DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

12. - 17. září 1986

12. 9. 1986

Pokoj tobě. Setkej se se Mnou, kdykoliv budeš chtít. Pokaždé, když se cítíš zmatená,1 věz, že jsem to nepsal Já. Žádné poselství, které tě zarmucuje, jsem nepsal Já, Jahve. Pokaždé, když jsi nešťastná, věz, že to nepochází ode Mne. Buď svobodná a setkej se se Mnou. Já, Jahve, jsem Pokoj. Uvítej Mě ve svých modlitbách. Čti Moje Slovo.

Někdy se ptám sama sebe, proč se to všechno stalo?

Protože jsem ti chtěl připomenout jak mnoho lásky mám pro každého z vás. Čti s láskou Mé Slovo.

Můj Otče v Nebesích, opravdu jsi mě zavolal?

Ano, milovaná.

17. 9. 1986

Pokoj tobě. To jsem Já, Jahve. Pomohu ti porozumět Mému Slovu a budu tě učit. Rozmnož svou lásku ke Mně.

Nechci udělat nic špatného, co by zničilo všechno toto. Budu velice smutná.

Na to nebudu čekat. Upokojím tě. Jsem tvůj Věčný Otec, který tě miluje, který tě stvořil. Držel jsem tě blízko u Sebe, když ses poprvé nadechla. Milujte jeden druhého, protože všechny vás stvořily Moje Ruce. Všichni jste Moje děti. Pamatujete si, kdo vás stvořil?

Marně nehazardujte. Přistupte ke Mně a Já vás zahalím Svými požehnáními. Vyliji na vás všechnu Svoji lásku. Milujte Mě víc. Cesta vedoucí ke Mně je mezi vámi. Běžte po ní a ona vás zavede ke Mně. Uvítám vás s otevřenou náručí. Obejmu vás a požehnám. Modlete se za spravedlnost.


1 ohledně poselství


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Uctěte Srdce vaší Matky odmítnutím zla
Naše Dvě Srdce .. budou triumfovat

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Jestliže je člověk nevinen, přinesu mu svobodu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
22. - 23. dubna 2023, Dietikon, Švýcarsko
 
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message