DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Je Hebt Niet Tevergeefs Gezwoegd

28 november 1995 

(Tiende verjaardag van Waar Leven in God.) 

vrede zij met je; Mijn Vassula, ach, laat Mij weten, laat Mij weten, ben je gelukkig dat je al deze jaren bij Mij bent geweest op deze manier? louter schepsel van vlees, maar met een hart, ben je gelukkig? 

Kroon-van-mijn-Vreugde,
hoe zou ik niet gelukkig zijn?
Ik ben door Uw Adem weggevoerd in de wolken
om voort te gaan op de vleugels van de wind,
om een deel te worden van de winden,[1]
dus hoe kan ik niet gelukkig zijn! 

en jij bent deel van Mij[2] geworden, en Ik deel van jou, en jij hebt je woning in Mij gemaakt, zoals Ik Mijn woning in jou heb gemaakt, je ziel omvor­mend in een Eden, zodat Ik zal worden verheerlijkt; versnel je stap en ga voorwaarts op de vleugels van de wind, want je hebt een speciale plaats in Mijn Heilig Hart; 

Feest-van-mijn-eigen-hart!
Balsem-voor-mijn-ogen! Licht driewerf Heilig!
mijn ziel verheugt zich,
want U hebt de “Onbewoonde” gered,
gezegend zij Uw Naam driewerf Heilig; 

inderdaad als Ik jouw “Feest-van-je-eigen-hart” ben; vier dan jaarlijks de datum van vandaag waarop Ik jou en zovele anderen ertoe heb gebracht in Mijn Hart te komen; en ontdek die ontelbare schatten die Ik voor jullie tijden heb bewaard; houd deze grote dag in gedachten; wees aan Mijn zijde zoals je de afgelopen tien jaren bent geweest: verlaat NOOIT Mijn zijde, wandel met Mij zoals je al deze jaren hebt gedaan; zie je hoe Ik je heb opgevoed? zie je wat Ik tot stand heb gebracht? zie je Mijn Wijsheid? door jou aan te nemen, heb Ik zoveel anderen aangenomen; Mijn pad is recht, Mijn Wegen om jou te naderen zijn verrukkelijk … je Koning is volmaakt en mooi;

"doe Mijn Kerk herleven, verfraai Mijn Kerk, verenig Mijn Kerk", was Mijn Bevel aan jou; en alles wat Ik van je vroeg, om samen tot Mijn glorie te kunnen werken, was om in te stemmen Mijn Wil te doen; en zo heb je Mijn vriendschap gewonnen;

het komt Mijn Kerk ten goede dat nu zoveel zielen tot Mij zijn teruggekeerd … en nu is hun lof verenigd met de lof van Mijn engelen in de hemel; en door jouw mond heb Ik gesproken, en doorgegeven wat Mijn Hart het meest verlangt voor Eenheid; je hebt niet tevergeefs gezwoegd; Ik had je gevraagd Mijn Woorden en Mijn verlangen door te geven: de eenmaking van de datum van Pasen, en dat heb je gedaan; zie je? Mij te hebben erkend, Mijn kind, was inderdaad de volmaakte deugd en het licht van je ziel; dochter van Egypte, Ik hield voortdurend de wacht over je, het schemerlicht dat Ik in je ziel verlangde werd je gegeven door Mijn Geest driewerf Heilig, om Mijn doel volledig te volbrengen;

Mijn woorden: "vol, je zult velen zijn", waren een raadsel voor je; toen heb Ik je doen begrijpen wat ze betekenden: "als je vervuld zult zijn van Mijn Heilige Geest, driewerf Heilig en gever van leven, zul je, met de kracht van Mijn Geest, velen bekeren en tot berouw brengen”;

Ik heb je grond bewerkt met Mijn Eigen Hand, en de rotsen verbrijzeld om Mijn weg in jou te effenen; daarna heb Ik Mijn Eigen hemelse zaden in je gezaaid; om Mijn Naam te eren beloofde Ik plechtig elke indringer neer te slaan die Mijn weg gaat naar Mijn nieuwe tuin; dag en nacht verheugde Ik Mij erin over jou te waken; vandaag, kan Ik zeggen, Vassula: Ik heb niet vergeefs in jou gezwoegd; Mijn Geest heeft je bevrijd zodat je een gepaste plaats voor Mij zou zijn om in te wonen; mogen Mijn zonen en dochters Mij naderen en Ik zal ze bevrijden om ook deel te nemen aan Mijn bijeenkomst; ic;


[1] "U gebruikt de winden als boodschappers".  (Ps. 104:4).

[2] Toespeling op Joh. 15.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message