DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Brieven » De Hemel Bestaat, Maar de Hel Ook »

De Hemel Bestaat, Maar de Hel Ook

Een boodschap van Vassula over de lancering van haar NIEUWE BOEK: "De Hemel Bestaat, Maar de Hel Ook"

Beste TLIG Supporter,

Moge de Heer geprezen worden voor wat ik met u ga delen!

In het midden van onze moderne cultuur die nog steeds zijn rug toekeert naar God, is HIJ het opnieuw die ons een oplossing aanreikt om miljoenen naar Hem terug te leiden, VOOR HET TE LAAT IS. Wij hebben om Gods hulp gebeden en HIJ BEANTWOORDT ONZE GEBEDEN.

Ik heb een boeiend nieuw boek geschreven. Het zal gepubliceerd worden in maart 2013, en met uw hulp zal het miljoenen mensen bereiken. Het heet: De Hemel Bestaat, Maar de Hel Ook. Ik geloof dat het het meest krachtige hulpmiddel is voor evangelisatie en om mensen aan te trekken om de boodschappen van WLIG te ontdekken.

De Hemel Bestaat ... zal zowel gelovigen en niet gelovigen aantrekken. Ik heb gedetailleerde beschrijvingen geschreven over de Hemel en de Hel, aangrijpende verhalen over Gods Barmhartigheid, Zijn duidelijke tekenen en wonderen, en vooral Gods persoonlijke uitnodiging om Zijn Barmhartigheid te aanvaarden vooraleer Zijn Rechtvaardigheid komt.

Wij kennen het uur niet wanneer Gods toorn over ons zal komen, maar we weten dat miljoenen mensen Zijn vonnis wachten die buiten Zijn vriendschap sterven. Hoe velen van onze familieleden, vrienden en medewerkers zouden onder hen kunnen zijn die verloren kunnen gaan?

Hoe kunnen we hen Gods goddelijke Liefdeshyme brengen? Hoe kunnen we ons eigen geloof weer aanwakkeren? Hoe kunnen we onze lauwe kerken weer tot leven brengen?

Het boek De Hemel Bestaat, Maar de Hel Ook, is een belangrijke poging om hen aan te trekken en te inspireren de boodschappen van WLIG te zoeken. Men kan dit boek vinden in de boekenhandels, koffiehuizen, colleges, kerken, bibliotheken, luchthavens, en op de New York Times Bestsellerslijst, zodat de media er nota kan van nemen en Hemel, Hel, en Gods verlossing bekend kan worden.

We hebben een plan om dit te volbrengen, en al wat wij nodig hebben is u. Dank bij voorbaat om dit boek bekend te hebben gemaakt in uw omgeving en aan allen van HWLIG, door gebruikmaking van de flyer. Zij die Engels lezen kunnen het reeds online bestellen en meehelpen om er een bestseller van te maken.

Weet s.v.p. dat ik persoonlijk voor u en uw familie bid, vragend aan God u te zegenen en te gebruiken voor Zijn Glorie.

In Christus,

 
Spiritualiteit
Gebeden
Toespraken
Brieven
    De Hemel Bestaat, Maar de Hel Ook
    IJsland's Vulkaan, Aanvullende Uitleg Profetie door Vassula
    Vassula over Profetieën
    Pas op voor de Jezebel geest
    Profetie over de 11e september
    Onderscheiding betreffende Gehoorzaamheid
    De Godslastering tegen de Heilige Geest
    15e Verjaardag van WAAR LEVEN IN GOD
    De Ware Boodschap van Waar Leven in God
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
WLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Contemplatie
 
EERDERE BOODSCHAP:

De Mens Die Mij Vindt, Vindt Het Leven
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 24 februari 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message