DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Gebeden » Geselecteerde Gebeden  » Auteur van de Liefdeshymne  »

Auteur van de Liefdeshymne 

O Eeuwige Vader
Auteur van de Liefdeshymne,
Koning vanaf het begin,
U stond op, God, om iets te zeggen
aan de bewoners van de aarde,

Trouw aan de grootheid
van Uw Barmhartogheid en aan Uw Naam,
liet U zegen op zegen op ons regenen;
over de golven van de zee
en over de gehele aarde
reisde Uw geur;

Machtige God,
er zijn nooit eerder
zulke mooie dingen in onze generatie geweest,
Auteur van de Liefdeshymne,
Uw Werken zijn een grandioze versiering,
schitterend, een juweel
om het oog en het hart te verrukken;

ik wil U prijzen, Eeuwige Vader, heel mijn leven,
en voor U, mijn God, wil ik zingen zolang ik leef;
- Amen -

15 mei 1992

 
Spiritualiteit
Gebeden
    Liefdevolle Vader
    Het Gebed van Berouw en Bevrijding
    Gebed voor de Bekering van de Wereld
    HET ONZE VADER in het Aramees
    De Heilige Rozenkrans
    De Orthodoxe Rozenkrans of "Het Jezus Gebed"
    Gebed voor de Eenheid
    Heilige John Chrysostom's Inspiratie
    De drie dagelijkse gebeden
    Kruiswegstaties
    Toewijdingen
    Geselecteerde Gebeden
        Eenheid zal neerdalen als bliksem
        Verruk Mijn Ziel
        Vrede en Liefde zullen ons vervullen
        Mogen wij U aanbidden rondom één enkel Tabernakel
        O Kom en Red Mij
        Doe ons allen herleven voor Uw Glorie
        Yahweh heeft mij bezocht
        Auteur van de Liefdeshymne
        U te kennen betekent Uw Licht te zijn
        Heilige Geest, Mijn Heilige Metgezel en Vriend
        Kroon Mijn Ziel met Heiligheid
        Wanneer zult U Verschijnen op Uw Paard als "Strijder van Gerechtigheid?"
        Moge heel Uw Schepping U dienen in de Allerheiligste Drie-eenheid
        Ik vraag U om vergeving
        Gebed voor de Bekering van de Wereld
    Heilige Geest, Gever van Leven
Toespraken
Brieven
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
HWLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Mijn Boodschappen Zijn Mijn Geschenk Aan Jullie Allen
 
EERDERE BOODSCHAP:

Allen Die Tegen Mijn Godheid Rebelleren Gaan Worden Vernietigd
 

 
TOP NIEUWS:

NIEUW BOEK: De Hemel Bestaat Maar De Hel Ook (video)
De langverwachte Nederlandse publicatie van de internationale bestseller 'Heaven Is Real, But So Is Hell' van Vassula Rydén, is verschenen.
 
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Het COVID-19-vaccin en "het merkteken van het beest".
 
Onze Lieve Vrouw Eren
Onze Lieve Vrouw te eren in het bijzonder het sublieme geschenk van het Goddelijk Moederschap.

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message