DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Úvod » Multimediální­ galerie  » Fotografie »

Fotografie
Fotografie ze setkání po celém světě
 
 
Vassuliny promluvy a setkání (řazeno chronologicky)
 
 
Ekumenické setkání v Namur (Belgie) 2009
Fotografie z tohoto velice důležitého a požehnaného setkání s názvem "United by Christ" 4. - 7. prosince 2009
 
 
Ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v roce 2005
 
 
Otevření domu Beth Myriam v Nepálu
Dům Beth Myriam v Kathmandu byl otevřen 2. listopadu 2009.
 
 
Setkání ve Svaté zemi 2005
 
 
Dům Beth Myriam v Brazílii
 
 
Setkání v Japonsku 1997

 
Úvod
Povolání a nástroj
Příchod mého anděla
Úvod k poselstvím
Multimediální­ galerie
    Fotografie
    Audio
    Video
Zapisování poselství

Povolání a nástroj
Shrnující informace o Vassule Rydén a Opravdovém Životě v Bohu
 

Příchod mého anděla
Vassula popisuje úplné začátky, jak k ní přišel její strážný anděl
 

Úvod k poselstvím
Úvod ke čtení poselství od Vassuly
 

Multimediální­ galerie
Ke shlédnutí i poslechu - Fotografie, audionahrávky a video
 

Zapisování poselství
Informace a fotografie pozoruhodného způsobu zapisování poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Ježíš je Láska
Chci tě shovívavou a oddanou

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Hýčkej Mě svou láskou
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
29.11-1.12.2019 v Krasnici
 
Dny soužení jsou před vámi
Nově uveřejněné poselství od Vassuly
 
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
19.4.2019

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message