DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Oddej se Mi zcela
Chci zavlažit tuto pustinu

20. září 1987

Má dcero, od této chvíle pochopíš, jak působím. Věř, Má Vassulo, neboť ti vdechnu ještě mnohem víc zjevení. Oddej se Mi zcela a dej do sebe vtisknout Má Slova. Pojď, Mé dítě, a pohlaď Mě.

Ano, Pane.

(Ježíš tím chce říci: pohladit Jeho velký obraz, který mám z Jeho pohřebního plátna. Když rozjímám, mám ve zvyku položit ruku na Jeho obraz a hladit Jeho Rány, jako bych chtěla odstranit stopy krve, abych Ho uklidnila. Dělám to bez dalšího přemýšlení, protože meditace mě plně zaměstnává.)

Vassulo. Má zjevení a zjevení Mé Matky v Garabandalu by měla být prohlášena za pravá. Slyš Mne, Vassulo, pokaždé, když se Má Matka zjevila vyvoleným duším a osvítila je Svou milostí, stál jsem vedle Ní, ale nikdo Mě neviděl. Často jsem se zjevil jako dítě, abych požehnal těm, kdo Mě oslavovali.

Má dcero, přeji si, aby tato místa zjevení byla víc uctívána. Přeji si, aby Mne Svatý Stolec uctil tím, že požehná těmto Svatým místům. Chci tím říci, Vassulo, že nejen Lurdy a Fatima, ale i Garabandal. Přicházím oslavit zjevení v Garabandalu.

Přeji si, aby Můj Svatý Stolec požehnal tomuto místu, aby bylo napraveno to, co Mé kněžské duše, které Mě zranily, překroutily a falešně vysvětlovaly. Ať zanechají pochybností a ať zmizí zlořády páchané těmi, kdo se protivili zjevením.

Pane, můj Bože, jak se to všechno dozví?

Přenech Mi tento úkol, Vassulo. Najdu způsob, aby se to dověděli. Dcero, přeji si, aby pokaždé, když dám znamení - ať je jakkoli malé - Své Přítomnosti, Můj Svatý Stolec oslavil Mé znamení tím, že mu požehná. Chci, aby se svět dověděl o Mé Přítomnosti, o Mých pokladech, o Mém Milosrdenství a o Mých Božských Dílech. Přeji si, aby Můj Svatý Stolec velkoryse šířil znamení, která dávám, abych živil svět. Chci, aby Má země byla úrodná. Chci zavlažit tuto pustinu. Kdo zaleje Mou zahradu? Proč zanedbávají Mé květiny?

Milovaný Ježíši, jestli se nemýlím, trvalo to sedm let, než byl potvrzen fatimský zázrak. Můj Bože, už předem vidím odpírání, kárání a těžkosti, než budou souhlasit.

Květino, nezarmucuj se, dovol, ať ti pomohu. Vassulo, Já vždycky dosáhnu Svých cílů.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message