DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

31. července - 5. srpna 1986

31. 7. 1986

(Strach a další pochybnosti.)

Pokoj tobě. Sláva Bohu. Zažíváš pokoj?

Ano.

Jak by tedy toto mohlo pocházet od Satana, když cítíš pokoj? Už umíš milovat Boha více, než kdy dřív. Teď tedy chceš, aby i ostatní milovali Boha. Oslavuj Boha, to je proti Satanovi! Pracoval by Satan a pokoušel se zničit sám sebe? Povedu tě a více tě připoutám k Bohu. Pokaždé, když budeš pochybovat, přemýšlej o tom, co jsi získala těmito texty.

(Později:)

Jak se cítíš Danieli?

Miluji

Jahveho

celou svou silou, celou svou myslí. Pracuji pro

Jahveho

a vždy budu. Daniel, Boží služebník

5. 8. 1986

Pokoj tobě.

Proč mi byl dán tento dar?

Bůh si to přál. Ježíš ti pomohl najít Světlo.

A když říkají, "proč dal Světlo tobě a ne nám?"

Ježíš dává Světlo vám všem.

Mohou mi říkat,"Kdo si myslíš, že jsi? Nejsi dokonce ani řeholnice."

Jsi Boží služebník. Bůh ti dal tento dar, aby tě k Sobě přivedl a abys také ostatní vedla k Němu. Miluje vás a všechny vás chce mít blízko. Zamýšlí vás všechny přivést zpátky k Sobě. Sláva buď Bohu. Daniel

 


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Láska touží po lásce
 
Má Spravedlnost je provokována a vyzývána
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message