DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Zázraky » Zázrak Ježíšovy tváře v Kanadě (2006) »

Zázrak Ježíšovy tváře v Kanadě

Ježíš projevuje svou moc a posvěcení Vassuliny mise skrze nadpřirozená zjevení sebe sama na fotografiích z její misie v Kanadě v roce 2006. Tyto fotografie byly pořízeny v Edmontonu, Albertě.

miraculous image of the Face of Jesus appears behind Vassula Ryden at meeting in Edmonton, Ontario in 2006
miraculous image of the Face of Jesus appears behind Vassula Ryden at meeting in Edmonton, Ontario in 2006
miraculous image of the Face of Jesus appears behind Vassula Ryden at meeting in Edmonton, Alberta in 2006

Vidíte Ježíšovu tvář?

Ne? Potřebujete pomoci? Podívejte se na Jeho tvář zakroužkovanou na následujícím obrázku.

 

Další dvě následující fotografie byly pořízeny krátce poté.

 

image 1 without the Face of Jesus image 2 without the face of Jesus

Jak vidíte, za stromem není ani plakát, ani obrázek nebo nějaké jiné vyobrazení, jak by při prvním pohledu na tyto nadpřirozené fotografie řekli někteří rozumově smýšlející lidé.

Všechny zázračné fotografie byly vyfoceny mobilním telefonem na setkání v Edmontu, Albertě během měsíční Vassuliny mise v Kanadě v roce 2006.

Kdo jsou zapojeni v apoštolátu Opravdového života v Bohu dobře ví, že Ježíš často a různými způsoby dává nadpřirozené úkazy. Je to jeden z mnoha. Právě probíhá nový projekt, který je shromažďuje. Oznámíme vám až bude hotový.

Mnoho lidí z celého světa má zkušenosti s nadpřirozenými jevy v souvislosti s Vassulinými setkáními a videonahrávkami. Mnoho lidí oznámilo, že viděli na Vassule Ježíšovu tvář nebo jiné projevy Ježíšova umučení. Vzácnějším je však reálný lidský výtvor jako tato fotografie, na kterou se může podívat každý. Těchto fotografií a videonahrávek existuje mnohem více. Plánujeme je umístit a aktualizovat na webových stránkách. Pokud vlastníte takové fotografie či videonahrávky nebo víte jak je umístit na webové stránky, prosím zašlete e-mail na adresu webmaster@tlig.org webmaster zavináč tlig tečka org.

 Email this article to a friend

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
    Zázrak Ježíšovy tváře v Kanadě (2006)
    Zázračné objevení se Ježíšovy Tváře nad Vassulinou hlavou (2005)
    Socha Panny Marie ronící olej (od roku 2001 do současnosti)
    Socha Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ronící olej a krev (od roku 2003 do současnosti)
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Musíš Mi plně důvěřovat
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já, Bůh, jsem žil ve tvé pustině
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message