DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Brieven » Onderscheiding betreffende Gehoorzaamheid »

Onderscheidingsvermogen betreffende Gehoorzaamheid 

Een artikel met de titel 'Gehoorzaamheid - Een Beter Offer Dan Casten' door Fr. John Abberton werd op 22 oktober 2001 naar de WLIG-mailinglijst gestuurd. Het verwees naar de moeilijkheden die Ana Lizarralde met haar bisschop in Uruguay ondervond. 

Hieronder is een reactie van Vassula op de brief van Fr. John te zien.


Beste Fr. John, 

Ik heb uw brief over het geval van Ana gelezen. Er zijn een paar dingen die ik zou willen begrijpen, bepaalde dingen die u zei, en vergeef me als ik een deel van uw brief zal tegenspreken. 

De bisschop handelt, zoals u zei, niet in overeenstemming met Kardinaal Ratzinger en volgt niet de juiste regel van het Canoniek Recht en is daarom niet in eenheid met de Paus in die kwestie. Met andere woorden hij is volledig ongehoorzaam. Zou je niet ongehoorzaam zijn aan de Kerk, de Paus en de Wil van God, indien je luisterde en collaborateur werd van een anarchist die zijn eigen regels maakte om de mensen te dicteren? 

Toen u zei dat u geen enkele heilige kende die 'ongehoorzaam' was aan haar superieur, heb ik ongelijk als ik zeg dat de H. Jeanne d'Arc er bekend om was dat ze niet naar haar bisschop Cauchon had geluisterd of had gehoorzaamd? Ze luisterde alleen naar Gods stem en besteedde geen aandacht aan wat haar bisschop haar opdroeg te doen. Ze heeft haar missie met succes volbracht. 

Bij het lezen van een klein boekje dat Moeder Tekla me gaf van de Birgittinesse Zusters over de Heilige Brigitta van Zweden, las ik het volgende op pag. 34 & 78 in het boek 'The Mother of God and Saint Birgitta' (De Moeder van God en de Heilige Brigitta), uitgegeven door de Vaticaans Polyglot Uitgeverij 1983: "Omwille van de gehoorzaamheid is het beter om de eigen wil over te geven, zelfs als het goed is, en te gehoorzamen aan die van een meerdere TENZIJ het schadelijk is voor de redding van de ziel of op een andere manier onredelijk." Vervolgens, over een priester: "Hij zou nederig zijn overste moeten gehoorzamen in alles DAT NIET IN STRIJD IS met God.” 

De deugd van gehoorzaamheid heeft onderscheidingsvermogen en een groot deel van het innerlijk licht nodig om te beoordelen of het gevraagde van God komt en in overeenstemming is met Gods Wil. Als wat door een superieur of een bisschop wordt bevolen, niet in overeenstemming is met de leringen van de Kerk en niet volgens de regels van het Canoniek Recht en hoofdzakelijk niet volgens Gods Goddelijke Wil, ben ik volgens O.L. Vrouw (die met de H. Birgitta sprak) verkeerd als ik zeg dat iemand niet zou moeten gehoorzamen alleen omwille van het kunnen zeggen dat men gehoorzaamt? Je hebt slimheid nodig omdat, corrigeer me als ik ongelijk heb, als deze bisschop of superieur de goddelijke wet en de Wil van God breekt, wat hij dan doet is in strijd met Gods Wil. Hij is degene die ongehoorzaam is en in dit geval iets opwekt dat dood en afgeschaft is, en dat staat de Index. Het lijkt mij dat deze bisschop zijn eigen regels en canonieke wetten heeft gemaakt. Als, (ik neem dit als een extreem voorbeeld) de bisschop tegen Ana zegt om zich de volgende keer te gaan ophangen, moet ze luisteren naar iets dat tegen Gods regels is en zichzelf doden? Hoe zou u haar op dit punt adviseren? 

Als de Kerk ons leert goede christenen te zijn en ons leken aanmoedigt om te evangeliseren en te bidden, en dan hebt u een bisschop die binnenstormt en zegt dat uw gebedsgroep moet worden opgeheven, moet iemand dan gehoorzamen? 

Het is waar dat een christen, zoals u zegt, de Schrift moet lezen en moet luisteren naar het leergezag van de Kerk. Dus we moeten luisteren naar wat de Schrift zegt in Handelingen 4:18-20: "Toen riepen zij hen binnen en verboden hun nog ooit iets te zeggen of te leren met een beroep op Jezus’ Naam. Petrus en Johannes gaven hun echter ten antwoord: ‘Oordeelt zelf, of het voor God te rechtvaardigen zou zijn als wij meer naar u luisterden dan naar God. Het is voor ons onmogelijk niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben.’” Dan dit, Handelingen 5:29: “Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen." Is het u opgevallen dat de reactie van die bisschop heel erg lijkt op de manier waarop vrijmetselaars zich gedragen en dat hij hoogstwaarschijnlijk er één is en een vijand van de Kerk? 

Wat kan men ook zeggen op Mat. 12:1-8? Vooral de woorden van Christus: "Ik wil liever barmhartigheid dan offers." Voor mij lijkt het erop dat Ana veel heeft opgeofferd en je moet je afvragen: "Heeft deze daad Jezus behaagd?” 

Nogmaals, vergeef me dat ik u uitdaag en ik zal het waarderen dat u me antwoordt en me corrigeert waar ik het mis heb. 

In Gods liefde,

Vassula

In God's love,
Vassula

 
Spiritualiteit
Gebeden
Toespraken
Brieven
    De Hemel Bestaat, Maar de Hel Ook
    IJsland's Vulkaan, Aanvullende Uitleg Profetie door Vassula
    Vassula over Profetieën
    Pas op voor de Jezebel geest
    Profetie over de 11e september
    Onderscheiding betreffende Gehoorzaamheid
    De Godslastering tegen de Heilige Geest
    15e Verjaardag van WAAR LEVEN IN GOD
    De Ware Boodschap van Waar Leven in God
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
WLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Degene Die Je Lofliederen Toezingt Is Dezelfde Die Alles Schiep
 
EERDERE BOODSCHAP:

Kyrie-eleisson
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 10 februari 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message