DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

19. - 21. září 1986

19. 9. 1986

Pokoj tobě. Já jsem Pokoj. Nevzdorujte Mi. Vy všichni, kdo máte uši, naslouchejte Mým voláním. Proč, proč jste Mě opustili? Já, který vás tolik miluji. Proč je vás jen několik, kteří na Mě pamatujete? Cožpak jsem vás Já, Bůh, nestvořil? Cožpak jsem vás nemiloval, s láskou neopatroval a nežehnal vám? Cožpak vás přemohly fantazie? To je to, co tvrdíte? Necítili jste Mě? Očistěte se, protože Já jsem ve vás. Copak se, milovaní, třesete a padáte, jako listí na podzim? Děti, děti, vraťte se ke Mně. Naplňte Má Svatá Místa a potěšte Mě.

Drahý Otče v Nebi, co když nebudou naslouchat?

Každý člověk má uši. Měli by vědět, proč jsem je stvořil. Dal jsem jim oči, aby rozlišovali mezi tmou a světlem.

Rozmnož Moje štěstí, dcero, tím, že budeš mít ke Mně lásku. Uvítej Mě ve svých modlitbách. Já jsem tvůj Nebeský Otec, Bůh Všemohoucí. Čti Moje Slovo. Spoléhej se na ně.

21. 9. 1986

(Znovu pochybnosti zda Bůh ke mně může mluvit. Tentokrát promluvil Ježíš.)

Sláva Bohu.

To jsi ty Danieli?

Proč, proč Daniel?

Daniel je ten, který stále oslavuje Boha.

Jsi si tak jistá, že jen Daniel oslavuje Boha?

(Teď jsem pochopila a usmála jsem se.)

Proč pochybuješ? Já jsem Ježíš Kristus, Milovaný Syn Boží. - Miluji vás všechny.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Jsem tvůj Učitel
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Skrývat Můj Hlas je smrtelný hřích
Má Slova formují Mé služebníky

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message