DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

29. prosince 1986

29. 12. 1986

Dcero, podívej se na Mě.1 Proč je pro tebe tak těžké věřit, že jsem to Já?

(Byla jsem zticha a klopila jsem oči téměř jako dítě, když udělá něco zlého.)

Já, Jahve, jsem se tě na to zeptal.

Jen na mě pohlédni a budeš vědět proč, můj Pane. Jsem bezradná a sklíčená. Tvůj velkorysý dar překračuje moje chápání. Svěřuješ mi tolik věcí, ale já jsem bez rady, beze slov a potřebuji Tvoji pomoc!2

Modli se ke Mně, vzývej Mě a dostane se ti Mé pomoci. Žij ve Mně. Já jsem tvůj Bůh. Jednoho dne, a ten den je blízko, plně pochopíš, jaká práce ti byla svěřena. Nyní jsi stále jen na počátku Mého Volání a Já jsem tě povolal, takže pro Mne pracuješ. Pamatuj, že Já, Bůh, jsem tvůj Učitel a dosáhnu Svých cílů. Přijmi Moje volání a Mé návštěvy, dokud ti je dávám. Přijmi skutečnost, že jsem se tě ujal a žij v Pokoji, protože Já tě miluji. Buď se Mnou svobodná3 a spoléhej se na Mne.

Věř Mi, dcero, když ti říkám, že jsi slabá. Mohu použít tuto slabost, abych projevil Svoji Moc a Moji Autoritu. Mám v tobě potěšení ... Já, Hospodin Zástupů, pomohu tobě a ostatním skrze tato Volání žít svatě. Nyní vyrůstáš v Mých Palácích, buď šťastná!

Říkám ti, Moje Poselství vám všem připomenou, jak jste byli stvořeni, že Mé Slovo je živé a oživí vás. Moje Poselství jsou svatá, stejně jako Já jsem Svatý. Dcero, později plně pochopíš Moji zachraňující pomoc. Nebudeš zničena. Vždy doufej ve Mě. Ať ti nepřátelství lidí nebere odvahu. Jsi v Mém Srdci, tak se neboj těla.4


1 Byla jsem trochu skleslá. Cítila jsem se uvězněná ve svém těle, jaksi mi bylo příliš těžké uvěřit, že toto se děje. Je to jako sen.
2 V Bangladéši jsem neměla žádného kněze přítele, který by mi pomohl a poradil mi. Několik přátel se mnou sdílelo tyto události, ale byli stejně nevědomí jako já.
3 svobodná mluvit s Bohem jako s otcem, důvěrně
4 tím se míní smrtelní lidé


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Jsem tvůj Učitel
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Skrývat Můj Hlas je smrtelný hřích
Má Slova formují Mé služebníky

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message