DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Пречистване

15 септември 1991

уповавай се на Мен; благословена на Душата Ми, давам ти Мира Си; пиши:

о, Йерусалим!1 обърни очите си на изток и на запад; обърни очите си на север и на юг, и Аз Съм там! казвам ти наистина, че Духът Ми ще се излее още веднъж върху теб и Образът Ми ще се разпростре навсякъде по лицето на света; това, което запланувах, ще стане и това, което казах, ще се изпълни; приближи се до Мен и чуй внимателно: днес идвам чак до прага на вратата ти, държейки флага на Мира; идвам да те спася, Йерусалим, на него е написано: Верен и Истинен,2 Цар на царете и Господ на господите;3 ще чуя ли сега от теб, Йерусалим: “Царю мой, Теб e, когото трябва да боготворя”, или ще продължиш да пренебрегваш Този, който ти предоставя Мира Си… сега? ще разпознаеш ли в тези последни дни, преди Деня на Възмездието, Светия Ми Дух, който е слязъл отгоре в цялата Си Слава, за да заживее с теб? през целия си живот, поколение, осмиваше Закона Ми и се отвръщаше, бунтувайки се; ще бъдеш ли някога готов да Ме срещнеш, своя Бог? скоро ще мина през Града ти!4 и ще бъде по-рано, отколкото смяташ! това ще бъдат последните Ми предупреждения; казвам ти сериозно:

разбуди се от дълбокия си сън!
направляваш се към разрухата си,
отърси праха, който те покрива
и възкръсни от мъртвите;
Краят на Времената5
е по-близо, отколкото смяташ;

- скоро, много скоро, ще отворя внезапно Светилището Си на Небето и там, пред непокритите ти очи, ще различиш, като тайно откровение: миряди Ангели, Престоли, Господства, Суверенитети, Сили, всички в преклонение пред

Ковчега на Завета;

след това, Дихание ще се плъзне по лицето ти и Небесните Сили ще се разтърсят, проблясъци на светкавици ще бъдат последвани от трясъка на гръмотевици; “внезапно ще дойде върху теб време на голяма покруса, небивала от началото на съществуването на нациите;”6 защото ще позволя на душата ти да види всички събития от живота ти; ще ги разгърна едно след друго; за голяма горест на душата ти ще осъзнаеш колко невинна кръв проляха греховете ти, от души-жертви; ще накарам тогава душата ти да схване и да види, че никога не е следвала Закона Ми; като разгънат свитък ще отворя Ковчега на Завета и ще те накарам да осъзнаеш беззаконието си;

- ако все още си жив и стоиш на краката си, очите на душата ти ще съзрят ослепителна Светлина, като блещукането на много скъпоценни камъни; като искрите на кристално чисти диаманти, Светлина толкова чиста и толкова ярка, че въпреки мирядите ангели стоящи наоколо в Мълчание, няма да ги видиш напълно, защото тази Светлина ще ги покрива като сребрист златен прах; душата ти ще отличи единствено силуетите им, но не лицата им; тогава, насред тази ослепителна Светлина, душата ти ще види това, което в тази част от секундата вече е виждала, в самия момент на създаването ти…

ще видят:
Този, който пръв ви държа в Ръцете Си,
Очите, които първи ви видяха;

ще видят:
Ръцете на Този, който
ви оформи и благослови…

ще видят:
най-Нежния Баща, Сътворителя ви,
облечен целият в страховито великолепие,
Първият и Последният,
Този, който е, който беше и предстои да дойде,
Всемогъщият, Алфата и Омегата;
Властелинът;

сбръчкани с пробуждането ти, очите ти ще се приковат в Моите, които ще бъдат като два Огнени Пламъка;7тогава сърцето ти ще погледне назад към греховете си и ще бъде обзето от угризения; ти, в голяма горест и агония, ще страдаш за беззаконието си, осъзнавайки как постоянно оскверняваше Святото Ми Име и как Ме отхвърляше Мен, своя Баща… обзет от паника, ще трепериш и ще потръпваш, когато видиш себе си като разлагащ се труп, унищожен от червеите и от лешоядите;

- и ако краката ти още те държат изправен, ще ти покажа какво душата ти, Храмът Ми и Обителта Ми, отглеждаше през всичките години на живота ти; за свой ужас ще видиш, че вместо Вечната Ми Жертва, ти милваше Усойницата и че беше издигнал тази Мерзост на Запустението, за която говори пророкът Даниил, в най-дълбоката област на душата си;

Богохулството;

Богохулството, което скъсва всички небесни връзки свързващи те с Мен и създава пропаст между теб и Мен, твоя Бог; - когато този Ден дойде, люспите от очите ти ще паднат, за да разбереш колко си гол и как вътре в теб си страна на суша… нещастно създание, бунтът ти и отричането ти от Пресвятата Троица те превърнаха в ренегат и преследвач на Словото Ми; - тогава риданията и воплите ти ще бъдат чути единствено от теб; казвам ти: ще жалееш и ще плачеш, но риданията ти ще бъдат чути единствено от твоите уши;

мога да съдя само, както Ми е казано да съдя и присъдата Ми ще бъде справедлива; както беше по времето на Ной, така ще бъде, когато отворя Небесата и ви покажа Ковчега на Завета; “тъй като в тези дни преди Потопа, хората ядяха, пиеха, женеха се помежду си до деня, в който Ной влезе в ковчега, а те нищо не подозираха, докато Потопът дойде и помете всичко;”8 така ще бъде и в този Ден; и ви казвам, че ако това време не беше съкратено от застъпничеството на Светата ви Майка, светиите мъченици и локвите кръв пролята по земята, от Авел Светия, до кръвта на всичките Ми пророци, нито един от вас нямаше да оцелее!

Аз, вашият Бог, изпращам ангели един след друг да известят, че Времето Ми на Милост изтича и че Времето на Царството Ми на земята е на една ръка разстояние; изпращам ви ангелите Си да свидетелстват за Обичта Ми “на всички, които живеят на земята, на всяка нация, раса, език и племе”;9 изпращам ги като апостоли на последните дни да оповестят, че “Царството в света ще стане като Царството Ми на небето и че Духът Ми ще царува завинаги10 сред вас; в тази пустош ви изпращам служителите Си пророците да се провикнат, че трябва:

“да се страхувате от Мен
и да Ме възхвалявате,
тъй като Времето е дошло да седна да съдя;”11

Царството Ми ще дойде внезапно върху вас, затова трябва да имате постоянство и вяра до края;

- дете Мое, моли се за грешника, който не осъзнава западналостта си; моли се и помоли Отеца да прости престъпленията, които светът непрекъснато върши; моли се за промяната на душите, моли се за Мир;


1 Тоест: O, поколение!
4 Тоест нас, които сме градовете.
5 Краят на Времената НЕ е краят на света, това е краят на една епоха.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message