DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Beminnen Is De Wil Van God Doen

6 december 1993  

Ik, 'i Panaya'[1] ben nu met je;

dochter, laat Jezus je vormen tot het beeld dat Hij verlangt dat je bent; door je wil op te offeren aan Mijn Zoon, Jezus Christus, en door jezelf helemaal op te offeren stel je Hem werkelijk tevreden en geschiedt Zijn Wil in jou; wees niet bang; werk met ijver en doe Zijn Kerk herleven; laat Zijn schepping beseffen dat het Woord leeft en onvermoeibaar actief is; Ik zal je, als je Moeder, altijd aanmoedigen om het Kruis op te nemen dat Jezus je heeft toevertrouwd; schrijf nu, mijn dochter:

in deze dagen, meer dan ooit, heb Ik jullie boodschappen gegeven om jullie geloof te doen herleven en jullie aan de hemelse dingen te herinneren; Ik heb onophoudelijk tot Vrede opgeroepen en tot verspreiding van de boodschappen voor Eenheid en Verzoening tussen broeders; Ik ben uit de Hemel gekomen in diepe droefheid en in tranen om jullie te laten weten hoe ver jullie van God waren; Ik ben tot jullie allen gekomen om jullie te vragen je met God en met elkaar te verzoenen en niet langer onderscheid onder elkaar te maken, "want ieder die de Naam van de Heer aanroept, zal worden gered;"[2] Ik heb nooit iemand in de steek gelaten;

Ik ben met vrede gekomen, zelfs tot de geringsten van jullie, om Gods Vrede te verkondigen, en Ik heb deze generatie gesmeekt haar ogen op te slaan en God te zoeken en God offers aan te bieden; Ik ben gekomen in jullie dagen, waarin zovelen van jullie vervreemd zijn van het leven van God; Ik ben gekomen om jullie allen eraan te herinneren dat een ware apostel van God degene is die de Wil van God doet: 

beminnen is de Wil van God doen

Vassula, Ik ben door God gezonden om velen van jullie te genezen, maar Mijn oproepen zijn niet gehonoreerd noch hoog aangeslagen; Ik werd gezonden door de Allerhoogste om jullie te verzamelen in grote menigten en te leren dat de liefde het wezenlijke is van heel de Wet;

Mijn dochter, Mijn Ziel is bedroefd omdat er tot op de dag van vandaag geen acht wordt geslagen op de zegeningen van de Hemel; falend in het erkennen van de juistheid en het wezenlijke van de Boodschap die van God komt, probeert men tot op de dag van vandaag zijn eigen ideeën te promoten; zodoende werd het Woord geraffineerd verduisterd en werden Mijn Voetstappen verborgen door menselijk handelen, uit angst voor het gefluister van de wereld; hadden ze slechts hun hoop op Mij gevestigd en Mij vertrouwd … hoeveel meer zouden ze dan baat gevonden hebben bij de bekering van hen die ze blijven afwijzen! … werk, kleintje, voor de Heer en sta Hem toe op jou Zijn hele plan te griffen; de dagen naderen waarop deze vragen zullen worden gesteld door de Heer aan ieder van jullie:

"heb jij je naaste bemind als jezelf? is het mogelijk dat je Gods Wil nog steeds niet hebt begrepen? heb je alles gedaan wat je kon om de vrede te bewaren? toen je vijand honger had, heb je hem toen te eten gegeven van je tafel? toen hij dorst had, heb je hem toen te drinken gegeven? hoe komt het, dat je wat je geeft, zonder liefde geeft?"

Ik heb jullie om gebeden gevraagd; velen van jullie bidden, maar zonder liefde; velen van jullie vasten, maar zonder liefde; zo velen van jullie praten over Mijn boodschappen, maar zeer weinigen volgen ze op omdat de liefde in jullie harten ontbreekt; jullie buigen diep en volgen de letter van de Wet, maar slagen er niet in het hart van de Wet te begrijpen;

velen van jullie praten over eenheid, maar jullie zijn de eersten om degenen die haar praktiseren te veroordelen omdat jullie geen liefde hebben; als jullie alles wat Ik jullie gevraagd heb zonder liefde doen, zijn jullie nog in de duisternis; zijn jullie nog steeds voor oorlog en niet voor Vrede; jullie geloven alles te weten, maar in werkelijkheid weten jullie niets; toen Ik opriep tot verzoening, daar jullie allen bij elkaar horen, ben Ik niet gehoord; tot op de dag van vandaag roep Ik tot jullie allen: 

leef mijn boodschappen

vernieuw jezelf in God, in Zijn Liefde en leer elkaar te beminnen; wees goed en heilig! lieg niet tegen jezelf, kindertjes, door bedrieglijke verlangens na te jagen; LIEFDE is leven in de Waarheid; hebben jullie niet gelezen dat "als je alles wat je bezit beetje bij beetje weggeeft en hen zelfs je lichaam laat nemen om het te verbranden, maar zonder liefde bent, het jullie toch niet zal baten?" hebben jullie niet begrepen dat als slechts één van jullie gewond is, alle delen van het Lichaam van Christus gewond zijn en daardoor lijden? als jullie je naaste verwonden, verwonden jullie het Lichaam van Christus, niet je naaste; kunnen jullie zeggen: 

"ik kwam  tot God met eerbied, oprechtheid en liefde"; 

"wanneer?" zal Hij jullie vragen, "wanneer ben je met eerbied, oprechtheid en liefde tot Mij gekomen? Mijn Lichaam, hebben jullie verminkt, Ik ben veroordeeld, gehoond, belasterd en Ik ben verraden door leugens; Ik werd veracht en afgewezen, volkomen onteerd door jullie lippen, dus, wanneer zijn jullie met eerbied, oprechtheid en liefde tot Mij gekomen? Ik vraag jullie om enig definitief bewijs te geven van jullie liefde voor Mij;"

Mijn kinderen, besef nu waarom Satan misbruik heeft gemaakt van jullie zwakheid en jullie tot oorlog heeft verleid; Christus is met honger bij jullie gekomen en jullie gaven Hem geen voedsel; Hij is dorstig tot jullie gekomen en jullie gaven Hem geen drinken; Hij kwam tot jullie als vreemdeling en jullie hebben Hem niet verwelkomd maar Hem behandeld zoals het jullie beviel; Mijn kinderen, jullie liefde moet niet alleen uit woorden bestaan, maar uit iets dat uit jullie hart komt; jullie liefde zou levend en actief moeten zijn; Ik ben met jullie om jullie te helpen;

Ik zegen jullie allen met de woorden: laat alles wat jullie doen met jullie hart worden gedaan, in liefde;


[1] Onze Allerheiligste Maria, in het Grieks.

[2] Rom. 10:12-13.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message