celé Vassulino svědectví. Ke konci, po krátkém videu o Beth Myriam, Bruno mluvil o této požehnané práci pro chudé po celém světě, kde funguje 26 Mariiných domů (Beth Myriam) v celkem 16 zemích. Představil také plátno „Ježíšova agónie v Getsemanech“, které namalovala Vassula. Když lidé odcházeli, kupovali si knihy Poselství TLIG v italštině a nechávali na sebe kontakty, aby mohli být ve spojení se skupinou TLIG  v Pordenone. Někteří mluvili s Vassulou a jiní vyprávěli své svědectví Magdě do kamery.

Bruno, Daniela and jejich syn Andrea s Vassulou

Čtvrtek 4. května: Udine

Hned po snídani přišli do hotelu  Alessandra, Eugenio a Magda. Tématem dnešní misie bylo použití médií pro podporu dnešního večerního setkání v Udine. Udine je středověké město v severovýchodní Itálii, uprostřed oblasti Friuli-Venezia Giulia mezi Jaderským mořem a Alpami, 50 km severozápadně od Pordenone. Díky drahocenné pomoci Magdy, spolu  s Terezou a Alessadrou, bylo setkání oznámeno přes Facebook,  v okruhu 40 km okolo Udine. Magda také zprovoznila nové facebookové stránky v italštině „La Vera Vita in Dio“, díky nimž mohou lidé sledovat TLIG události a aktivity v jejich rodném jazyce, zvláště pak tuto Vassulinu cestu po Itálii.

Mezitím nám volal Pavlos Theodorou,  který je zodpovědný za TLIG rádio, že před dvěma dny byl na facebookových stránkách spuštěn italský kanál TLIG Radia. Stánky byly okamžitě nadšeně bombardovány návštěvami a lajky. Tento kanál oznámil Vassulino setkání v Udine na facebookových stránkách a rozšířil tak toto oznámení po celém světě mezi všechny přátelé facebooku jako oheň.

Vassula ukazuje na renesanční obrazy vedle vstupu do Loggia del Lionello

Večer, po hodině jízdy, Vassula  a otec Rolf dorazili do Udine. Přestože je Udine velké město, ulice byly prázdné. Čtyři české rodiny s dětmi dojely do Udine dříve, aby připravily sál. Při našem příjezdu stály před městským sálem Loggia del Lionello, místo kde se konalo setkání, a rozdávaly pozvánky nahodilým kolem jdoucím.

Udine - o. Rolf představuje Vassulu

Na začátku setkání otec Rolf představil Vassulu. Poté Vassula začala vyprávět své svědectví, které zakončila několika osobními příběhy. Tyto příběhy byly zároveň lekcemi, které posluchačům daly poznat důvěrnou Boží lásku a Jeho neustálou přítomnost s námi. Magda nahrála svědectví posluchačů, kteří se chtěli podělit o radost z Kristova Slova, které je zasáhlo.

Vassula a Daniela v Udine

Pátek 5. května: Schio

Ráno vyzvedl Bruno Vassulu a o. Rolfa a odjeli do Schia, kde měla Vassula rozhovor do rádia. Schio je město v provincii Vicenza, severně od Vicenzy a východně od Gardského jezera. Je obklopeno Malými Dolomity a horou Pasubio. Po dvou hodinách jízdy dojeli do krásného města Schio.  Zde se od roku 1985 až 2004 zjevovala Panna Maria Renatu Baronovi. Toto město navštívila Vassula již dříve, na začátku své mise a setkala se s Renatem. Přestože zde byla již před 20 lety, jakmile se lidé dozvěděli, že zde bude, chtěli se s ní setkat znovu.

Rosa Winter, naše letitá kamarádka ze Švýcarska, která byla ve skutečnosti prvním člověkem, který otevřel sály a kostely pro Vassulina svědectví ve Švýcarsku, tak právě ona nyní připravila cestu k uskutečnění  interwia s Vassulou .  Když se Rosa dověděla, že Vassula bude mít svědectví po severní Itálii, tak oslovila Ornellu Taziani, která vlastní Rádio Kolbe a požádala ji o rozhovor s Vassulou.  Ornela již dříve slyšela o Vassule, takže připravit rozhovor s Vassulou nebylo pro ni nic nového. Rádio Kolbe je krásné studio, které se nachází v komplexu budov pro staré a handicapované lidi a pro kněze v důchodovém věku.  Toto místo bylo založeno Renatem na podnět Panny Marie.

Část zahrady se sochou Panny Marie 

Před interwiew sloužil o. Rolf mši svatou v malé kapli v tomto areálu. Mše se zúčastnilo i několik lidí, kteří Vassulu a poselství znali a chtěli se s Vassulou setkat. Po mši měli možnost si s Vassulou popovídat a dostali jednosvazkové poselství  v italštině. Jeden z nich byl i Ivan, který poprvé slyšel o Vassule v 80. letech a v roce 1989 cestoval přes celé Švýcarsko, aby se mohl s Vassulou osobně setkat. Nyní, k jeho velkému úžasu, mu bylo řečeno, že Vassulina mise se rozšířila do více než 86 zemí, že měla více než 1105 svědectví, že kniha poselství byla přeložena do 45 jazyků. A když Vasssula zmínila konání ekumenických poutí TLIG, kde se k mezináboženskému dialogu křesťanských duchovních a laiků z mnoha církevních denominací  připojili i muslimští imámové a budhističtí mniši, tak v ten moment oněměl úžasem a ptal zda by mohl napsat článek do místního časopisu o této Vassulině celosvětové misi!

