DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност »


 

Добре дошли в раздела Духовност


“Тези неща ви казах, докато съм още с вас. Но, Утешителят, Светият Дух, който Отецът ще изпрати в мое име, той ще ви научи всичко и ще ви напомни всичко, каквото ви казах.” (Йн 14:25-26)

Наистина ти възложих това Послание, тъй като знаех, че ще се погрижиш добре за Моите Интереси. Казах, възложих ти това Послание. Това Послание не прибавя нищо ново към Писанията. Всичко, каквото казах в това Послание е написано в Писанията, но въпреки това вие не сте разбрали напълно какво е написано. Чухте Ме да казвам: ще ви изпратя Параклита, за да бъде с вас завинаги и в тези, които Ме обичат, за да ви научи всичко. Духът Ми ще бъде ваш Съветник и ваш Възпитател. Без Него, дори и Учениците Ми никога не Ме разбраха напълно, както и Моите учения. Но в деня, когато се завърнах при Отеца, изпратих при тях Параклита, за да им припомни всичко, каквото им бях казал, докато бях с тях. Сега съм напълно готов да дойда при вас, но вие все още не сте разбрали как и по какъв начин. Въпреки това, не говорих с метафори.

Послание от 10 декември 1995

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Ще Преобразувам Безформеното
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Сърцето На Майка Ми Е Съединено С Божественото Ми Сърце
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message