DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

23. září - 4. října 1986

23. 9. 1986

Pokoj tobě. Slyš Mě. Já Bůh tě nikdy, nikdy neopustím. Žij v pokoji. Nepoddávej se starostem, Vassulo. Podívej se na sebe. Ty jsi důkaz Mé Lásky. Obrátil jsem tě. Vyzařuješ Moji Lásku. Já, Bůh jsem se ti zvěstoval. Choval jsem tě ve Své blízkosti, protože jsi Moje Vlastní. Pociťuj, jak moc tě miluji.

Mohu se Tě zeptat, proč jsi mi dal tento Dar?

Daroval jsem ti toto požehnání. Přijmi ho. Zavolej Mě kdykoliv si přeješ. Já, Bůh, tě budu volat bez ohledu na to, kdo jsi.

Blahoslavení maličcí,
protože oni mají za dědictví
Království Boží.
Blahoslavení ti,
kdo mají čisté srdce,
protože oni uvidí Boha. 

Vassulo, toto čti znovu a znovu a pochop to. Věř Mi, každý kdo má obojí, přemůže všechny překážky a vstoupí do Božího Paláce. Abba je přivítá.

4. 10. 1986

Pokoj tobě. Pojď, pojď ke Mně. Potěš Mě. Položíš Mi svoji otázku?

Máš pocit, že tě ignorujeme?

Ano. Proto si dej pozor na spánek ... nebeská jitřenka bude brzy vidět. Cožpak bych tě Já, který jsem Tvůj Otec a mám tě rád, nevaroval? Já jsem Jahve, váš Stvořitel a vy jste všichni Moje děti.

Kam, kam si myslíte, že půjdete? Už jste na to někdy pomysleli? Opravdu jste věřili, že jste vznikli sami? Věřili jste tomu, že Já jsem vás opustil? Nebo že jsem nikdy neexistoval? Opravdu jste věřili, že Moje Slovo bylo celé jen folklorní sbírka židovských pohádek?

Slyšte Mě. Mé Slovo je živé a je Pravda. Má vás osvětlovat a pomoci vám porozumět, kdo jsem Já a co jste vy. Mé Slovo vám má pomoci Mě najít. Děti, děti, je vaše náboženství založené na vědeckém poznání? Neodhánějte Mě od sebe a už se Mi neschovávejte. Jak moc jste zradili sami sebe, když jste se ode Mne odchýlili?

Věřte ve Vzkříšení. Věřte, že vaše duše bude žít dál. Už se neodchylujte a žijte život přemítajíc o tom, jak jste vznikli, protože vám říkám, že všichni pocházíte ode Mne. Já Bůh, jsem váš Stvořitel. Stvořil jsem vás, protože miluji život. Stvořil jsem vás, abyste žili v Mém Světle. Stvořil jsem nebesa, stvořil jsem všechno. Jak jinak si myslíte, že toto všechno vzniklo? Nebesa tu přece nebyla. A vy tu nejste jen tak náhodou. Já jsem učinil stvoření. Vaše akademie by vás měly více učit o tom, jak jste vznikli. Ať najdou odpověď na životní otázku: Proč existujete?

Někteří z vás se dokonce ani nenamáhají na cokoliv ptát a berou život tak, jak přichází. Nevěří, že vaše duše pokračuje v životě poté, co zemřete. Slepci! Slepci! A hluší! Odmítajíce vidět a slyšet, bojíte se hledat Pravdu? Já jsem Pravda. Máte strach Mě najít? Zavřeli jste oči, abyste Mě mohli popírat? Je to takhle pro vás jednodušší, nebo přece jen hledáte? Já jsem Cesta. Já jsem Cesta a miluji vás. Já jsem to Světlo, které osvětluje každého, aby viděl Pravdu.

Milované děti, bolí Mě Mé Srdce, když vás všechny vidím spát. Jak bych k vám mohl nepřijít, jak bych vás mohl nevarovat? Jak bych vás mohl opustit, když se mezi vás vkradl vlk, který čeká jen na to, aby vás pohltil? Chci vás probudit, abyste se se Mnou setkali. Toužím zažít tuto nádhernou chvíli ... bude váš spánek trvat navždy?1  - Já, Bůh, jsem vás zavolal. Já, Bůh, vás stále volám. Pojďte ke Mně.

 (Později odpoledne.) 

(Znovu jsem měla problémy si srovnat, že to skutečně Bůh mluví ke mně.)

Pokoj tobě. Pamatuj si Kdo založil svět a nebesa? Kdo tě stvořil? Kdo ti žehnal a miloval tě? Kdo daroval Svého jednorozeného Syna světu, aby svět zachránil?2

Mnozí nebudou věřit, že toto je od Tebe. Budou říkat: "To není od Boha. Bůh nedělá takové věci."

Jaké věci dělá Bůh? Dělá Bůh zázraky?

Ano, vždycky je dělal. Ale já jsem ten problém.

Jsi snad zlá? Nebo oslavuješ jiného boha?

Neoslavuji jiného boha.

Oslovuješ ve svých modlitbách jiné bohy?

Ne.

(Pak jsem ucítila ve své blízkosti přítomnost Panny Marie.)

Miluj Ji. Pamatuješ, když jsem byl na Kříži? Jaká slova jsem řekl? Řekl jsem, že Ona je také tvoje Matka. Ona tě miluje a stará se o tebe. Abba rozdává tomu, komu chce. Přijmi, co ti Bůh dává.

Jak ses cítil, když mi kněz říkal, že bys mě vyhodil z Církve. A kdybych zaklepala na dveře, tak bys mi neotevřel, protože Ty můžeš také odmítnout.

Plakal jsem. Skryl jsem Svou Tvář do Dlaní a plakal jsem. Má Církev je pro každého člověka. Vítám každého, kdo zaklepe na Mé dveře.3 Já, Ježíš, otevřu dveře. Já jsem váš Vykupitel, který vás miluje.


1 tady se zdálo, že Bůh mluví Sám k Sobě
2 Ježíš mluvil o Svém Otci
3 Mat 7,7: "Tlučte a bude vám otevřeno."


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Jsem tvůj Učitel
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Skrývat Můj Hlas je smrtelný hřích
Má Slova formují Mé služebníky

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message