Poté Vassula s o. Rolfem, Brunem a Ornellou odešli do studia. O. Rolf seděl vedle Vassuly a překládal se sluchátky. Během následujících 40 minut Ornella Vassule kladla otázky tak, aby se posluchači mohli co nejvíce dozvědět o poselství TLIG.

Vassula, Ornella a o. Rolf ve studiu. Za němi je obrázek Renato Barona

O. Rolf, Vassula, Ornella a Bruno po interview

Tento rozhovor by měl být vysílán více než jednou prostřednictvím stanice Radio Kolbe, která vysílá ze  Schia až do Padovy a Verony a po celém světě prostřednictvím moderních telefonních technologií, klikněte zde. Rozhovor je také na webové stránce Rádio TLIG, klikněte  zde.

Před odjezdem z  Schio do Pordenone, se Vassula, o. Rolf a Bruno zastavili u místa zjevení "Královny lásky", jak si Panna Maria přála být nazývána, když se zjevila Renato Baronovi. Před odjezdem rodiny z České republiky požádaly o skupinovou fotografii s Vassulou a o. Petrem pro památku na tuto cestu.

Sobota 6. května : Trieste

Tento večer mluví Vassula v Trieste. Trieste je hlavním městem autonomní oblasti Friuli-Venezia Giulia a provincie Trieste v severovýchodní Itálii. Je to přístavní město, které leží na úzkém pruhu země na pobřeží Jaderského moře a slovinské hranice.

Michela a Andrea uvádějí píseň dětíVassula podepisuje knihu před začátkem svědectví

 Po hodině a půl jízdy z Pordenone skupina dorazila do sálu Rovis v Trieste, kde se konala Vassulina přednáška. Konání tohoto setkání bylo oznámeno i v lokálních novinách Il Piccolo. Alessandra z organizačního týmu přinesla pár výtisků. Bylo pro nás milým překvapením vidět v sále 32 TLIG přátel ze Slovinska spolu s o. Janesem Krisnikem, kteří společně dorazili na setkání do Trieste.

Vzadu (stojící) Eugenio, Teresa, Franco a Magda kontrolující kameru. V přední části sedí přátelé ze Slovinska s o. Janesem (vzadu vpravo)

TLIG rodiny z České republiky spolu s o. Petrem Šimarou taktéž v Trieste doprovázeli Vassulu. Děti zahájily setkání zpěvem modlitby „Otče náš“ v aramejštině. Po Vassulině svědectví o.Rolf přečetl Modlitbu pokání a společně s o. Petrem a o. Janesem požehnali všem přítomným.

O. Petr, o. Rolf a o. Janes během modlitby pokání

Vassula a rodiny z České republiky s o. Petrem Šimarou

Neděle 7. května: Treviso

Odpoledne po hodině jízdy Vassula s o. Rolfem, Brunem a Danielou dorazili do Trevisa. Zahájení Vassuliny přednášky bylo stanoveno na 4 hodinu odpoledne. Treviso je město v severní Itálii, v oblasti Benátsko a hlavním městem stejnojmenné provincie.

Česká skupina spolu s o. Petrem na setkání také nechyběli.  Přijížděli lidé všech věkových kategorií. Byli mezi němi i tací, kteří byli na předchozím setkání v Udine a nyní přijeli i do Trevisa spolu se svými rodinami, aby naslouchali poselstvím  našeho Pána a Panny Marie.

Vassula mluví s lidmi před setkáním

Vassula řekla: „Dnes vás vyzývám, abyste se učili a následovali stopy dávných proroků a zeširoka otevřeli mysl a srdce, abychom spatřili jak  oni dokonale zachovávali věrnost vůči Bohu, když je volal, aby jim zjevil Svá přání. Učme se od nich a rozjímejme o tom, jak kráčeli po této vyprahlé zemi, duchovní poušti. Na své cestě se učili sebezřeknutí a sebezapření, tím že dali ve svém životě na první místo Boží zájmy a Boha samotného. Učili se oddělit sami sebe od svého ega a své vůle.

Uvědomme si jejich odvahu, horlivost a lásku, kterou měli pro Boha. Oni také byli pouze lidé a nevlastnili více než my, s výjimkou vůle, kterou měli plně soustředěnou k oslavě Boha. Byli slabí, ale Bůh jim dal Svou sílu. Ani to neměli jednoduché, ale bojovali a vložili svou důvěru v Boha. Jednali tak, aby dokončili svou misi a oslavili Boha. Dovolili Bohu, aby je oddělil od všeho co je ze světa a mohl tak  do nich vtisknout svůj vlastní obraz. Přestože je jejich utlačovatelé štvali, nebyli zlomeni nebo přemoženi, ba  naopak, v jejich přítomnosti se nepřátelé třásli. V jejich chudobě ducha je Bůh zaplavil Svým světlem, osvítil jejich rozum. V jejich bídnosti a neschopnosti jim Bůh dal šlechetného ducha, aby beze strachu nesl Jeho Slovo.

