DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Gebeden » Geselecteerde Gebeden  » Mogen wij U aanbidden rondom één enkel Tabernakel  »

Mogen wij U aanbidden rondom één enkel Tabernakel 

Vader,
gezegend zij U Naam;
omdat Uw Beminde Zoon Jezus Christus,
naar de wereld kwam,
niet om haar te veroordelen,
maar om de wereld te redden,
heb Medelijden met ons.
Zie naar de Heilige Wonden van Uw Zoon,
die nu wijd open zijn,
en herinner U de prijs
die Hij voor ons heeft betaald,
om ons allen te verlossen.
Gedenk Zijn Heilige Wonden,
en de twee Harten
die Uzelf in Liefde hebt verenigd
en die samen hebben geleden;
dit Ene van de Onbevlekte Ontvangenis
en van Uw Beminde Zoon.

O Vader,
herinner U nu Zijn Belofte
en zend ons de Voorspreker
met volle kracht,
de Heilige Geest van Waarheid,
om de wereld aan de Waarheid te herinneren
en aan de volgzaamheid, nederigheid,
gehoorzaamheid en grote Liefde
van Uw Zoon.

Vader, de tijd is gekomen,
waarin de heerschappij van verrdeeldheid
om Vrede en Eeinheid roept,
de tijd is gekomen
waarin het gewonde Lichaam
van Uw Zoon
schreeuwt om Gerechtigheid,
die de wereld nog niet heeft gekend;
maar door het Onbevlekt Hart van Maria
en het Heilig Hart van Jezus,
geef ons, Dierbare Vader,
deze Vrede in onze harten,
en vervul de Schrift
door het vervullen van het Gebed
van Uw Beminde Zoon tot U:
dat wij allen één mogen zijn,
één in de Goddelijke
Heilige Drie-eenheid,
opdat wij U aanbidden en prijzen
allen rondom één enkel Tabernakel.
Amen.

25 maart 1991

 
Spiritualiteit
Gebeden
    Liefdevolle Vader
    Het Gebed van Berouw en Bevrijding
    Gebed voor de Bekering van de Wereld
    HET ONZE VADER in het Aramees
    De Heilige Rozenkrans
    De Orthodoxe Rozenkrans of "Het Jezus Gebed"
    Gebed voor de Eenheid
    Heilige John Chrysostom's Inspiratie
    De drie dagelijkse gebeden
    Kruiswegstaties
    Toewijdingen
    Geselecteerde Gebeden
        Eenheid zal neerdalen als bliksem
        Verruk Mijn Ziel
        Vrede en Liefde zullen ons vervullen
        Mogen wij U aanbidden rondom één enkel Tabernakel
        O Kom en Red Mij
        Doe ons allen herleven voor Uw Glorie
        Yahweh heeft mij bezocht
        Auteur van de Liefdeshymne
        U te kennen betekent Uw Licht te zijn
        Heilige Geest, Mijn Heilige Metgezel en Vriend
        Kroon Mijn Ziel met Heiligheid
        Wanneer zult U Verschijnen op Uw Paard als "Strijder van Gerechtigheid?"
        Moge heel Uw Schepping U dienen in de Allerheiligste Drie-eenheid
        Ik vraag U om vergeving
        Gebed voor de Bekering van de Wereld
    Heilige Geest, Gever van Leven
Toespraken
Brieven
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
HWLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ware Theologie Is De Contemplatie Tot Mij Je God
Hoe De Geesten Te Onderscheiden

 
EERDERE BOODSCHAP:

God Houdt Nooit Op Zichzelf Aan Jullie Allen Te Geven
 

 
TOP NIEUWS:

NIEUW BOEK: De Hemel Bestaat Maar De Hel Ook (video)
De langverwachte Nederlandse publicatie van de internationale bestseller 'Heaven Is Real, But So Is Hell' van Vassula Rydén, is verschenen.
 
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Het COVID-19-vaccin en "het merkteken van het beest".
 
Onze Lieve Vrouw Eren
Onze Lieve Vrouw te eren in het bijzonder het sublieme geschenk van het Goddelijk Moederschap.

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message