DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Gebeden » Geselecteerde Gebeden  » O Kom en Red Mij  »

O Kom en Red Mij 

Al-Barmhartige Vader,
til mij op tot Uw Borst.
sta mij toe te drinken uit de
Stromende Rivieren van Eeuwig Leven,
en hierdoor zal ik weten
dat ik Uw gunst geniet;
O kom en red mij, 
voordat het Uur over mij komt;
genees mij,
want Ik heb tegen U gezondigd;

Vader,
Uw Lippen zijn vochtig van Genade,
Uw Hart is een brandende Oven van Liefde,
Uw Ogen zijn Twee Vlammen
van verterend Vuur;

O Vader,
Uw Schoonheid is Volmaaktheid in zichzelf,
Uw Majesteit en Heerlijkheid
verbijsteren zelfs de stralendste van Uw engelen,
Rijk aan Deugd en Genade,
verberg Uw Heilig Gelaat niet voor mij,
als het Uur komt;
kom en zalf mij met de olie van liefde,
God, hoor mijn gebed,
luister naar mijn smekende stem!
ik moet de beloften die ik U
heb gedaan volbrengen;

Eeuwige Vader,
hoewel de stroom tegen mij in is,
ik vertrouw, ik weet, ik geloof,
dat Uw Arm daar zal zijn
om mij op te tillen
en mij uit deze stroom te trekken;
O wat verlang ik Uw Heiligdom
en Uw heerlijkheid te aanschouwen
in de Ark van het Verbond!
O wat verlangt mijn ziel vurig
om de Ruiter van de Hemelen te aanschouwen
die de Naam draagt: Trouw en Waarachtig,
Hij die de ongerechtigheid
van de wereld zal wegvagen,
Hij die Rechtvaardig is;
O kom en omhul mij met Uw Mantel
daar Uw Liefde bekend staat
om haar edelmoedigheid,

O Vader!
laat mij niet los
zoals ik verdien vanwege mijn zonden,
maar help mij;
voorzie mij van mijn Dagelijks Brood,
en houd mij op veilige afstand
van de giftanden van de Slang;
maak mij erfgename van Uw Huis,
maak mij Uw kind van Licht,
maak van mij een volmaakte nabootsing
van de Verheven Martelaar,
om U te verheerlijken,
voor altijd en eeuwig; amen;

19 september 1991

 
Spiritualiteit
Gebeden
    Liefdevolle Vader
    Het Gebed van Berouw en Bevrijding
    Gebed voor de Bekering van de Wereld
    HET ONZE VADER in het Aramees
    De Heilige Rozenkrans
    De Orthodoxe Rozenkrans of "Het Jezus Gebed"
    Gebed voor de Eenheid
    Heilige John Chrysostom's Inspiratie
    De drie dagelijkse gebeden
    Kruiswegstaties
    Toewijdingen
    Geselecteerde Gebeden
        Eenheid zal neerdalen als bliksem
        Verruk Mijn Ziel
        Vrede en Liefde zullen ons vervullen
        Mogen wij U aanbidden rondom één enkel Tabernakel
        O Kom en Red Mij
        Doe ons allen herleven voor Uw Glorie
        Yahweh heeft mij bezocht
        Auteur van de Liefdeshymne
        U te kennen betekent Uw Licht te zijn
        Heilige Geest, Mijn Heilige Metgezel en Vriend
        Kroon Mijn Ziel met Heiligheid
        Wanneer zult U Verschijnen op Uw Paard als "Strijder van Gerechtigheid?"
        Moge heel Uw Schepping U dienen in de Allerheiligste Drie-eenheid
        Ik vraag U om vergeving
        Gebed voor de Bekering van de Wereld
    Heilige Geest, Gever van Leven
Toespraken
Brieven
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
HWLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

God Houdt Nooit Op Zichzelf Aan Jullie Allen Te Geven
 
EERDERE BOODSCHAP:

Zij Die Zich Tegen Petrus Verzetten, Verzetten Zich Tegen Mijn Kerk
Buig Om Te Verenigen

 

 
TOP NIEUWS:

NIEUW BOEK: De Hemel Bestaat Maar De Hel Ook (video)
De langverwachte Nederlandse publicatie van de internationale bestseller 'Heaven Is Real, But So Is Hell' van Vassula Rydén, is verschenen.
 
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Het COVID-19-vaccin en "het merkteken van het beest".
 
Onze Lieve Vrouw Eren
Onze Lieve Vrouw te eren in het bijzonder het sublieme geschenk van het Goddelijk Moederschap.

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message