Proto utečme od sebeuspokojení a pohodlí, které nám nabízí svět a rozbijme tento bezpečný obal (kokon) do něhož jsme se ponořili. Rozbijme naši svázanost a osvoboďme se, abychom získali to co oni. Naše duše se pak zaplaví proudem slz pokání, když si uvědomíme, Kdo celé ty roky stál před dveřmi našeho srdce a klepal.“

Emoce lidí během svědectví Vassuly

Setkání skončilo modlitbou za uzdravení. Vassula spolu s o. Rolfem a o. Petrem se modlili nad lidmi.

Děti pak zazpívaly radostnou chválu. Všichni přítomní v sále vnímali příjemnou atmosféru a nikomu se nechtělo odejít! O. Rolf, aby přítomným dal najevo, že setkání skončilo, se musel chopit mikrofonu a říct: „Uvidíme se příště!“ Přítomní pak zamířili ke stolu s knihami, zakoupili si jednosvazkovou knihu Poselství a někteří požádali Vassulu o podpis do knihy.

Vassula podepisuje knihu poselství TLIG

Mnozí zanechali na sebe kontakty, aby mohli být v kontaktu s italskou TLIG skupinou. Skončilo další požehnané setkání.

Pondělí 8. května: Pordenone - Florencie

Tereza a o. Rolf museli po snídani odletět domů do svých zemí. Vassula, organizátoři z Pordenone, Magda a rodina Jana Vymětala z České republiky zamířili hned po poledni do Florencie, dalšího města, kde se konalo Vassulino svědectví.  Florencie je hlavní město Toskánska a místem mnoha mistrovských děl renesančního umění a architektury.  Cesta auty trvala 4 hodiny. Přespali jsme v Instituto Suore S. Giovanni Battista Villa Merlo Bianco, v krásném  zrekonstruovaném komplexu ze středověku, který spravují sestry.

Úterý 9. května: Florence

Ráno dorazil ze Švýcarska o. Vincent Cosatti, františkánký kněz a oddaný přítel TLIG poselství, aby tento týden doprovázel  Vassulu. Když kolem poledne šla Vassula  do svého pokoje nabít mobil, po chvíli se vrátila se slovy, že právě dostala poselství od Ježíše. Sedla si a začala číst:

„Já jsem. Vpravdě ti říkám, jsem s tebou spolu se svou Matkou, doprovázíme tě a jsme i s těmi, které jsem povolal, aby byli vedle tebe. Dcero, pochop, že modlitba je důležitá, a když mluvíš v Mém Jménu o Slovech, která jsem ti Já Sám dal, jsou tato Slova Slovy Moudrosti. A když se vaše srdce, naslouchajíce těmto slovům Moudrosti, zapálí, váš oheň se stává modlitbou ke mně. Já, Ježíš, vás všechny miluji. Já, Ježíš, jsem ti vždycky blízko při tvých misiích a kamkoli jdeš. A žehnám Svému lidu, který se shromažďuje vedle tebe. Láska vás všechny miluje. ic “    (TLIG poselství, 9. května 2017)

Poselství se dotklo každého srdce. Jaké povzbuzení, jaká láska a síla jít dále. Oči všech se zalily slzami! Všichni se shromáždili kolem Vassuly, když detailně vysvětlovala toto požehnání shůry. Toto se stalo tématem konverzací celého dne!

Poté Magda předala týmu ze severní Itálie informace a technické detaily ohledně administrování facebookových stránek v jejich vlastním jazyce. Vysvětlila jim, jak mohou být sociální média užitečná k šíření poselství. Každý si pečlivě dělal poznámky, protože tento způsob evangelizace byl pro ně nový.

O. Vincent představuje Vassulu ve Florencii

Večer se konalo setkání v hotelu The Gate Hotel. Hotel byl na sever od Florencie asi 20 minut jízdy z centra města. Přestože vzdálenost od centra města nebyla velká, o to více bylo obtížné se tam dostat. Překvapivě do sálu, dříve než kdokoliv jiný, dorazil pár z Liguria (blízko San Remo). Jak organizátorům řekli, jeli 300 km, aby slyšeli Vassulinu přednášku. O poselství a Vassule již ví mnoho let. Vassula poznamenala, že když lidé chtějí slyšet, jedou autem celé 4 hodiny nebo letí letadlem, jen aby tam byli. Ale když z jakéhokoliv důvodu slyšet nechtějí, i kdyby se to konalo v sále pod jejich pokojem, nepřijdou. Mezi prvními návštěvníky byl přítel o. Vincenta, původem egypťan. Byl zde, protože znal o. Vincenta.

