DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

30. prosince 1986 - 1. ledna 1987

30. 12. 1986

Pane, Ty jsi Tentýž, který zavolal Mojžíše?

Já jsem stejný Bůh.

Století! Ach století! Jak málo víš o tom, že Já, Bůh, ozařuji každé věrné srdce. Vždy budu hledat způsoby a volat vás: "eno o cosmos ekhi afissi to Foss, Egho, o Megas Theos tha vro messon na ertho ke na fotisso."1

1. 1. 1987

(Hned po půlnoci.)

Já, Bůh, vás všechny miluji. Rozmnožte svoji lásku ke Mně.

(Později:)

Pokoj tobě. Já, Bůh, jsem zde, nabídni Mi svoji lásku a udělej Mi radost, Já, Jahve mám v tobě zalíbení.

Pane, vždycky sis vybral někoho, aby byl Tvůj posel (jako ve Starém zákoně). Budeš k nám vždycky mluvit?

Tady je Moje odpověď: Já, Hospodin Zástupů, vás budu vždycky hledat. Kvůli Sobě a jen kvůli Sobě jsem tak jednal a budu jednat. Mám se trápit navždy? To, že vás hledám, je jedno z Mých děl.

Jsme v roce 1987! Někteří lidé to nepřijmou. Řeknou, že máme Svaté Písmo, abychom je studovali.

Tato duchovní poselství jsou připomínkou. Protože v Mém Srdci nadešel den milosti, přišla hodina Mé spásné pomoci. Nejsem snad Otec? Nezachráním Svoje sémě?

Moje oči jsou upřeny na každého z vás. Mému pohledu nic neujde. Chci vám připomenout, že máte číst Mé Slovo. Mé Slovo je požehnané. Já jsem Všemohoucí Bůh. A mohu sestoupit, kdykoliv si přeji. Proč sis myslela, dcero, že budu dělat nějaké rozdíly, protože jsi v roce 1987? Není to pro Mne žádný rozdíl.

Poslouchej, pro Mě je tisíc let včerejšek. Mé dveře vždycky zůstanou otevřené ... dcero, přijmi ve své mysli Moje rozhodnutí, že tě znovu zavolám. Proč sis myslela, že jsi jiná? Nebo že jsem nikdy nemluvil tak, jako mluvím teď?

Já, Jahve, jsem tě celou požehnal. Moje oči se dívají na tvoji chudobu.

Ježíš nám jednou řekl, že prorok není nikdy přijat ve svém domově. Mnozí mě nepřijmou jako Tvého posla. S většinou Tvých poslů zacházeli jako s blázny nebo o nich říkali, že jsou posedlí. Byli zabíjeni.

Žij v pokoji, dcero, spolehni se na Mne. Já, Bůh, budu tvoje Síla. Se Mnou se nemusíš bát. Pomohu ti. Vždycky Mě takto miluj. Můj Duch vás znovu spojí. Miluji tě, dcero, přijmi Mé požehnání.


1 řecky: "přestože svět opustil Světlo, Já, Všemohoucí Bůh, budu hledat způsoby, abych vás osvítil"


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Jsem tvůj Učitel
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Skrývat Můj Hlas je smrtelný hřích
Má Slova formují Mé služebníky

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message