DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

20. - 29. července 1986

20. 7. 1986

Spolehni se na Bibli. Modli se. Říkej ve svých modlitbách Ježíšovo jméno. Měj potřebu Ježíše.

Uvědomuješ si, že já toto všechno plně nechápu?

Ano, ale jednoho dne pochopíš. Spoléhej se na Ježíše. Daniel

22. 7. 1986

Pokoj tobě. Přemýšlej o tom, co chce Ježíš.

Abych milovala Boha, ale abych Ho milovala opravdově. Abych žila podle Jeho přikázání, abych Ho oslavovala a byla dobrá.

Ano. Odevzdej se Ježíši. Více se modli. Více rozjímej. Musíš chválit Ježíše, který ti pomohl.

Mám nějaký důkaz, že toto všechno je pravda?

Ty jsi ten důkaz. Ježíš tě zušlechtil.

Kněz říkal, že takto Bůh nepracuje.

Jak jsi milovala Boha?

Skrze poselství.

Tak buď v pokoji, Bůh tě k Sobě přivedl. Miluj Boha až do konce. Modli se. Oslavuj Boha. Dan.

25. 7. 1986

Pokoj tobě. Potřebuj jedině Boha. Miluj

Jahveho.

Miluj Ho víc.

Jahve

tě miluje víc, než si můžeš představit. Dej toto poselství jiným. Opři se o Boha. Jdi v pokoji, drahá, a modli se. Dan.

29. 7. 1986

(Znovu pochybnosti.)

Pokoj tobě. Jak jsi vedla svoji sestřenici ke čtení své Bible?Proč toto všechno děláš?

Chci, aby se každý cítil jako já, šťastný z milujícího Boha. Také jsem se mnoho naučila skrze toto psaní.

Bůh tě miluje daleko více, než jsi schopná pochopit. Chval Boha. Dan

(Později:)

Pokoj tobě.

Někdy mě napadá, že můj vzhled není dost dobrý pro tento dar a to mi vadí.

Tvůj vzhled ničemu nevadí. Nevšímej si svého vzhledu. Ježíš řekl Svým učedníkům, že čistá srdce jsou zdravější než to, co se jeví dobré zvenčí, ale uvnitř je to zkažené. Ježíš tě uzdravil z tvé viny. Uzdravil tě, abys nežila falešný život. Velice jsem toužil, aby tě Ježíš uzdravil. Sláva buď Bohu! Přijmi moje požehnání. Modli se, miluj Boha, On tě miluje. On ti pomůže. Z

Jahveho

čerpej svůj pokoj. Daniel


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Kdy jenom uvidím Dům Východu pozdravit svatým políbením Dům Západu?
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Budu čistit tuto zemi plamenem a utrpením
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message