Vassula vydávala svědectví s radostí a Daniela sdílela její nadšení ve Florencii

Středa 10. května: Florencie – Vimercate

Po pěti hodinách jízdy dorazili Vassula, o. Vincent, TLIG organizátoři ze severu Itálie spolu s Magdou a Janovou rodinou z České republiky do Vimercate. Město provincie Monza a Brianza, Lombardie. Je vzdálené 25 km od Milána a 10 km od Monze. Město bylo založeno Římany na břehu řeky Molgora. Vimercate je středověké město s klášterem z 11. století a kostelem archanděla Michaela, který je datován ze 16. století.

Kostel sv. archanděla Michaela ve Vimercate 

Čtvrtek 11. května: Vimercate

Tento den byl den návštěvy a přípravy sálu pro nadcházející zítřejší setkání. Areál Cascina „La Lodovica“, je bývalá zemědělská usedlost zrekonstruovaná pro současné účely, kdy se zde konají příležitostné konference, obřady a jiné události. V části budov je muzeum historických kočárů z 19. století.

Kočáry

O. Vincent, Vassula, Giancarlo, Magda a Eugenio (vzadu) připravují podium na setkání

Zvědavá kočka přišla pomoct s přípravami

Oznámení setkání ve Vimercate

Pátek 12. května: Vimercate

Vassula, o. Vincent a zbytek skupiny ráno opět navštívili sál. Dcera majitele Martha byla velmi nápomocna a velmi se zajímala o nadcházející Vassulino svědectví. Nabídla veškerou svou pomoc, včetně jejich webových stránek, kde nabídla oznámení setkání.

Vassula a Eugenio v Cascina La Lodovica

Vassula před jednou ze starých hospodářských budov v Cascina

Vassula s o. Vincentem a ostatními členy týmu šli na oběd do Italské restaurace Antica Riva, která je blízko kostela archanděla Michaela. Když číšník Andrea uviděl Vassulu, chtěl vědět kdo ona je. Zatímco talíře se pohybovaly na stole, Vassula nepromarnila příležitost ke sdílení, a to s jejím vlastním jedinečným způsobem s humorem, jejím charismatem a misií. Andrea začal být více a více zvědavý a nepřestával kolem ní bzučet, tak jako včela nebo jak ryba chytající se na návnadu. Mohlo to vypadat zvláštně, ale jejich další konverzace se pohybovala tam a zpátky a postupně mířila k odhalení jejího charismatu. Nás všechny, tak jako v divadle, to udržovala v napětí, jak to dopadne. Připomínalo nám to rybáře, který se pokouší chytit rybu taktně. Ví, že nahodil návnadu, že ryba je jí přitahována. Ryba kroužící kolem návnady konečně zabrala. Rybář pak okamžitě nezasekne, ale s rybou si hraje, aby ji unavil a aby ji pak nakonec mohl vytáhnout. Nakonec „rybář“ uspěl, rybu ulovil a Andrea si nakonec řekl o knihu poselství, kterou pro něj Vassula s radostípodepsala.

Andrea a Vassula v Antica Riva

Na hotelu se pak celá skupina sešla v jednom pokoji a o. Vincent mluvil o TLIG Rádiu, které vysílá v 19 jazycích a jak se rádio stalo mocným evangelizačním nástrojem podporujícím poselství. Rádio má možnost knihovny s poselstvími, knihou Nebe existuje, ale peklo také, svědectví, Vassuliných promluv, svědectví kněží, rozhovory, modlitby a týdenní zprávy. Zmínil se také o živém vysílání růžence, který bývá každou neděli, a který poslouchají lidé z celého světa.

Franco, Alessandra a Eugenio poslouchají o TLIG Rádiu

Licia, Giancarlo a Catarina poslouchají o. Vincenta, když mluví o  TLIG Rádiu

Večer, těsně před zahájením svědectví, dorazil do sálu o. Petr Živný. Otec Živný je katolický kněz z České republiky, nyní působící v Milánu. Byl velmi šťastný, že po dlouhé době vidí Vassulu. V publiku seděl také majitel areálu La Lodovica pan Andrea a jeho dcera Martha. Dále v sále byli také Simon Wekesa z TLIG Rádia – živého vysílání růžence a jeho manželka Antonella a Simonův přítel Giuseppe. Simon i Giuseppe byli v minulém roce na setkání v Loutraki.

O. Petr a o. Vincent

Giuseppe, Vassula, Simon a Antonella

Protože dorazili i lidé, kteří nikdy předtím neslyšeli o TLIG poselství, Vassula sdílela krásné a inspirující příběhy o počátku Božího povolání, které ukončila modlitbou:

„Pane Ježíši, použij mě, ať osuším Tvé Slzy,
Pane Ježíši, ať setřu Tvé Slzy.
Svaté Srdce, použij mě k útěše Svého Srdce.
Svaté srdce, použij mě k vytahování trnů,
které se ovíjejí kolem Tvé Hlavy a Tvého Srdce.
Pane Ježíši, použij mě jako Svého místa odpočinku.
Sladký a Něžný Ježíši, použij mě jakýmkoliv způsobem
pro Svou radost a potěšení.
Mým přáním je přinést úsměv na Tvé Rty.“  

(TLIG poselství, 13. dubna 1991)    

Vassulino svědectví v Cascina La Lodovica

Po modlitbě pokání, každý chtěl mluvit s Vassulou.  Majitel toho areálu přinesl s sebou pamětní knihu, kde se podepisují hosté a požádal Vassulu, aby také něco napsala a podepsala se. Byl zasažen naléhavostí poselství a byl dosti zklamán, že na setkání nepřišlo více lidí.

