DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

2. - 6. ledna 1987

2. 1. 1987

Jsem zde. Blahoslavení maličcí, protože jejich je Království Nebeské. Ty, dcero, počkej a uvidíš, jednoho dne budeš přebývat v Mém věčném Světle.

5. 1. 1987

Pokoj tobě. Dcero, jsi Moje Vlastnictví. Oslavuj Mě a buď ozdobou Mého Jména. Představ Mě všem těm, kteří Mne dosud neznají ...

Buď šťastná, protože tě miluji. Když teď pro Mě pracuješ, Vassulo, žehnej Mým dětem. Požehnáš Mým dětem? Požehnej jim. Žádám tě o to, dcero.

Jak to mám dělat, Pane?

Žehnej jim.

Děje se to v mých modlitbách?

Ano, můžeš o to prosit ve svých modlitbách ... dělej to. Dělej to.1

(Modlila jsem se k Bohu a prosila jsem Ho, aby žehnal všem těm, které znám jménem.)

Dobrá, toto je dobrý způsob, Já, Bůh, požehnám všechny ty, které jsi zmínila. Já, Jahve, tě miluji.

6. 1. 1987

(Jako se rozplyne mrak a je pryč, tak zmizela tvrdá skořápka mého srdce. Co se to se mnou děje, Pane? Proč sis mne vybral jako Svůj cíl, teď když je moje srdce zjihlé? Už vidím! Bývala jsem slepá, ale teď vidím všechny potřebné, vidím kolem sebe bídu, ó Bože!)

Pokoj tobě. Dcero. Mám radost, když cítím pocity tvého srdce! Pomohu ti pracovat, plnit každou povinnost. Odhalil jsem tvoje srdce a vypral jsem ho dočista. Jdi v pokoji. Já, Hospodin Zástupů, jsem vedle tebe a miluji tě.


1 Byla jsem váhavá. Nikdy předtím jsem to nedělala a tak jsem to zkusila.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Kdo Mě nalézá, nalézá Život
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já jsem Jediný Soudce
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message