DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

7. září 1986

7. 9. 1986

Pokoj tobě. Pojď se kát.

Jak se to dělá?

Modli se a říkej:

"Otče, odpusť mi všechny mé hříchy."

Když se takto pomodlíš, chval Boha celým svým srdcem a vnímej každé své slovo. Daniel

Já, Bůh, tě miluji.

Prosím, řekni mi svoje jméno.

Jahve. Nikdy nebuď skleslá, protože Já se k tobě skloním a pozvednu tě k Sobě. Vždycky si to pamatuj. Miluji tě a budu tě chránit od zla. Pamatuj si, budu tě volat více, když Mi budeš naslouchat. Věz, že jsem to Já, Jahve, kdo tě volá. Přijdu za tebou tímto způsobem. Dal jsem ti tento dar a vždycky budu blízko tebe. Více se modli.

(Později:)

Já jsem zde, Já jsem zde.

Kdo je to?

(Měla jsem pochybnosti uvěřit, že to je Ježíš a chtěla jsem Ho odmítnout. Měla jsem na paměti, co mi řekl kněz, že Bůh tímto způsobem nemluví.)

Ježíš Kristus.

Jsi to ty Danieli?

(Pokusila jsem se Ho ignorovat a hledala jsem svého anděla.)

Ne.

Danieli?

Ne. Ne, to jsem Já, Ježíš. Pamatuj, co jsem ti řekl předtím, abys ses ke Mně obrátila. Opři se o Mně.

Kdo je se mnou?

(Bála jsem se a pochybovala jsem).

To jsem Já, Ježíš.

(Přijala jsem to a rozplakala jsem se.)

Proč pláčeš? Miluji tě.

(Plakala jsem, protože jsem si připomněla Jeho utrpení).

Umírání bylo pro tvé osvobození! Osvobodil jsem tě. Buď v pokoji. Volej Mě a Já budu s tebou.

Kdyby tohle uviděl někdo z ulice, smáli by se mi.

Proč? Protože Mě uctíváš?

Například, kdybych toto ukázala jinému knězi než P. Karlovi, zesměšňovali by mě, nevěřili by mi. Řekli by, že jsem blázen. Říkali by, že je to Satan nebo moje podvědomí!

Jak by se cítili, kdybych takto pracoval s nimi?

To opravdu nevím. Někteří by byli přesvědčeni. Kdyby se jednalo o biskupa, řekli by, že je to od Boha, ale také by si někteří mysleli, že se pomátl z přílišné zbožnosti.

Přemýšlela jsi předtím o Bohu?

Ne.

Myslíš si, že ses změnila?

Ano, hodně.

Proč? ... proč?

Jestli to smím říci rovnou: protože Bůh mě zavolal a zjevil se mi.

Ano. Požehnaní čistého srdce, protože oni uvidí Boha.

(Najednou se z řetězu utrhlo celé peklo. Šelma mě vyzvala, abych ji uctívala. Řekla jsem jí: "Odejdi!" A ona odešla. Řekla mi, že kdybych ji uctívala, ona by mě za to oslavila. Řekla jsem, ať zmizí. A pak zmizela.)


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Jsem tvůj Učitel
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Skrývat Můj Hlas je smrtelný hřích
Má Slova formují Mé služebníky

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message