DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Пречистване

15 септември 1991

опри се на Мен; благословена на Душата Ми, давам ти Мира Си; пиши:

о, Йерусалим!1 обърни очите си на изток и на запад; обърни очите си на север и на юг, и Аз Съм там! казвам ти наистина, че Духът Ми ще се излее още веднъж върху теб и Образът Ми ще се разпростре навсякъде по лицето на света; това, което запланувах ще стане и това, което казах ще се изпълни; ела близо до Мен и чуй внимателно: днес изминавам целия път до прага на вратата ти, носейки флага на Мира; идвам да те спася, Йерусалим, беше написано: Верен и Истинен,2 Цар на царете и Господ на господите;3 ще чуя ли сега от теб, Йерусалим: “Царю мой, Теб e, когото трябва да боготворя”, или ще продължиш да пренебрегваш Този, който ти предоставя Мира Си… сега? ще признаеш ли в тези последни дни, преди Деня на Отплатата, Светия Ми Дух, който е слязъл отвисоко в цялата Си Слава, за да заживее с теб? през целия си живот, поколение, осмиваше Закона Ми и отвърна лицето си, въставайки; ще започнеш ли най-сетне да се готвиш да Ме посрещнеш, Мен, своя Бог? скоро ще мина през Града ти!4 и ще бъде по-скоро, отколкото смяташ! това ще cа последните Ми предупреждения; казвам ти сериозно:

разбуди се от дълбокия си сън!
направляваш се към разрухата си,
изтърси прахта, която те покрива
и се възкреси от мъртъвците;
Краят на Времената5
е по-близък, отколкото смяташ;

- скоро, много скоро, ще отворя неочаквано Светилището Си на Небето и там, пред непокритите ти очи, ще различиш като тайно откровение: миряди Ангели, Престоли, Господства, Власти, Сили, всички коленичили пред

Ковчега на Завета;

след това, едно Дихание ще се плъзне по лицето ти и Небесните Сили ще се разтърсят, светкавиците ще бъдат последвани от трясъка на гръмотевици; “внезапно ще дойде върху теб време на голяма скръб, каквато никога не е имало от създаването на нациите;”6 защото ще позволя на душата ти да види всички събития от твоето съществуване; ще ги разкрия едно след друго; за голяма горест на душата ти ще схванеш, че греховете ти са били причина да се пролее невинна кръв от души-жертви; ще накарам тогава душата ти да схване и да види, че никога не е следвала Закона Ми; като разгънат пергамент ще отворя Ковчега на Завета и ще осъзнаеш своето беззаконие;

- ако все още си жив и стоиш на краката си, очите на душата ти ще видят ослепителна Светлина, като блещукането на безброй скъпоценни камъни; като искрите на кристално чисти диаманти, Светлина толкова чиста и толкова ярка, че въпреки мирядите ангели стоящи наоколо в Мълчание, няма да ги видиш напълно, защото тази Светлина ще ги покрива като сребрист златен прах; душата ти ще отличи единствено силуетите им, но не лицата им; тогава, насред тази ослепителна Светлина, душата ти ще види това, което в тази част от секундата вече е виждала, в момента на твоето създаване…

ще видят:
Този, който пръв те държа в Ръцете Си,
Очите, които първи те видяха;

ще видят:
Ръцете на Този, който
те оформи и благослови…

ще видят:
Най-Нежния Отец, вашия Сътворител,
облечен целият в страшно великолепие,
Първият и Последният,
Този, който е, който беше и предстои да дойде,
Всемогъщият, Алфа и Омега;
Владетелят;

замаяни от разбуждането ти, очите ти ще се заковат в Моите, които ще бъдат като два Огнени Пламъка;7тогава сърцето ти ще види отново греховете си и ще бъде обхванато от угризения; в голяма горест и агония ще страдаш за своето беззаконие, осъзнавайки, че постоянно хулеше Святото Ми Име и че Ме отхвърляше Мен, своя Отец… обзет от паника, ще трепериш и ще потръпваш, когато видиш себе си като разлагащ се мъртвец, разяден от червеите и от лешоядите;

- о ако краката ти все още те държат, ще ти покажа това, което душата ти, Моят Храм и Моята Обител, хранеше в разстояние на всички тези години от живота ти; за голям свой ужас ще видиш, че вместо Вечната Ми Жертва ти почиташе Усойницата и че беше издигнал тази Гибелна Мерзост, за която говори пророкът Даниил, в най-скритите дълбини на душата си;

Богохулството;

Богохулството, което къса всички небесни върви привързващи те за Мен, твоя Бог и създава пропаст между теб и Мен, твоя Бог; - когато този Ден дойде, люспите от очите ти ще паднат, за да видиш колко си гол и каква суша представляваш вътре в себе си… нещастно създание, бунтът ти и отричането ти на Пресвятата Троица направиха от теб ренегат и преследвач на Словото Ми; - тогава риданията и воплите ти ще бъдат чути единствено от теб; казвам ти: ще ридаеш и ще плачеш, но риданията ти ще бъдат чути единствено от твоите уши;

мога да съдя само, както Ми беше казано да съдя и присъдата Ми ще бъде справедлива; както беше по времето на Ное, така ще бъде, когато отворя Небесата и ви покажа Ковчега на Завета; “тъй като в тези дни преди Потопа, хората ядяха, пиеха, женеха се помежду си до деня, в който Ное се качи в ковчега, а те нищо не подозираха, докато Потопът дойде и помете всичко;”8 така ще бъде и в този Ден; и ви казвам, ако това време не беше съкратено от застъпничеството на Светата ви Майка, светците мъченици и езерата кръв пролята по земята, от Авел, Светия, до кръвта на всичките Ми пророци, нито един от вас нямаше да оцелее!

Аз, вашият Бог, изпращам ангели един след друг да известят, че Времето Ми на Милосърдие изтича и че Времето на Царството Ми на земята е в обсега на ръката; изпращам ви ангелите Си да свидетелстват за Обичта Ми “на всичко, каквото живее по земята, на всяка нация, раса, език и племе”;9 изпращам ги като апостоли на последните дни, за да оповестят, че “Царството в света ще стане, както е Царството Ми на небето и че Духът Ми ще господства винаги и завинаги10 сред вас; в тoзи пустош ви изпращам служителите Си пророците да се провикнат за това, че трябва:

“да се страхувате от Мен
и да Ме възхвалявате,
тъй като Времето е дошло за Моя съд;”11

Царството Ми ще дойде внезапно върху вас, затова трябва да имате постоянство и вяра до края; -

дете Мое, моли се за грешника, който не осъзнава своята западналост; моли се и искай от Отеца да прости престъпленията, които светът непрекъснато върши; моли се за завръщането на душите при Мен, моли се за Мир;


1 Тоест: O, поколение!
4 Тоест нас, които сме градовете.
5 Краят на Времената НЕ е краят на света, това е краят на една епоха.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message