DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Rusko proti Mně rebelovalo

3. září 1991

Pane,
Otče a Mistře našich životů,
neopouštěj nás nyní ani ve dnech soužení.

Pane,
Otče a Mistře našich životů,
pomoz Rusku růst ve Tvém Duchu.
Probodl jsi Rudého Draka,
který je ovládal.

Pane,
Otče a Mistře našich životů,
vysvoboď nás od Rebela,
který je stále ještě mezi námi.

Ach, Mé dítě, všechny vás budu učit Svým Očistným Ohněm. Počkej a uvidíš. Slyš Mě teď a piš, Mé dítě:

Donedávna by většina národů nechtěla věřit, že nepřítel, Rudý Drak, tak náhle ztratí svou moc v Rusku. Vassulo, jestli se tvá sestra Rusko proti Mně bouřila, bylo to pro hříchy světa a jeho zločiny. Tyranie přichází zdola.

Ale jak bylo jejím dětem, mučedníkům, kteří patří Tobě?

Jak mohu popsat, co trpěly její děti, k čemu je mohu přirovnat, dcero? Celá Nebesa naříkala nad jejími dětmi. Její synové leželi bez pomoci, ale kdo byl nablízku, aby pro ně naříkal? Byl někdo z nich dost silný, aby probodl Draka? Ne, když se jim kůže krabatila na kostech. Její děti žebraly o chleba, utlačované nepřítelem, klesaly pod svým břemenem. Když tajně prchaly, aby se utekly do Mé Náruče, byly krutě trestány, nebylo jim dovoleno ukázat svou horlivost pro Mne. Jejich pronásledovatelé byli bystřejší než zmije, hlídali každý jejich krok, a když měli podezření, že je pod matrací schovaná Kniha Života, byly Mé děti týrány, špehovány a pak zatýkány.

Ach, dcero, Mé Oči nepřestaly plakat, když viděly tento národ mečem přinucený k mlčení. Kněze a proroky uvězněné a nucené pobývat ve tmě. Mnozí z nich byli nelítostně zavražděni přímo před Mýma Očima. - Národ, který Mě dříve veřejně ctil a velebil, zářící jako safír, Pevnost, která byla Mým potěšením, se pro hříchy a zločiny světa stal bezvodou zemí, suchopárem. Říkám ti, Má dcera, Rusko, tvá sestra, vám ještě neukázala, čeho dosáhne v Mém Jménu.

Slavný Den má teprve přijít,
a jak si přeji, aby už tu byl
!

Modli se, modli se o tento Slavný Den.

9. září 1991

Můj Ježíši?

Já Jsem.

Miluj Mě, Vassulo, to zmírní Otcův hněv na tuto generaci. Modlil jsem se za tebe k Otci, Moje maličká, aby tě zbavil 'trnu', který jsi Mi vzala ... 1

Pane, prosím, potvrď mi to, co jsem od Tebe slyšela, dej mi pasáž z Písma. 

(Otevřela jsem je namátkou a prstem jsem našla Lukáše 22,42. Četla jsem:)

Otče, řekl, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich,
ale ne má, nýbrž Tvá vůle se staň.

Buď požehnána, povedu tě.


1 nabídla jsem Ježíši, že si od Něho vezmu Jeho 'trn' 18.06.1991 To znamenalo, že bude mít o jeden trn méně. Trn, o kterém Ježíš mluví, se vztahuje k poselství ze dne 18.06.1991. Tento trn zasadil Ježíši milovaný člověk, který aktivně pronásleduje tato Poselství. Satan ho zmátl a teď ho používá.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message