DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Misie » Evangelizace » Jak se nyní zapojit » Uspořádejte přednášku ve své farnosti, rodině, společenství, klubu, knihovně... atd. »

Jak se jednoduše a nejlépe dozvědět o Opravdovém životě v Bohu ...

Uspořádejte přednášku ve své farnosti, rodině, penzionu, nemocnici, společenství, klubu, knihovně ... 

Pán říká v poselství:

"Rozšiřuj Mé Poselství, rozšiřuj Můj Pokoj, kéž panuje ve všech srdcích." (24.08.1987); "Žehnám každému z nich. Žehnám všem, kdo pomáhají Mému Božskému Poselství, zvlášť těm, kdo Mi obětují svůj volný čas." (19.10.1988).

Jako odpověď na Pánovo přání jsme zorganizovali tým, který se zabývá evangellizační činností. Prakticky se jedná o přednášku, jejímž cílem je informovat posluchače o tom, co je to Opravdový život v Bohu.

Obsahem přednášky jsou základní informace o začátcích soukromého zjevení, jeho vývoji a současné situaci. Dále jsou rozebírána nejdůležitější témata spisů Opravdového života v Bohu. Někteří z týmu vydávají svědectví o svém obrácení, která jsou mnohdy velmi neuvěřitelná - např. uzdravení z drogové závislosti a další. 

Součástí přednášky je i videoprojekce (krátké ukázky ze svědectví paní Vassuly Rydén, svědectví vysokých církevních představitelů a ukázky z mezinárodních ekumenických poutí. 

Pokud je zájem, může být zorganizována i modlitba za uzdravení a osvobození. Součástí týmu je i katolický kněz. Všichni členové týmu jsou katoličtí křesťané. 

Evangelizace jsou pořádány jak týmem samotným (vyberou místo a zajistí propagaci), tak i na pozvání (zájemce o uskutečnění evangelizační přednášky zkontaktuje TLIG tým a domluví se na podrobnostech).

Veškeré zařízení (dataprojektor, ozvučení) zajišťuje evangelizační tým.

Kontakt pro zájemce o přednášku:

Markéta Šimíčková, tel. 773 158 315

email: marketa.sim(zavináč)centrum.cz

 
Misie
Promluvy Vassuly Rydén po celém světě
Reportáže ze setkání s Vassulou
Evangelizace
    Jak se nyní zapojit
        Uspořádejte přednášku ve své farnosti, rodině, společenství, klubu, knihovně... atd.
        27 otázek
        27 odpovědí
    Pozvání k evangelizaci
    Jak podporovat Opravdový život v Bohu
    Vezmi srp a žni
    Vassula on Witnessing
    Materiály k propagaci TLIG
    Kontakt

Promluvy Vassuly Rydén po celém světě
Seznam posledních setkání
 

Reportáže ze setkání s Vassulou
Podrobné reportáže z Vassuliných cest a setkání
 

Evangelizace
Být ozvěnou Ozvěny (The echos of the Echo) ... Svědecká setkání a Ježíšovo pozvání k evangelizaci
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Já jsem Autorem této knihy
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Zpověď a Svaté Přijímání
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
2018-01-22
 
Tak snadné, jako se napít vody
Afshin Javid v Kolíně nad Rýnem

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message