DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mé květiny potřebují vodu, jinak každá z nich zahyne

28. listopadu 1987

Ó Moje malá, zkrášli Mou zahradu. Tak jak vypadá teď, je všechno povadlé a zdivočelé. Všude vládne pustina. Vanou nad ní vysušující větry a ničí, co ještě zůstalo. Mé květiny naléhavě potřebují vodu, jinak každá z nich zahyne. Má poupata nemají sílu vykvést, povadnou, jedno za druhým. Ó, kdyby jen slyšela!

Můj Bože, proč je tak těžké dospět k rozhodnutí? Proč je tak obtížné dosáhnout jednoty? Proč to potřebuje měsíce, léta? Je to skutečně tak složité milovat se navzájem a spojit se v jedné rodině? Což to nejsou právě ti, kdo nás učí navzájem se milovat, obětovat se a darovat? Je k tomu skutečně potřeba let, aby zavládla jednota? Je k tomu třeba zvláštních komisí a shromáždění? Proč se nesetkat jen jednou, tak aby toto setkání se stalo rozhodujícím, podat si navzájem ruce, přenechat Petrovi autoritu, kterou jsi mu dal,  abychom se Ti líbili, aby ses usmíval?

Jak miluji tvou prostotu, Mé dítě. Tvůj způsob uvažování je dětský. Miluji děti!

Vidíš, když se děti navzájem dohadují, netrvá to nikdy déle než pár minut, protože v nich není zloba. Ale Mé dítě, tito lidé nejsou děti. Ztratili svou dřívější nevinnost. Ztratili svou prostotu, svou svatost. Nevinnost nahradili zlobou, prostotu samolibostí, svatost bezbožností, pokoru nahradili pýchou, klamem a pokrytectvím.

Vidíš, Mé dítě, to je důvod, proč znovu sestupuji, abych jim připomněl, kdo jsem Já, Ježíš. Přicházím bosý a pokorný, chci znovu vstoupit do Svého Domu, abych poklekl u nohou Svých služebníků a umyl je.1 Neplač, Vassulo, všechno dělám kvůli jednotě. Dej se Mnou použít. Tentokrát nebudou moci popírat, že jsem to Já, protože jsem už tuto událost dávno předpověděl. Dal jsem ti přečíst část toho, co jsem vnuknul Svému služebníku Janu XXII., ale zbytek ...

Jaký zbytek, Pane?

Později jsem mu ještě něco pošeptal do ucha o velkém trápení, které potká Mou Církev.

Já, Ježíš, vás všechny miluji. Zůstávejte ve Mně, v Mé Lásce.


1 Ježíš mluví v obrazech


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message