Vlastník La Lodovica pan Andrea, Vassula a jeho dcera Martha

Toto bylo poslední Vassulino setkání v severní Itálii, a tak je nasnadě poslední fotka skupiny, která organizovala Vassulina setkání na severu.

(sedící) Licia, Daniela, Vassula, Giancarlo, Eugenio, (stojící) Bruno, Franco, Alessandra, Simon, o. Vincent, (vzadu) Magda, o. Petr

Vassulino svědectví v La Ladovica je ke shlédnutí  zde

Sobota 13. května: Vimercate – Řím – Centro Russia Ecumenica 

Vassulina mise na severu byla skončena. Ráno odjeli  Vassula, o. Vincent a Magda doprovázeni TLIG přátely z Pordenone, na letiště a odtud do Říma. Řím byla jejich první zastávka na jihu Itálie. Francis Mifsud, jeden z hlavních organizátorů a Caterina Delfini, překladatelka TLIG poselství do italštiny, spolu s jejím manželem Riccardo Conti , tam na ně již čekali. O. Rolf se vrátil, aby doprovázel Vassulu v nadcházejícím týdnu, protože o. Vincent se musel vrátit zpět do Švýcarska.

Oznámení v Centro Russia Ecumenica

V 5 hodin odpoledne Vassula mluvila v Centro Russia Ecumenica, v centru, kde se podávají informace o Východním křesťanství a zároveň je to místo setkávání Východu a Západu. Místo je blízko vstupu do Vatikánu, u brány sv. Anny.

Daniela překládá Vassulino svědectví - Centro Russia Ecumenica

Neděle 14. května: Řím – Sala Bacciarini

Téměř naproti hotelu Maria Pia v ulici Via Aurelia, kde byli ubytovaní Vassula, o. Rolf a Magda, je kostel Panny Marie Guadalupské, postavený v letech 1955-1958. Dopoledne dorazili do kostela, který byl plný dětí a o. Rolf koncelebroval mši sv. s místním knězem.

Mozaika okolo ikony Panny Marie Guadalupské

Odpoledne jsme všichni směřovali do sálu v bazilice San Giuseppe.  Sál byl plný lidí. Někteří poselství již znali a někteří  slyšeli o poselství  TLIG poprvé.

O. Rolf představuje Vassulu

Během Vassulina svědectví si lidé dělali i poznámky

Lidé pozorně naslouchali Vassulinu svědectví

V publiku byl o. Vittorio, Don Wladimiro Bogoni, farní kněz, a o. Giorgio. Někteří z posluchačů si dělali poznámky, jiní přijímali Vassulina slova jako modlitbu a jiní s úsměvem. Někteří přišli zdaleka, jiní přišli znovu po mnoha letech, tak jako Denis Woronzoff. Jiní zase chtějí být v kontaktu s TLIG událostmi a zprávami a tak zanechali na sebe kontakt. Setkání v Římě skončilo ve slavnostní atmosféře.

Vassula podepisuje knihy

Vassula podepisuje knihu pro Padre Vittorio

Daniela, Vassula a Don Wladimiro

O. Rolf, Vassula a Denis Woronzoff

Středa 17. května: Řím – Neapol

Po třech hodinách jízdy z Říma dorazili Vassula, o. Rolf a Magda do Neapole. Neapol  je hlavním městem regionu Kampánie v jižní Itálii, jehož vznik se datuje  do druhého tisíciletí před Kristem. Neapol  leží v Neapolském zálivu. O. Rolando Palazzeschi, jezuittský kněz a přítel Vassuly a poselství, přivítal Vassulu s radostí a nadšením stejně tak  Francise Mifsud, Fiorinu Sevan, Caterinu Delfini a Giovanni Di Silvestre, který přijel vlakem z Říma. Jakmile vstoupili do hotelu, čekali tam redaktoři televize TG Rai 3, aby s Vassulou udělali rozhovor o její misi. Rozhovor pak měl být odvysílán ještě tentýž den jako dvou minutový spot během zpráv a celý rozhovor měl pak být odvysílán v sobotu.

Vassula během interview pro TG Rai 3

Ve čtyři hodiny odpoledne měla Vassula přednášku v Centro Domus Ars, v historické části města Neapol. Lidé začali přicházet již dříve a Vassula byla radostně vítána.

O. Rolf, Vassula, o. Rolando a Francis

O. Rolf představuje Vassulu

Francis překládá Vassule

Setkání bylo zakončeno modlitbou pokání  a požehnáním o. Rolfa a o. Rolanda. Mnozí pak Vassule děkovali za její návštěvu a žádali ji o modlitby. Jeden vysoký muž se před ní sklonil a políbil její ruku s uznáním a radostí! Mnozí si koupili jednosvazkovou knihu poselství a nechali na sebe kontakt, aby mohli zůstat ve spojení  s TLIG přáteli z Neapole.

