DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Новите Небеса И Новата Земя Ще Бъдат, Когато Установя Престола Си Във Вас

3 април 1995

Сърцето Ми е твоята Обител, никога не го забравяй това! дете Мое, Аз, който съм Върховният Първосвещеник, ти казвам: обичай Моите свещеници и се моли за тях; сега, чуй и напиши това:

ще обуча поколението ти, така че когато четат Книгата Ми1 да я разбират; Oлтарю, позволи Ми да поставя върху теб Знанието Си, това Неизчерпаемо Съкровище на Свещеното Ми Сърце, така че хората от всички народи, раси, езици и нации да напреднат и да се обслужат сами; и когато го направят, ще ги съживя и ще осветя очите им, тъй като Словото Ми възстановява;

ако някой обича Словото Ми, нека излезе напред, ако някой Ме обича ще пази Словото Ми и Отецът Ми ще го обича и Ние ще дойдем при него и с него ще направим Своя дом; изпитвайте нужда от Светия Ми Дух, както изпитвате нужда от въздуха, за да дишате; искайте от Светия Ми Дух, който е Животворецът да дойде при вас и да направи в душата ви свежи чудеса… искайте от Светия Ми Дух да ви разкрие скрития смисъл на притчите Ми и на поговорките Ми и на пророчествата на вашето време;

един град2 не може да бъде построен без основи,3 тъй като в него няма да се установи Светият Ми Дух; елате и се научете: Новите Небеса и Новата Земя ще бъдат, когато установя Престола Си във вас, тъй като ще дам даром вода от извора на Живота на всеки, който изпитва жажда;4

позволете тогава на Светия Ми Дух да ви привлече в Царството Ми и във Вечния Живот; нека злото да не печели вече власт над вас, причинявайки смъртта ви; ако беше необходимо, щях наново да дам живота Си във всеки момент и без колебание, за да ви спася; позволете на Светия Ми Дух да обработи почвата ви и да направи във вас земен Едем, нека Светият Ми Дух да направи във вас Нова Земя, за да процъфти почвата ви, така че първата ви земя, която беше собственост на дявола да се похаби; тогава още веднъж Славата Ми ще блесне във вас и всички божествени семена посети във вас от Светия Ми Дух, ще поникнат и ще се развият в божествената Ми Светлина; позволете на Светия Ми Дух да дойде при вас като бълващ огън и да ви пречисти, изгаряйки всички сухи треви5 останали във вас и да ги замести с небесни посеви и прекрасни лозя;6 тогава, от този ден, Аз Самият ще бъда техният пазач…

нека старата ви земя, която понастоящем не е нищо друго освен опустошение и развалини да се позове на Мен и ще се смиля над вашата немилост… малкото дървета, които са ви останали сега са сухи и пречупени, готови да бъдат хвърлени в огъня, затова, позволете на Светия Ми Дух да превърне душата ви в друг един Рай, Нова Земя, където Ние7 ще направим Своя Дом във вас; тъй като, виждате ли, зимата отмина и цветята се появяват върху вашата почва; виждате ли? лозето оформя първите си цветчета, разнасяйки благоуханието си; това е Нашият Рай, Нашето Небе;

ще дойдем в Градината Си да съберем всичките й плодове; ще дойдем в Градината Си да си отпочинем насред вашите добродетели, които ще бъдат като фонтани, извори на жива вода, долини с буйна растителност с всички благоуханни дървета, пасбища и лозя, мироносни планини; защото смиреността Ни се харесва и обичта Ни радва; мирът Ни почита, и радостта Ни очарова, в действителност всички плодове са добродетелите, които са приятни в Очите Ни;

затова, позволете на Светия Ми Дух да ви възпита и да ви покаже, че правилното учение е Живот; направете стая за Светия Ми Дух, за да пусне корени в средата на душата ви и да поникне там, там, където преди се намираха хиляди тръни и храсти; Светият Ми Дух ще бъде Дървото на Живота във вас и Царството Ми, което ще придобиете по Мое благопожелание, ще ви отведе да придобиете неподкупност и божествеността да имате вечен живот;

сравни сега, Васула, себе си със старото си състояние; виждаш ли? виждаш ли как Светият Ми Дух промени старата ти земя в Нова Земя? и как само Неговите семена могат да произведат добри плодове в изобилие? и че без Неговото Присъствие, душата ти щеше да остане необработена и суха, една безводна земя?

А относно Новите Небеса, Господи?

Новите Небеса? те също ще бъдат във вас, когато Светият Ми Дух ще ви ръководи в святост; Светият Ми Дух, поделящ си Престола Ми, ще блесне в мрака ви като заслепяващо слънце на небето, защото Словото ще ви бъде дадено, за да изразите мислите и речите, както Аз желая да мислите и да говорите; всичко ще бъде изразено в съгласие с Моя Образ и Мисъл; каквото вършите, ще бъде по Наше подобие, тъй като Духът на Отеца ви ще говори във вас; и Новата ви Вселена ще крачи със Светия Ми Дух, за да завладее, за Славата Mи, останалите звезди,8 както и онези, които не бяха спазили Закона Ми и бяха изцяло заблудени като сянка минаваща в тъмнината, без никога да са познали надеждата и святостта, които пазех за вашето време;

Новите Небеса, Олтарю, ще бъдат, когато Светият Ми Дух се излее отвисоко върху всички вас, от небесните висини; да, ще изпратя Духа Си във вас, за да направи небе от душата ви, така че в това Ново Небе да бъда трижпрославян; и както пътищата на онези, които ще получат Светия Ми Дух ще бъдат поправени, така и мракът и тъмнината им ще бъдат осветлени и възстановени в блестящи звезди осветляващи мрака им за вечни времена; скоро, тази земя и това небе ще изчезнат, защото лъчезарната слава на Престола Ми ще светне върху всички вас;

Аз, Иисус, ви казвам: Аз, Първосвещеникът, от небесните висини ви зова да дойдете и да се присъедините към Мен, доближавайки се до Престола Ми на Благодат; достъпен е за вас; елате при Мен и ще наследите Царството Ми на Небето;


1 Святата Библия.
2 Символична дума за нас самите.
3 Означава да се оставим на Бога, за да стане Той нашата основа.
5 Сухите треви означават лошите привички, греховете.
6 Небесните посеви са добродетелите.
7 Пресвятата Троица.
8 Символизира хората.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message