DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Gebeden » Heilige Geest, Gever van Leven  »

Heilige Geest, Gever van Leven 

Heilige Geest, Gever van Leven,
Heilige Geest, Driewerf Heilig,
verleen mij dat ook ik mag groeien in liefde
om God te kennen en Zijn Koninkrijk te verkrijgen;

verleen mij de Geest van Vroomheid,
opdat mijn geest groeit
in de beginselen van de Heiligen
en dat mijn gedachten
Uw Gedachten worden,
mijn daden Uw daden,
die allen zuiver en goddelijk zijn;

Heilige Geest van Vroomheid,
Vriend van God,
leer mij de volmaaktheid te bereiken
en bestuur elk deel van mijzelf
dat zo slecht is,
zodat ik Eeuwig Leven mag verkrijgen;

Geest van Vroomheid,
zo prachtig gekleed,
kom naar mij en bekleed mijn geest met zuiverheid
zodat ik, ook, aangenaam mag zijn in Gods Ogen;

bekleed mijn ziel met een levende Geest
om de Heilige Drie-eenheid te dienen
met eer en genade;

laat mij sterven aan mijn principes,
laat mij sterven aan mijn vooringenomenheid,
mijn lauwheid, mijn letargie en mijn ambities;
kom en doe mij herleven in Uw Zuiverheid;

Uitreiker van de vrucht van de Boom des Levens,
Eeuwige Vreugde, verleen ook mij Uw Geest
om familie van de Heilige Drie-eenheid te zijn
en een erfgenaam van Uw koninkrijk;
laat mijn tong proeven wat het zuiverste is
in het Licht van God, driewerf Heilig,
en nuttigen de Ene die zei:
'Ik ben het Brood des Levens;'

Heilige Geest van Leven, driewerf Heilig,
verleen mijn geest volmaaktheid te bereiken
in de Wetenschap van de Geest van Vroomheid;
om te leren met vrees in acht te nemen
wat echt Vlees en echt Voedsel is,
wat echt Bloed en echte Drank is,
zodat ik mag leven in de Vader,
in de Zoon en in de Heilige Geest,
Drievuldig maar Eén, in eenheid van wezen;

laat mijn geest werken voor Uw intenties,
die heilig en verlossend zijn,
allerwelgevalligst in Uw Ogen;
door mijn ziel binnen te gaan, zal Uw Geest van Vroomheid
mij veranderen in een godvruchtig en vurig dienaar;

Sterrenlicht van mijn ziel,
geef mij de vroomheid van Uw Heiligen
om Uw Wetten heilig te onderhouden
en toon Uzelf genadig tegenover mijn ellendige ziel
om mij eraan te herinneren dat onkreukbaarheid
mij dicht bij de Trinitaire God zal brengen,
de Allermachtigste en Allerheiligste,
zodat voortaan niets onzuivers
in staat zal zijn zijn weg in mij te vinden,
amen; ic;

19 juni 1995

 
Spiritualiteit
Gebeden
    Liefdevolle Vader
    Het Gebed van Berouw en Bevrijding
    Gebed voor de Bekering van de Wereld
    HET ONZE VADER in het Aramees
    De Heilige Rozenkrans
    De Orthodoxe Rozenkrans of "Het Jezus Gebed"
    Gebed voor de Eenheid
    Heilige John Chrysostom's Inspiratie
    De drie dagelijkse gebeden
    Kruiswegstaties
    Toewijdingen
    Geselecteerde Gebeden
    Heilige Geest, Gever van Leven
Toespraken
Brieven
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
HWLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ben Je Bereid Door Mijn Passie Heen Te Gaan?
 
EERDERE BOODSCHAP:

Wat Is De Bron Van Yahweh?
 

 
TOP NIEUWS:

Het Mashiach Gebed
De Joden zullen de Messias vragen om Zichzelf te tonen
 
Profetieën Die Voor Dit Einde Van
De Tijden Worden Gerealiseerd

Onder de vele boodschappen van Waar Leven in God die ons al die jaren zijn gegeven, liep ik snel door een aantal van hen heen die lijken te profeteren wat er in onze dagen met COVID-19 gebeurt. De Heer roept ons sinds 1985 vanuit Zijn uitbundige Liefde in

ANDER NIEUWS:
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message