O. Roland a o. Rolf žehnají lidem a Vassula dělá znamení kříže

Muž děkuje Vassule za její svědectví

Odpočinek u bazénu po setkání, o. Rolf, Magda, Vassula, Sevan, Fiorina a Francis

Čtvrtek, 18. května: Neapol – Benevento

V poledne jsme odjeli vlakem do  50 km vzdáleného Beneventa. Benevento je hlavní město Kampánie a provincie Benevento, severovýchodně od Neapole. Město leží na kopci, ve výšce 130 m nad mořem. Senátor Davide Nava, mnohaletý  přítel Vassuly a poselství, přijal Vassulu s celou skupinou s velkou radostí.  

Setkání se konalo večer v Auditorium San Gennaro, ve farním sále. Mons. Don Pasquale, který Vassulu pozval do své farnosti už dříve,  v době kdy žila se svým manželem v Římě, ji radostně  přivítal. Když uviděl o. Rolfa, nemohl uvěřit svým vlastním očím, že se znovu vidí se svým starým přítelem!  Znají se již 20 let, od doby kdy Don Pasquuale podporoval misii s dětmi v Rusku.

Magda kontroluje projekci spolu s o. Rolfem a Sevan

Vassula se připravuje na setkání

Před setkáním se konala hodinová adorace v kostele. Na konci adorace Don Pasquale osobně oznámil konání Vassulina svědectví a každého pozval k účasti. O. Rolf sloužil mši sv. a na konci se celé shromáždění přesunulo sálu. Don Pasquale, který je charismatik, prezentoval Vassulu a její misi se zapáleným srdcem. Vassula znovu sdílela s publikem Pánovo poselství.

O. Rolf slouží mši svatou

Don Pasquale představuje Vassulu

O. Rolf mluví o zachraňující práci poselství a ukazuje knihu v italštině 

Vassula vydává svědectví - Francis překládá

Ke konci setkání Don Pasquale přečetl poselství, která Vassula obdržela 9. května 2017 ve Florencii, přednesl modlitbu pokání a spolu s o. Rolfem požehnali lidem.

V publiku bylo přítomno mnoho mladých lidí, kteří pozorně naslouchali každému slovu. Mnozí si koupili jednosvazkové vydání poselství v italštině, kopie Vassuliných obrazů a  nechali si Vassulou  podepsat knihy poselství.

O. Rolf ukazuje Donu Pasqualemu a Davidu Nava co Vassula napsala v jeho TLIG knize 

Prosba o podpis TLIG knihy

Dlouholetí přátelé Don Pasquale, Vassula, Davide Nava a o. Rolf

Pátek 19. května Benevento – Pietrelcina - Circello

Během snídaně, když Vassula s o. Rolfem diskutovali o dnešním programu, připojila se k nim ke stolu malá skupinka mladých lidí ze Střední Afriky a Madagaskaru. Vassulu a poselství znali z její předchozích návštěv v Africe. Posteskly si, že Vassula nikdy nenavštívila Madagaskar! Vassula vysvětlila: „Protože mě nikdo nepozval.“  Šťastná skupina odpověděla, že by byli ochotni ji pozvat okamžitě! Byli také šťastní za fotografii s Vassulou a o. Rolfem.

 Skupina z Madagaskaru s Vassulou a o. Rolfem

Později Don Pasquale a Davide Nava nás dovezli z Beneveta do Pietrelciny. Pietrlecina je město provincie Benevento v Kampánii v jižní Itálii. Místo, kde se narodil o. Pio. Navštívili jsme kostel Panny Marie, kde byl v roce 1909 o. Pio vysvěcen na jáhna, dům, kde se o. Pio narodil a kostel , kde byl pokřtěn a kde po šest let sloužil mši sv.  Přišel se s námi setkat i starosta Pietrelciny a dal nám speciální publikaci o Pietrelcine a o sv. otci Piovi. Poté jsme jeli na vrchol kopce k jilmovému stromu, kde o. Pio obdržel neviditelné stigmata.

Pietrelcina - Don Pasquale mluví o o. Piovi s Vassulou, o. Rolfem, Davidem Nava, Sevan, Francisem, Fiorinou a Magdou (vlevo) filmující

Davide vždy starající se o Vassulu - přecházejí silnici ke vstupu do kostela Svaté rodiny s muzeem s ostatky sv. o. Pia

Kost - relikvie sv. o. Pia

Rukavice a šála o. Pia

Davide Nava, Vassula, Don Pasquale, o. Rolf na schodech ke kostelu Panny Marie

Davide, Vassula, Francis, Fiorina, starosta, Don Pasquale, o. Rolf

 

Strom jilmu, pod kterým o. Pio dostal sigmata

Z Pietrelciny jsme zamířili do hotelu v Colle Sannita, které leží na kopci obklopeném vysokými stromy. Nebylo to od Pietrelciny daleko, cca 23 km, ale cesta tam nahoru a dolů vypadala jako by trvala hodiny. Naneštěstí, předešlý den, byla silnice uzavřena z důvodu sesunu silnice. Navíc lehká přeháňka a ochlazení nám připomínalo zimu. Nicméně, večer, když začalo Vassulino svědectví v Circello, v sousedním městě a rodném městě senátora Davide Nava, obloha byla znovu jasná. Circelo je hlavním městem provincie Benevento, v regionu Kampánie. Leží okolo 70 km severovýchodně od Neapole a přibližně 700 m nad mořem.

