DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

9. - 10. září 1986

9. 9. 1986

Já, Jahve, tě miluji. Uvědom si, že jsem stále s tebou.

V modlitbě?

Také tímto způsobem. Žehnám ti ... proč, proč Mne odmítáš? Já jsem Jahve, neboj se! Neboj se! ... Cítila ses šťastná?1

Ano.

Jak by tomu tak mohlo být, kdyby to byl ten zlý?

Řekni mi své jméno!

(Byla jsem podezřívavá.)

Jmenuji se Jahve. Miluj Mě. Já Jahve ti pomohu.

10. 9. 1986

Pokoj tobě. Já jsem Jahve. Já tě vyučuji a připomínám ti, kdo tě vyhledal a kdo tě miloval. Já chci tvé důvěrné přátelství. Miluji tě. Pociťuj, že jsi milovaná. Budu tě chránit. Upokojím tě.

(Náhle jsem si uvědomila, že Bůh takto nemůže mluvit ke mně - jsem nikdo - a tak jsem si pomyslela, že jsem se pravděpodobně zmýlila a špatně porozuměla. Pravděpodobně to byl můj anděl.)

Danieli?

Proč si myslíš, že je to Daniel?

Protože na začátku ke mně přistoupil Daniel. - Danieli?

Ne.

Je to Daniel?

Ne.

DANIELI?

Ne. Já jsem Jahve. Jsi připravena Mi naslouchat?

Žehnám Ti, Otče, Tebe, který jsi mě učil. Teď jsem šťastná.

Proč?

Protože jsi mi pomohl.

Nakonec jsem si tě přivedl do Své blízkosti.

Smím se znovu zeptat na Tvoje jméno?

Jahve.

Prosím, pochop mě, proč se znovu přesvědčuji.

Chápu. Jsi připravena Mi naslouchat?

Ano.

Jsi šťastná, když Mě přijímáš v kteroukoliv dobu?

Ano. Jsem vrchovatě naplněna radostí.

Proč?

Protože jsem naplněna láskou k Tobě, svému Bohu, která ze mě vytéká jako z fontány. Jsi to Ty, Můj Bůh, kdo mě poučil a pomohl mi v tom.

Pomoz ostatním, aby to cítili stejně.

Jak?

Já, Jahve, tě povedu.


1 během rozhovorů a psaní


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Jsem tvůj Učitel
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Skrývat Můj Hlas je smrtelný hřích
Má Slova formují Mé služebníky

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message