DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Сърцата Ни Като Два Светилника Светят Едно До Друго

24 декември 1991

(Навечерие на Рождество Христово)

Господи мой?

Аз Съм; опри се на Мен, дете;

(С очите на душата си видях Святото Лице на Иисус. Приличаше на дете, с големи невинни очи.)

огромни поправки трябва да бъдат извършени, за да зараснат раните на тази земя; рани и удари причинени от злостта и греха;

- зарадвай Очите на своя Спасител и се разпростри;

нека бъде така,

че Посланието Ми да се разнесе надлъж и нашир, свидетелствайки от само себе си, така че Злостта, Апатията и Атеизмът да бъдат завзети и да се покаят; дете! закрепи се за ръба на дрехата Ми и я обтегни1 още повече сега, от единия край на земята до другия; влез в Светилищата Ми, ако те посрещнат в Светилищата Ми;

ако хората издигнат възбрани за теб, не оставяй това да те огорчи, нито да те натъжи, не се отчайвай; угнетителите ти ще видят назад тези сцени в деня на Пречистването и ще леят сълзи, спомняйки си своето отхвърляне; ще осъзнаят, че отхвърляха Божествените Ни Сърца, не теб; Двете Ни Сърца, които пророкуваха;

дъще, следвай окървавените Ми Дири и провъзгласявай Святото Ми Име на всеки събор; дойде времето, когато не трябва повече да се колебаеш; засаждай Лозя навсякъде и където можеш, направи от пустините градини; благослових Посланията Си да преуспяват и да пуснат корени, затова смелост, дъще;

(Внезапно почувствах “огнен меч” да ме пронизва и се провикнах: “Господи! Липсваш ми!”)

липсвам ти, защото видя Славата Ми… пиши:

- цитаделите една след друга биват обсаждани от Бунтовника; идвам днес да предоставя Мира Си на цялото човечество, но малцина слушат; днес идвам с условия на мир и едно Послание на Обич, но мирът, който поднасям бива хулен от земята, а Обичта, която им давам бива осмивана и подигравана в това Навечерие на Моето Рождество; човечеството празнува тези дни, без Святото Ми Име; Святото Ми Име беше премахнато и гледат на деня на Рождеството Ми като на големи почивни дни, боготворейки идоли;

Сатаната е влязъл в сърцата на децата Ми, намирайки ги слаби и заспали; бях предупредил света; Посланието на Фатима говори, че: в Моя Ден ще направя слънцето да залезне на обяд и ще затъмня земята насред бял ден; ще позволя на Дракона да ухапе това греховно поколение и да хвърли върху него Огън, какъвто светът никога досега не е виждал, нито ще види отново, за да изгори неизброимите му престъпления;

ще запитате: "всички ли жители ще загинат, добрите, заедно с лошите?" казвам ви: живите ще завиждат на мъртвите; от двама души, единият ще се спаси; ще попитат някои: "къде са Илия и Моисей, които трябва да дойдат?" казвам ти, зло поколение: през всичките тези години, Ние2 не говорихме с притчи; Илия и Моисей вече дойдоха и вие не ги разпознахте, напротив, отнесохте се с тях, както ви се харесваше;

не се вслушахте в Двете Ни Сърца, Неопетненото Сърце на Моята Майка и Моето Свещено Сърце, безверно поколение… Двете Ни Сърца не ви говориха с притчи, нито с енигми; всичките Ни Слова бяха Светлина и Сърцата Ни, като Два Светилника, светят едно до друго с такъв блясък, че всеки може да види; но вие не разбрахте. Сърцата Ни, като Две Маслинови Дървета,3 едното отляво другото отдясно, се опитваха в продължение на много години да ви съживят; като Два Клона от Маслиново Дърво, изливаха елея,4 за да излекуват поколението ви и да заздравят раните ви, но поколението ви се отнесе към Двете Ни Сърца, както си искаше; Двете Ни Сърца са помазани5 и са живи; те са като наострен меч с две остриета6 и пророкуват, но бунтовните духове на това поколение наново разпъват Словото Ми,7 меча с двете остриета и отхвърлят Двете Ни Сърца, които ви говорят днес; точно, както бяха отхвърлили Моите вестители в Содома и Египет;

упорството на тази епоха надмина това на Фараона, защото стремежът им към тяхното знание е станало бойно поле срещу Моето Знание,8 действително, Двете Ни Сърца са станали бедствие за хората на света;9 но скоро, много скоро сега, Гласът Ми наново ще бъде чут, ще ви посетя с гръм и огън; Справедливостта е в обсега на ръката; и Двете Ни Сърца, срещу които се борихте, накрая ще надделеят;10 и царството на света ще стане Мое Царство;11 всичко това е много наблизо вече;

отворете очите си и погледнете наоколо; давам ви всички знамения на Времената; и вие, вие, които се трудите да изведете на повърхността Предаността към Съюза на Двете Сърца не се обезсърчавайте; Книгата на Откровението говори за тази Истина, както и Kнигата на Захария; не се страхувайте, разпространете тази преданост с доверие и със смелост;


1 Иисус има пред вид да увелича полето на действие, разпростирайки спешното Му послание.
2 Христос има пред вид Двете Сърца, които са двамата Свидетели в Откp. 11:1-13 и Зах. 4:1-14.
7 Отнася се до Откp. 11:8-10.
8 Отнася се до Откp. 11:7.
10 Отнася се до Откp. 11:11.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message