DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Oddej se Mi zcela
Chci, aby byla tato pustina zavlažena

20. září 1987

Dcero, od této chvíle musíš porozumět tomu, jak působím. Věř, Má Vassulo, neboť do tebe vdechnu ještě mnohem víc Svých zjevení. Oddej se Mi zcela a dovol Mému prstu, aby na tebe vtisknul Má Slova. Pojď, maličká, a pohlaď Mě.

Ano, Pane.

(Tímto Ježíš míní, abych Ho pohladila na velkém obraze Turínského plátna. Mám to ve zvyku, když rozjímám a mluvím s Ním, často natáhnout ruku k Jeho obrazu a hladit Jeho Rány, jako bych chtěla odstranit stopy krve a konejšit Ho. Dělám to bez přemýšlení, plně ponořena do meditace.)

Vassulo, Má zjevení a zjevení Mé Matky v Garabandalu by měla být prohlášena za pravá. Slyš Mne, Vassulo, pokaždé když se Má Matka zjevila Mým vyvoleným duším a osvítila je Svou milostí, stál jsem vedle Ní, ale nikdo Mě nemohl vidět. Někdy jsem se zjevil jako dítě, abych požehnal těm, kdo Mě oslavovali.

Dcero, přeji si, aby tato místa zjevení byla více uctívána. Přeji si, aby Mne Svatý Stolec uctil tím, že požehná těmto Svatým místům. Chci tím říci, Vassulo, že nemám na mysli jen Lurdy a Fatimu, ale i Garabandal. Přicházím potvrdit a oslavit zjevení v Garabandalu.

Mým přáním je vidět Můj Svatý Stolec, jak žehná tomuto místu, aby tak bylo napraveno vše, co bylo překrouceno a mylně hlásáno Mými kněžskými dušemi, které Mě zraňují, aby tak byly odstraněny pochybnosti a napraveny urážky a ponižování, kterého se dopustili ti, kdo popírali zjevení. Udělá to Svatý Stolec pro Mě?

Pane, můj Bože, jak se to všechno dozví?

Tuto práci nechej na Mně, Vassulo. Najdu způsob, jak jim dát vědět. Dcero, přeji si, aby pokaždé, když jim dám znamení Své Přítomnosti, ať už jakkoli malé, aby Můj Svatý Stolec potvrdil a oslavil Mé znamení tím, že mu požehná. Chci, aby se svět dozvěděl o Mé Přítomnosti, o Mých pokladech, o Mém Milosrdenství a o Mých Božských Dílech. Přeji si, aby Můj Svatý Stolec daleko více šířil znamení, která dávám, a sytil tak svět. Chci, aby Má země byla úrodná. Nedovolte jim, aby vytrhli těch pár květin, které zbyly. Chci, aby byla tato pustina zavlažena, tak kdo zaleje Mou zahradu? Proč zanedbávají Mé květiny?

Milovaný Ježíši, jestli se nemýlím, trvalo to sedm let, než byl potvrzen Fatimský zázrak. Můj Bože, už vidím odpírání, napomínání a těžkosti, než budou souhlasit.

Květino, nebuď smutná. Dovol, ať ti pomohu. Vassulo, Já vždy dosáhnu Svých cílů.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message