Pak jsme dorazili do kostela Zvěstování Panně Marii. Po mši sv., kterou sloužil o. Rolf,  se Vassula obrátila k shromáždění, které naplnilo celý kostel, aby poslouchali TLIG poselství. Na předních sedadlech sedělo mnoho mladých lidí. Další den bylo Vassule řečeno, že oni tam seděli, protože měli připravenou píseň „Emanuel“, kterou Ježíš napsal  11. listopadu 1993, ale zodpovědní zapomněli mladé lidi vyzvat, aby píseň zazpívali. Vassula byla velmi zklamaná a poprosila je, zda by píseň mohli nahrát a poslat do TLIG radia, aby ji mohli slyšet lidé na celém světě.

O. Rolf během bohoslužby. O. Antonio, místní farní kněz kostela Zvěstování Panně Marii, Circello

O. Antonio, místní farní kněz, poděkoval Vassule za její svědectví a sdílení poselství  s celým shromážděním. Lidé si koupili jednosvazkové vydání poselství a prosili Vassulu o podpis knihy.

Circello - Vassula vydává svědectví a Francis překládá

Mladí lidé čtou modlitbu pokání

 Vassula podepisuje knihu poselství v italštině

Neděle 21. května: Řím – Bari

Vassulino dvanácté svědectví se konalo v Bari, v přístavním městě ležícím na pobřeží Jaderského moře a hlavním městě jižní Itálie, regionu Apulie. Staré město Barivecchia vypadá jako bludiště, leží na výběžku mezi dvěma přístavy.  Je tvořeno úzkými uličkami. V bazilice sv. Mikuláše z 11. století se nachází ostatky sv. Mikuláše.

Po mši sv., kterou sloužil o. Rolf v kapli Villa Maria Pia, Vassula s Francisem a Fiorinou odletěli z Říma do Bari. Magda tam už letěla dříve dopoledne. O. Rolf se musel vrátit do Ženevy a nemohl se připojit k misi na Bari.

Na letišti je s radostí vyzvedli organizátorka na Bari Rosa Maria a její manžel Michele a odvezli  je do hotelu. Po velmi krátkém odpočinku Vassula dorazila do sálu v hotelu Palace. Sál už byl plný lidí. Během jejího svědectví lidé stále přicházeli a musely se přinést další židle, aby si všichni mohli sednout.

Vassula mluví v Hotelu Palace v Bari

Bari - Vassula vydává svědectví, Francis překládá

Publikum bylo velmi zasaženo Vassuliným svědectvím. Koupili si kopie jejich obrazů  a jednosvazkové vydání knihy poselství a prosili ji o podpisy. Rosa Maria spolu se svou sestrou Enzou udělaly velkou práci při oznámení konání setkání. Teď mají ještě větší úkol: udržet zapálený oheň v Bari. Živý oheň, který Ježíš zapálil skrze Jeho Slovo Moudrosti.

Rosa Maria, organizátorka v Bari

(Vpředu) Fiorina, Rosa Maria, Vassula, Michele, Enza. (Vzadu) Francis, Magda

Večer, celý tým zakončil plánováním zítřejší dopolední návštěvy baziliky sv. Mikuláše.

Pondělí 22. května: Bari – Lecce

Po snídani jsme navštívili baziliku sv. Mikuláše. Obrovský kostel byl plný lidí ruské pravoslavné církve, mnoha kněží a biskupů slavící liturgii. Ptali jsme se na důvod této velké slavnosti. Člen  ochranky odpověděl, že rusi velmi uctívají a milují sv. Mikuláše a že jeho svátek slaví dvakrát do roka a to v prosinci 6/19  a v květnu 9/22 (podle starého kalendáře). Uctívají také historickou událost, kdy předešlý den 21. května byly přivezeny ostatky sv. Mikuláše z baziliky v Bari  do Ruska do Moskvy. V Bari byly uloženy ostatky sv. Mikuláše od roku 1087. Bylo to poprvé, kdy ostatky pěti kousků žeberních kostí, opustily Bari.

Ruská pravoslavná liturgie v bazilice sv. Mikuláše v Bari

Také Vassula   s ostatnímu chtěli uctít relikvie sv. Mikuláše, které jsou uloženy v malém podzemním kostele, pod oltářem v jeskynní kryptě. Fronta se však velmi pomalu pohybovala, a aby nezmeškali vlak do Lecce, který měl odjíždět za dvě hodiny, nemohli krytpu navštívit. Modlili se však ke sv. Mikuláši, aby otevřel dveře a srdce Ruska, kde se má konat příští TLIG pouť v září 2017.

