DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Началото » Как Ангелът ми се приближи до мен »

PAGES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   NEXT

Как Ангелът ми се приближи до мен

от Васула

В началото, първото нещо, което скицира ангелът ми върху листа беше едно сърце. От центъра на сърцето нарисува една роза, сякаш изникваше от сърцето. След това, спокойно и винаги за мое голямо учудване, ми се представи като моят ангел пазител, Даниил. Бях поразена, но същевременно ме изпълни радост. Изпитвах такова щастие, че почти летях в къщи, краката ми едва стъпваха на пода и непрекъснато повтарях: ”Аз съм най-щастливият човек на земята, и по всяка вероятност единственият, който контактува по този начин със своя ангел!"

На следващия ден ангелът дойде отново. Прекарах безкрайни радостни часове, контактувайки с него. На другия ден пак дойде, но този път, за голяма моя изненада, доведе със себе си множество ангели. Почувствах сякаш се бяха отворили вратите на небето, тъй като с леснота усещах това голямо движение на ангелите. Всички изглеждаха развълнувани и щастливи, както изглеждаме, когато очакваме да се случи нещо прекрасно. От начина, по който проявяваха радостта си, разбрах, че на небето имаха празник и се веселяха. След това, ангелите, всички заедно в един глас, запяха следните думи: "Едно щастливо събитие предстои да се случи!” Разбирах, че каквото и да е това събитие, непосредствено ме засяга, но въпреки усилието ми да отгатна, не можах да открия кое е то. Хорът продължи да пее през целия ден същите думи, правейки на места кратки паузи от няколко минути. Всеки път, когато небесата се отваряха, ангелите повтаряха песента.

Първите думи произнесени от ангела ми относно Бога бяха: ”Бог е до теб и те обича.” Ще трябва да съм огорчила Господа в онзи момент, тъй като тези думи никак не ми въздействаха. Изричайки ги, спомням си, че си помислих, колко е естествено един ангел да говори по този начин, след като ангелите живеят близо до Бога. Не отговорих и ангелът ми не добави нищо повече.

Няколко дена по-късно ангелът ми промени внезапно отношението си към мен и забелязах колко сериозен стана. С много сериозен глас ми поиска да прочета Словото. Престорих се, че не зная какво означава Словото и го попитах какво има пред вид. Ангелът ми стана още по-сериозен и ми каза, че много добре зная за какво става дума, въпреки това ми каза, че това е Святото Писание. Имах готов отговор и му казах, че нямам в къщи. Той знаеше, че нямам и ми поиска да отида и да донеса едно Свято Писание. Опитах се да го избегна, казвайки, че това, което иска от мен е невъзможно да стане, тъй като в книжарниците на тази мюсюлманска страна (тогава живеех в Бангладеш), не се продава Святото Писание. Каза ми тогава да отида веднага в американското училище, където учеше синът ми и да взема един екземпляр от библиотеката. Мислех си дали трябва да отида или да си остана в къщи, като му откажа. Освен това ме занимаваше и мисълта как щяха да реагират на всичко това съпругът ми и приятелите ми. Не можех да си представя как стоя пред тях с едно Свято Писание! Вече си мислех къде бих могла да го скрия в къщата, ако разбира се, го донеса. Но, поглеждайки отново сериозното изражение върху лицето на ангела си, реших да го послушам. Отидох с колата в училището и видях на рафтовете на библиотеката няколко Библии. Избрах една и я занесох в къщи. Отворих я, за да прочета, както ми беше поискал ангелът ми и попаднах на Псалмите: прочетох, но не разбрах нито дума. Това беше знак от Бога, за да ми покаже колко сляпа бях.

Пречистването

Ангелът ми дойде отново, сериозен, както преди и ме укори за някои неща, които бях извършила в живота си и които много бяха огорчили Бога. След това ме укори за това, че бях пренебрегнала даровете на Бога, дарове, които Той ми беше дал, но които аз изобщо не бях оценила. Същевременно започна да ми припомня и да ми показва греховете, които никога не бях изповядала. Показваше ми ги като на екран. Припомняше ми събитието и колко обидно беше то за Бога. Но най-строгите забележки се отнасяха до отхвърлянето на даровете на Бога. Ангелът ми каза, че е голяма обида към Бога отричането и пренебрегването на Неговите дарове. Накара ме да видя греховете си с очите на Бога така, както Той ги вижда, а не както ги виждаме ние. Бяха толкова чудовищни, че изпитвах отвращение към себе си и горчиво плачех. Състоянието, на което бях подложена, както разбрах по-късно, беше милост дадена от Бога, за да мога искрено да се покая. Показа ми греховете и ми разкри дълбините на душата ми толкова ясно, че почувствах сякаш бях обърната отвътре навън. Внезапно осъзнах как трябва да са се почувствали Адам и Ева след прегрешението, когато Бог се доближил и застанал пред тях в Светлината Си. Душата ми беше разкрита и показана на светлината, почувствах я гола, отблъскваща и грозна. Единственото, което можех да изрека на ангела си през риданията беше, че не заслужавам една нормална смърт и че в това жалко състояние, в което се намирам, заслужавам да умра и да ме нарежат на парченца и да ме захвърлят на хиените.

Това пречистване трая близо една седмица. Приличаше на огън, пречистващ вътрешността на душата ми и беше едно много болезнено преживяване.

PAGES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   NEXT

 

 
Началото
Зовът и инструментът
Как Ангелът ми се приближи до мен
Въведение към Посланията
Аудиовизуален Материал
Почерк

Зовът и инструментът
Кратък обзор за това коя е Васула и какво представлява “Истинският в Бога Живот”
 

Как Ангелът ми се приближи до мен
Васула описва как Ангелът й Пазител Даниил се приближил до нея съвсем в началото
 

Въведение към Посланията
Въведение към Посланията от Васула
 

Аудиовизуален Материал
Обърни внимание, Чуй, Виж, Архиви със снимки, Архиви със звукови моменти, Видеоархиви
 

Почерк
Информация и снимки с особения почерк, с който са написани посланията
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз Съм Вратата за Небето
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Горко На Онези, Които Протягат Ръката Си, За Да Съборят Това, Което Се Строи От Мен!
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message