DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Úvod » Příchod mého anděla » Satanovy útoky pokračují »

Příchod mého anděla (pokračování)

Satanovy útoky pokračují

Ďábel věděl, jak strašně se bojím švábů. Píšu to velmi nerada, ale cítím, že musím, abych ukázala, jak se mnou ďábel bojoval. Jednou jsem vycházela z pokoje a zabouchla jsem za sebou dveře. Náhle jsem ucítila, jak mi na tvář stříká vlhká tekutina. Nechápala jsem odkud je. Pak jsem uslyšela, jak se mi ďábel divoce vysmívá a pošklebuje se mi: "Já křtím takhle. Takovouto svěcenou vodu si zasloužíš!" Pak jsem si všimla, co se stalo. V rámu dveří jsem přiskřípla velkého švába ... málem jsem umřela hnusem! Nerada se tolik rozepisuji o Satanových útocích, ale ráda bych ukázala, jak moc se snažil zabránit, aby bylo toto poselství zveřejněno v mé misi, kterou mi Pán připravoval.

Jednoho dne se opět rozhodl změnit taktiku. Snažil se mě podvést tak, že na sebe vzal přesnou podobu mého zesnulého otce. Dokonce i mluvil přesně jako můj otec. Dokonalá imitace. Mluvil se mnou francouzsky tak, jak to otec tu a tam dělával a řekl: "Má drahá, podívej ... Bůh se slitoval a posílá mě, abych ti řekl, že děláš chybu. Jak jsi mohla uvěřit, že On s tebou takhle komunikuje? Jak víš, tyto věci jsou nemožné a ty jen urážíš a hněváš Boha. Uvažuj … Bůh k tobě mluví? Už jsi slyšela o něčem podobném? Jenom v šílenství můžeš něčemu takovému uvěřit!" Zeptala jsem se: "Dobře, a co můj anděl. U andělů jsou takové věci možné?" Když řekl:  "Ach, tamten ...", jeho hlas byl plný nenávisti a já jsem znovu poznala Satana.

 
Úvod
Povolání a nástroj
Příchod mého anděla
    Příchod mého anděla
    Otčenáš mne naučil sám Stvořitel
    Útoky Satana
    Bitva mezi mým andělem a Satanem
    Mé očišťování pokračuje
    Satanovy útoky pokračují
    Poušť a po ní naprostá odevzdanost
    Kněz odmítá poselství
    Pronásledování knězem
    Chceš Mi sloužit?
Úvod k poselstvím
Multimediální­ galerie
Zapisování poselství

Povolání a nástroj
Shrnující informace o Vassule Rydén a Opravdovém Životě v Bohu
 

Příchod mého anděla
Vassula popisuje úplné začátky, jak k ní přišel její strážný anděl
 

Úvod k poselstvím
Úvod ke čtení poselství od Vassuly
 

Multimediální­ galerie
Ke shlédnutí i poslechu - Fotografie, audionahrávky a video
 

Zapisování poselství
Informace a fotografie pozoruhodného způsobu zapisování poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Velký Návrat - Nové Letnice
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Služ Mi
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message