DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

6. - 7. srpna 1986

6. 8. 1986

Pokoj tobě, Chval Nejvyššího Boha, Jahveho.

Mám strach ukázat poselství. Boha miluji hluboce, ale mám strach ukázat poselství. Stále přemýšlím jen o tomto.

Bůh ti dá Svůj Pokoj a Svoji Sílu až přijde čas zveřejnit poselství. Bůh bude chtít, abys dala tyto poselství každému. Modli se. Pociťuj lásku, Bůh ti pomůže. Dan

7. 8. 1986

Pokoj tobě. Ty jsi ta, která má předat poselství Pána.

Možná, že to všechno není pravda, možná je to jenom vtip!

Proč si myslíš, že je to vtip?

Protože je to velmi neobvyklé, nebo ne?

Ano.

Takže připouštíš, že to není moc běžné.

Není to příliš běžné ... věřila jsi předtím v Boha?

Věřila. Ale nemilovala jsem Ho. Necítila jsem k Němu nic.

Bůh cítí všechno.

... Můžeme mluvit?

Ano.

Proč toto všechno začalo?

Bůh si přál, abys Ho milovala.

Ale toto není běžné, myslím tento způsob komunikace. Souhlasíš, že ano?

Ano1

Proč kreslíš srdíčko?

(Řekla jsem to agresivně, protože jsem se jaksi obávala tohoto znaku.)

Potěšila jsi mě.

Víš, že mi někdy naháníš strach?

Ano, nesmíš se bát. Budeš pracovat pro Ježíše Krista. Budeš pomáhat ostatním duchovně růst.

 Já Bůh, tě k Sobě připoutám.2

(Bála jsem se)

Řekni mi své jméno!

Jahve

Ale já nemohu pochopit, proč, když už máme Bibli, potřebujeme poselství?

(Můj anděl odpověděl.)

Takže máš pocit, že všechno už bylo dáno v Bibli?

Ano. A proto nevidím důvod pro všechno toto. Nic přece není nové.

Bůh chce dát tato poselství.

A je nějaký zvláštní důvod, proč zrovna já?

Ne. Bůh vás miluje všechny. Tato poselství jsou připomenutím, abyste si znovu uvědomili, jak jste vlastně vznikli. Doruč Mé poselství.

Danieli, kdo jsi ty?

Boží služebník. Daniel


1 cítila jsem, že je můj anděl pobavený, ale zároveň plný lásky, jako rodiče se svými dětmi,když tropí hlouposti
2 zasáhl Bůh


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Kdy jenom uvidím Dům Východu pozdravit svatým políbením Dům Západu?
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Budu čistit tuto zemi plamenem a utrpením
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message