DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Основите На Земята Ще Се Разклатят

11 септември 1991

Господи, гледам към висините
     и търся небесните Неща.
Търся Святото Ти Лице,
     за да почувствам Мира и да се възрадвам.
Търся Святото Ти Лице,
     за да мога да Го съзерцавам.

и Аз, от Своя страна, Очите Ми гледат надолу към днешния свят, търсейки нация след нация, изследвайки душите една след друга за малко топлина, за малко великодушие и за малко обич, но малцина, съвсем малцина се радват на благоволението Ми; съвсем малцина си правят труда да живеят свят живот; а дните изтичат и часовете сега вече са преброени преди голямото възмездие; градовете1 Ми са станали блудници - безмилостни! превърнаха се в цитадели за демоните! всички покварени отвътре, разядени от червеите! убежище за усойницата и скорпиона! как да не лъхна върху тези ренегати Пречистващия Си Огън?…

(Внезапно Иисус промени тон и след като изчака няколко секунди, с много сериозен тон, който ме изпълни със страхопочитание, каза:)

- земята ще затрепери и ще се разклати -

и всяко зло построено в Кули2 ще се сгромоляса в куп отломки и ще бъде заровено в праха на греха! горе, Небесата ще се разтърсят и основите на земята ще се разклатят! молете се Ръката на Отеца да не се стовари през зимата;

островите, моретата и континентите ще бъдат посетени от Мен ненадейно, с гръм и Пламък; чуйте внимателно последните Ми предупредителни думи, чуйте сега, докато има още време; четете Посланията Ни3 и престанете да сте презрителни и глухи, когато Небето говори, снишете гласовете си и ще чуете Нашите;

размисляйте два пъти, преди да съдите; размисляйте повече от два пъти, преди да осъдите Делата на Светия Дух; няма да пожаля никого, който осмива Светия Дух, като категорично Го хули; Справедливостта ще ги запрати в подземния свят;

вдигнете, всички вие, лицата си и потърсете Висините, за да съзерцаете Святото Ми Лице! вдигнете очите си към Небето и няма да загинете;

покайте се! и помолете от Отеца да се смекчи; скоро, много скоро вече, Небесата ще се отворят и ще ви покажа

Съдията4;


1 Градове, тук тази дума се използва от Бога за “душите”.
2 Като Вавилонската Кула.
3 На Иисус и на Мария, на Двамата Свидетели.
4 След събитията на 11 септември 2001 в Ню Йорк (десет години след получаването на горното послание), Васула дава следния коментар:
Искам хората внимателно да тълкуват това послание. Не е лесно да се тълкува едно пророчество, освен ако не бъде осветлено от Светия Дух. Това апокалиптично послание трябва да се тълкува по следния начин:
Нашето поколение е изстинало към обичта за Бога. И тъй като днешният свят живее в голямо отстъпничество, Бог се намесва, за да ни предупреди, давайки ни знамения, напр. статуи проливащи кървави сълзи, икони сълзещи елей или кръв. Посланията на Истинския в Бога Живот са и те едно знамение, както и няколко други появявания, които идват като предупреждение и за да ни привлекат всички към молитва. Толкова много от тези знамения бяха отхвърлени и осмени и преследвани, и това ни напомня Откровението гл.11, където става дума за Двамата Свидетели, които са Мария и Иисус с апостолската мисия на Илия (представляваща пророчеството) и Моисей (напомнянето на закона), както се описва в посланието от 24 декември 1991. Трябва да прочетете това послание, за да можете напълно да разберете. Oтстъпничеството означава отхвърляне на божествената Истина, което ни доведе до живот без Бог. Oтстъпничеството привлича злото на земята. Богородицата дава важно послание относно това (15 май 1990).

В посланията на Истинския в Бога Живот Бог ни даде много възможности да се покаем и да живеем свято. Въпреки това, светът е глух за Божиите викове, и напротив, осмива всеки призив идващ отгоре, който ни предупреждава, че ако не променим сърцата си и не предоставим жертви и поправки и покаяние, греховете ни ще предизвикат смъртта ни. Христос ни моли да прочетем Писанията 2 Сол. 2, за да разберем, че наистина живеем в края на времената и че ап. Павел беше казал да ги разпознаем по двата знака, които са отстъпничеството и духът на бунт. Този дух на бунт се прави на Бог и имитира Бога и поставя себе си над Бога. Днес светът вярва в собственото си самоосъществяване. Това са онези, които се провикват към Бога: нямаме нужда от теб!

Бог не наказва и не иска да гледа народът Му да страда, но ние се самоунищожаваме и привличаме всички злини върху себе си. Поради тази причина, в много послания, не само това на 11 септември 1991, Христос ни предупреждава, че Сатаната подготвя голям холокост, за да ни унищожи.

Хората, които умряха, добри или лоши, са днешните жертви за греховете ни и за глухотата ни към оповестяванията, с които Бог ни предупреждава, за да ни спаси и да ни избави от страданията и смъртта. Поради собствените ни прегрешения, ние превърнахме в жертви невинни хора и излишно причинихме големи страдания. Трябва да се молим за всички тези семейства, които загубиха своите любими, Бог да им дава сила и дух на прошка.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message