DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Gebeden » Gebed voor de Bekering van de Wereld »

Gebed voor de Bekering van de Wereld

door Onze Heilige Moeder (15 mei 1990)
een herinnering van Jezus (8 juli 1990)

Onze Heilige Moeder schrijft in Haar boodschap: Deze dagen zijn een voorbereiding op de neerdaling van jullie Koning; bid opdat ieder klaar zal zijn, bid vurig, Mijn kindertjes, voor die zielen, die weigeren te horen en te zien, bid tot jullie Vader in de Hemel op deze manier;

Jezus herinnert ons op deze manier: Beminden, Ik ben het Licht van de wereld en Ik ga voor jullie uit; maar toch zeg Ik jullie dit: Ik heb nog andere schapen die niet van jullie kudde zijn, die zal Ik ook allemaal naar Mijn Vernieuwe Kerk leiden zodat er één kudde zal zijn en één Herder; ga uit naar de volkeren en leer hen dit gebed tot de Vader bidden: 


Barmhartige Vader,
laat hen die alsmaar horen
maar nooit begrijpen,
deze keer Uw Stem horen
en begrijpen dat U het bent, de Heilige der Heiligen;

open de ogen van hen die alsmaar kijken en toch nooit zien, dat ze deze keer met hun ogen Uw Heilig Gelaat en Uw Heerlijkheid zien,

leg Uw Vinger op hun hart opdat hun hart zich opent en Uw Trouw begrijpt, ik bid en vraag U al deze dingen, Rechtvaardige Vader,

opdat alle Volkeren zich bekeren en genezen worden door de Wonden van Uw Beminde Zoon Jezus Christus;

Amen

Onze Heilige Moeder - zegt op het eind van het Gebed:  Vraag aan de Vader de koppige zielen te vergeven die weigeren te horen en te zien; de Vader is een en al Barmhartigheid en Hij zal kijken naar al Zijn kinderen; ja, kleinen, jullie zijn de wierook voor God als jullie bidden voor de redding van jullie broeders; hoe intenser jullie bidden des te machtiger worden jullie gebeden;

Onze Heer, Jezus, zegt na dat Hij ons gevraagd heeft naar alle naties te gaan dit gebed te leren: UnderstandBegrijp dan, dat jullie met dit gebed vragen: de redding van de wereld; moed, broeders; Mijn leerlingen, moed; Ik ben alle dagen met jullie...

 
Spiritualiteit
Gebeden
    Liefdevolle Vader
    Het Gebed van Berouw en Bevrijding
    Gebed voor de Bekering van de Wereld
    HET ONZE VADER in het Aramees
    De Heilige Rozenkrans
    De Orthodoxe Rozenkrans of "Het Jezus Gebed"
    Gebed voor de Eenheid
    Heilige John Chrysostom's Inspiratie
    De drie dagelijkse gebeden
    Kruiswegstaties
    Toewijdingen
    Geselecteerde Gebeden
    Heilige Geest, Gever van Leven
Toespraken
Brieven
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
HWLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Het Is Van Mij Bekend Dat Ik Zondaars De Weg Wijs
 
EERDERE BOODSCHAP:

Eenheid Boodschap
Verenig, Om Mijnenwil, Het Paasfeest

 

 
TOP NIEUWS:

Vassula stuurt het volgende dringende verzoek:
Het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis is op 8 december
 
Een bericht van Vassula voor het
35-jarig WLIG-jubileum

Een bericht van Vassula voor het 35-jarig WLIG-jubileum
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message