Něco o Lecce: historie se datuje nejméně 2500 let. Lecce je moderní město, které je hlavním městem na poloostrově Salento v Pugli, na patě italského kufru. Lecce je menší barokní mistrovské dílo: stavby ze 17. století byly upravovány do módní ho barokního stylu místním měkkým kamenem, s dekoracemi a cheruby, kteří extravagantně pokrývají fasády a dveře.

Úterý 23. května: Lecce

Vassula a s. Martha v Lecce

Po snídani přišla do hotelu  dávná přítelkyně  Vassuly a poselství sestra Martha.  Chvíli se obeznamovala s děním. Vassula ji pak informovala o posledních novinkách z její mise. Sestra Martha se pak sdílela s Vassulou o Lucii Didato, paní, která organizovala  Vassulino setkání v Lecce tento večer. Nějaký rok nazpět byla Lucia oslovena svatým Giuseppe Moscati, který se jí zjevil a dal ji vizi nemocných lidí. Více zde

Občerstvení - Vassula, Fiorina, Francis a s. Martha

V 8 večer měla Vassula svědectví v Teatro Kolbe, ve farním sále při kostele sv. Maxmiliána Kolbeho. Před setkáním přišla za Vassulou paní Caterina Raffaeli  a řecky ji vysvětlovala svůj původ. Její rodiče byli řeci a jako mnoho dalších řeckých rodin, přišli po II. světové válce  do Lecce. Ona se zde narodila. Rodiné kořeny má stále na Corfu, kde jak doufá, se příští rok pojede podívat. Přišla si poslechnout Vassulino svědectví a zakoupila si jednosvazkovou knihu poselství  a ještě před setkáním poprosila Vassulu o podpis.

Mezi lidmi, kteří přišli, bylo mnoho mladých lidí, zvláště teenagerů, kteří  se ze zvědavosti přišli podívat co se v sále připravuje. Několika italskými slovy, která Magda během mise v Italii pochytila a všeříkajícím gestem ruky je pozvala, aby přišli a poslouchali. Těsně před začátkem setkáním dorazil do sálu i místní kněz otec Antonio.

Stánek s fotografiemi Vassuliných obrazů

Na konci otec Antonio přečetl modlitbu pokání a požehnal všem přítomným.  S radostí a naplnění nadšením někteří z posluchačů se shromáždili kolem Vassuly a vyfotili se s ní a poprosili ji o podpis knihy.

Vassula podepisuje knihu pro paní a Padre Antonia

Skupinové foto s Padre Antoniem, Vassulou a s. Marthou po setkání v Lecce

Lucia Didato, s. Martha, Padre Antonio a Vassula po setkání v Lecce

Další den 24. května brzy ráno, Vassula, Magda, Francis a Fiorina odjeli vlakem zpátky do Bari a odtud letadlem do Říma. Z Říma pak Vassula se mnou letěla do Atén a pak na Rhodos.

Maraton cesty po Itálii byl dovršen. Ježíš poslal Vassulu, aby zalila Jeho Zahradu, a ona jako poslušná žačka a apoštol, naplnila Jeho přání.  Tato mise nebyla jedna z těch jednoduchých, jak  Ježíš zdůraznil  v poselství z 5. dubna 2017: „Ach, jak mnoho  Itálie strádá. Itálie se stala tak vyprahlou.“  Jeho záměrem bylo vylít Jeho svatého Ducha, zavlažit poušť a ze suché země udělat řeky.

Skutečně, zatímco Vassula mluvila v Božím Jménu o slovech, která ji On Sám dal, vlažná srdce, nepokojná mysl a duch lenosti byly dotknuty, zapáleny a šťastný úsměv na tváří lidí potvrdil práci Ducha svatého, přítomnost Našeho Pána na Jeho setkáních! Přišli noví lidé, kteří chtěli vědět více a věnovat se a pracovat na tomto požehnaném poli  Opravdového života v Bohu.

„Vassulo, jsem a vždycky budu v těchto modlitebních shromážděních. Tvé promluvy jsou ode Mne, Má Slova budou vycházet ze tvých úst. Což jsem neřekl, že zavodním Svůj sad a zaleji Svou květinovou zahradu?“

(TLIG poselství, 21. listopadu 1988)

„Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu,

tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy,

hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost

při nástroji o deseti strunách, s harfou, při hře na citeru.

Hospodine, svými skutky působíš mi radost,

plesám nad činy tvých rukou:

Tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkolepé,

tvoje záměry jsou přehluboké! “ Ž 92, 2-5

 

V Ježíši Kristu,

Catarina

 

Promluvy Vassuly Rydén po celém světě
Seznam posledních setkání
 

Reportáže ze setkání s Vassulou
Podrobné reportáže z Vassuliných cest a setkání
 

Evangelizace
Být ozvěnou Ozvěny (The echos of the Echo) ... Svědecká setkání a Ježíšovo pozvání k evangelizaci
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Buď pevná jako skála - Žijte Naše Poselství
 
Ze Svého Božského Díla jsem získal plody
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message