DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Brieven » 15e Verjaardag van WAAR LEVEN IN GOD »

15e Verjaardag van WAAR LEVEN IN GOD

28 november 2000

“Vier jaarlijks de datum van vandaag waarop Ik jou en zovele anderen ertoe heb gebracht in Mijn Hart te komen; en ontdek die ontelbare schatten die Ik voor jullie tijden heb bewaard; houd deze dag in gedachten…” 28 november 1995

Vassula schrijft:

Jezus vraagt aan iedereen die een Waar Leven in God heeft geleefd: "Ben je blij dat je al die jaren met Mij op deze manier bent geweest?" Hij gaat verder: "je bent een deel van Mij geworden en Ik een deel van jou en je hebt je huis in Mij gemaakt, zoals Ik Mijn Huis in jou heb gemaakt…” Verderop in deze boodschap zegt Jezus: "Mijn pad is recht: Mijn wegen om je te naderen zijn heerlijk... Jouw Koning is perfect en mooi."

Deze woorden van Christus moeten geleefd worden; zelfs meer door diegenen die geroepen zijn om apostelen van Waar Leven in God te zijn. Wanneer Hij zegt dat Mijn weg recht is, verwacht onze Heer van ons ook om onze wegen recht te maken en een voorbeeld voor anderen te zijn, omdat we een deel van Hem zijn geworden. Daarom zou er geen ondeugd in ons moeten achterblijven. Waar deugd is, is Licht; waar liefde is, daar is God. Dus doe ik een beroep op allen die in Waar Leven in God zijn geroepen om een speciale daad van verzoening te doen. Als je op deze dag en tot op de dag van vandaag wrok koestert tegen iemand, alsjeblieft, omwille van Jezus, ga je verzoenen op dit feest van WaarLeven in God en bied je handelen aan Jezus Christus aan. Ik weet dat Hij dit gebaar van jou zal ontvangen als een boeket bloemen, als een sussende wierook. Ga daarom vrede sluiten met je broeder, om in alle eerlijkheid tegen God te kunnen zeggen: "Uw dienaar leeft Uw boodschap, want ik ben nu verzoend en heb vrede met U gesloten.” Na vrede te hebben gesloten met je broeder, heb je ook vrede met God gesloten.

Leef de boodschap van Christus, want onverzoenlijk blijven en toch verzoening prediken is als een lippendienst geven aan God wanneer in het gebed. Onze Gezegende Moeder zei ooit: "Ik ben naar jullie toe gekomen om jullie te vragen om jullie met God en met elkaar te verzoenen… Ik ben gekomen om jullie eraan te herinneren dat een ware apostel van God degene is die de Wil van God doet. Liefhebben is de Wil van God doen. "(6-8 december 1993). Stel onze Gezegende Moeder niet teleur door de wrok in je hart te houden, als een opgerolde slang. Je zou toch niet willen dat je Heilige Moeder op een dag tegen jou zou zeggen: "Toen ik om verzoening riep, omdat jullie allemaal delen van elkaar zijn, werd ik niet gehoord." (6-8 december 1993)

Ik had een Oproep van God; en ik antwoordde Hem. Hij sprak; en ik geloofde. Toen Zijn Werk begon uit te breiden en Zijn Oogst rijk werd, waren arbeiders nodig. Dus de Vader, die alles ziet, keek naar jullie en riep jullie. Jullie hebben geantwoord op Zijn Oproep, jullie reageerden en Hij was tevreden…

Op Zijn Oproep te hebben gereageerd, was een genade die jullie tot bloei bracht. Deze genade was een geschenk van God die uit Zijn Oneindige Barmhartigheid komt. En zoals onze Heer zei, heeft Hij ons daarna gevormd om apostelen te worden van deze einde der tijden. De Heer zei tegen ons:

Er was gezegd dat op het einde van de tijden Onze Harten (van Jezus en Maria) apostelen zullen doen opstaan, en zij zullen worden genoemd, apostelen van het Einde der Tijden; dezen zullen worden onderricht door de Koningin van de Hemel en door Mijzelf, om voort te gaan in elke natie, om zonder vrees het Woord van God te verkondigen, zelfs wanneer ze met bloed zullen worden doordrenkt, door de wrede aanvallen van de vijand, zullen ze niet worden gebroken; 

hun Tong zal de vijanden van Mijn Kerk doorboren als een tweesnijdend zwaard, door hun ketterijen aan het licht te brengen; zij zullen nooit wankelen, noch vrees kennen, want Ik zal hen voorzien van een geest van moed; de vernietigende zweep zal hen niet raken, ze zullen geen steen op de andere laten; ze zullen de zondaars achtervolgen, de opgeblazen praters, de groten en de trotsen, de schijnheiligen, de verraders van Mijn Kerk, ze zullen hen achtervolgen met Mijn Kruis in de ene hand en de Rozenkrans in de andere; en Wij zullen hen terzijde staan; ze zullen de ketterijen vernietigen en in hun plaats trouw en waarheid bouwen; ze zullen het tegengif zijn van het vergif, want ze zullen ontspruiten, als knoppen, uit het Koninklijke Hart van Maria; (3 april 1996)

Maar ook O.L. Vrouw, die net zo goed verschillende Vredesoogsten over de hele wereld heeft voorbereid, heeft haar kinderen opgeroepen om samen te komen en te bidden met één hart. Aan sommigen die Ze heeft geroepen, heeft Ze een speciale taak gegeven om Haar boodschappen te verspreiden. We weten nooit wanneer de Heer ons zal komen halen. Dus we moeten elke dag leven alsof het onze laatste dag op aarde is.

Nogmaals herinnert Jezus ons eraan:

Ik ben gekomen in je onwetendheid en heb je belast met een taak die je capaciteit ver te boven gaat en Ik heb Mijn Heilig Hart aan je bekendgemaakt en Ik zal doorgaan Het bekend te maken in deze koude wereld die baadt in haar bloed vanwege haar misdaden; Ik zal deze Bron uit Mijn Heilig Hart, in deze koude wereld laten overstromen en leven geven overal waar Hij langs zal gaan en Mijn Belofte zal worden vervuld want Mijn Heilige Geest, de Gever van Leven, zal over deze slechte maatschappij regeren en haar veranderen in een oprecht volk, dan, zullen heiligheid en rechtvaardigheid hun metgezel zijn; (28 november 1996) 

Laten we ons verheugen in de Heer zodat het Paradijs bij ons binnenvalt. Laat de Heilige Geest wortelschieten in het midden van ons hart om onze ziel te transfiguren, haar te doordringen met het Beeld van Christus, een Goddelijk Beeld. Laten we bidden en deze woorden zeggen die onze Heer ons gegeven heeft:

Heer, geef ons Uw Koninkrijk,
zodat we onvergankelijkheid 
mogen verkrijgen
en de godheid om Eeuwig Leven te hebben.
Amen

 
Spiritualiteit
Gebeden
Toespraken
Brieven
    De Hemel Bestaat, Maar de Hel Ook
    IJsland's Vulkaan, Aanvullende Uitleg Profetie door Vassula
    Vassula over Profetieën
    Pas op voor de Jezebel geest
    Profetie over de 11e september
    Onderscheiding betreffende Gehoorzaamheid
    De Godslastering tegen de Heilige Geest
    15e Verjaardag van WAAR LEVEN IN GOD
    De Ware Boodschap van Waar Leven in God
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
WLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Liefde Verlangt Naar Liefde
 
EERDERE BOODSCHAP:

Mijn Gerechtigheid Wordt Geprovoceerd En Uitgedaagd
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 24 februari 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message