DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Gebeden » Geselecteerde Gebeden  » Verruk Mijn Ziel »

Verruk Mijn Ziel

Heer mijn God,
verhef mijn ziel uit deze duisternis
in Uw Licht,
in Uw Heilig Hart,
voed mijn ziel met Uw Woord,
zalf mijn ziel
met Uw Heilige Naam,
maak mijn ziel bereid
om Uw redevoering te horen,
Adem Uw zoete geur
over mijn ziel, breng haar weer tot leven,
Verruk mijn ziel
om Uw Ziel te verblijden;
Vader, maak mij, Uw kind, mooi
door Uw zuivere mirre
op mij te laten neerdruppelen,
U hebt mij meegenomen
naar Uw Hemelse Zaal,
waar alle Uitverkorenen gezeten zijn,
U hebt mij Uw engelen voorgestled,
ach, wat verlangt mijn ziel meer?
Uw Geest heeft mij het leven gegeven
en U, die het Levende Brood bent,
hebt mijn leven vernieuwd,
U hebt mij aangeboden
Uw Bloed te drinken,
om in staat te zijn voor eeuwig
met U Uw Koninkrijk te delen,
en voor altijd en eeuwig te leven;
Ere zij de Allerhoogste!
Ere zij de Heilige der Heiligen,
Geprezen zij de Heer,
Gezegend zij onze Heer,
want Zijn Barmhartigheid en Zijn Liefde
duren van geslacht tot geslacht
en zullen altijd duren;
amen;

29 januari 1990

BLADZIJDEN:  VORIGE   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  14  15  16   VOLGENDE

 
Spiritualiteit
Gebeden
    Liefdevolle Vader
    Het Gebed van Berouw en Bevrijding
    Gebed voor de Bekering van de Wereld
    HET ONZE VADER in het Aramees
    De Heilige Rozenkrans
    De Orthodoxe Rozenkrans of "Het Jezus Gebed"
    Gebed voor de Eenheid
    Heilige John Chrysostom's Inspiratie
    De drie dagelijkse gebeden
    Kruiswegstaties
    Toewijdingen
    Geselecteerde Gebeden
        Eenheid zal neerdalen als bliksem
        Verruk Mijn Ziel
        Vrede en Liefde zullen ons vervullen
        Mogen wij U aanbidden rondom één enkel Tabernakel
        O Kom en Red Mij
        Doe ons allen herleven voor Uw Glorie
        Yahweh heeft mij bezocht
        Auteur van de Liefdeshymne
        U te kennen betekent Uw Licht te zijn
        Heilige Geest, Mijn Heilige Metgezel en Vriend
        Kroon Mijn Ziel met Heiligheid
        Wanneer zult U Verschijnen op Uw Paard als "Strijder van Gerechtigheid?"
        Moge heel Uw Schepping U dienen in de Allerheiligste Drie-eenheid
        Ik vraag U om vergeving
        Gebed voor de Bekering van de Wereld
    Heilige Geest, Gever van Leven
Toespraken
Brieven
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
HWLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

De Schrift Is Een Spiegel Die Mij Weerspiegelt
 
EERDERE BOODSCHAP:

Kleine Dingen Behagen Mij
 

 
TOP NIEUWS:

NIEUW BOEK: De Hemel Bestaat Maar De Hel Ook (video)
De langverwachte Nederlandse publicatie van de internationale bestseller 'Heaven Is Real, But So Is Hell' van Vassula Rydén, is verschenen.
 
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Het COVID-19-vaccin en "het merkteken van het beest".
 
Onze Lieve Vrouw Eren
Onze Lieve Vrouw te eren in het bijzonder het sublieme geschenk van het Goddelijk Moederschap.

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message