DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Понасяй С Търпение Кръста, Който Ти Е Поверен
Отплати Се С Благост За Злината

9 ноември 1994

Васула Моя, давам ти Мира Си; чуй и пиши:

както знаеш, този, който несправедливо те докосва, докосва зеницата на Окото Ми; но остани твърда, дете Мое, и се моли вярата да бъде възстановена в страната ти, тъй като вярата не се дава на всеки; Аз съм Авторът на Своето Послание и ще бдя да бъде бързо разпространено; това е Мое Дело и всичко, каквото беше разрушено от човешката ръка, ще бъде наново възстановено от Моята Ръка;

колкото до твоите угнетители в страната ти, не ги гледай като неприятели, а като хора съставляващи част от семейството и следователно скъпи за Нас1 и нуждаещи се от молитви; нека обичта ти да се увеличава и да не се намалява, така че, когато дойда да те повикам да намеря в теб същата обич, каквато Аз Самият изпитвам към теб; желанието Ми е да те намеря готова за Царството Ми; приеми Кръста си и нека Отецът даде отплата на онези, които те раняват;

(Говори Святата Троица:)

ти си Ни по-скъпа отвсякога, подражавай Ни;

(След това заговори Светият Дух:)

ще продължа да те ръководя и да ти давам Своите Указания, за да бъдеш подходяща за Царството Ни; по време на Указанията Ми към теб, ще те науча да полагаш ръце върху своите братя и сестри, така че духът им да пада в прегръдката Ми; мъртвите2 ще бъдат издигани; ще ги вдигна, въпреки че не всички; Аз съм, който ви давам живот и дихание; не си ли чувала, че в Мен живееш и се движиш и съществуваш?

ще продължа да те упражнявам духовно в Обичта Си, в Безмерната Си мярка, така че подбудите ти да станат тези на Нашето отражение и чрез устата ти ще продължа да говоря и да възкресявам много от мъртъвците ви;

Отецът е, който те изпраща да пътуваш; но Аз съм с теб през цялото време; душа! ще продължа да те оформям според Нашия Образ, така че, когато тленната ти природа загине да мога да те вдигна още веднъж,3 за да вървиш в Дворовете Ни;

довери Ми се, Васула, и Ми позволи да летя свободно в теб; позволи Ми да дишам в теб, така че да мога да продължа да те уча на Мъдрост и съвет; всичко, каквото върша, чедо Мое, не е според буквата, а се извършва от Безмерната Ми Святост и Слава; Знанието Ми обхваща Истината; ела да притежаваш Истината и всичко, каквото Ми принадлежи, се дава даром на цялото човечество;

търси добрината Ми, търпението Ми и търпимостта Ми, така че в слабостта ти тези дарове да могат да водят ума ти и сърцето ти към по-голямо покаяние; да, живей свято, както Аз съм Свят… бъди свята във всяко едно свое действие и не Ме карай да бягам от Своята обител4 поради липса на святост;

нека вярността ти към Нас да се увеличава като Наша вярност,5 за да тe предпази от това да изпаднеш в летаргичен дух и да се завърнеш при злините на този свят; нека радостта ти да е в Нас;

дъще, моли се пророчествата бързо да се изпълнят и Аз, абсолютната изпълненост на Бога, изразът на вашия дух, светлината в очите ви, да слезна между вас, за да покажа на света до каква степен е бил в грешка, да покажа на църквите нечестивостта на тяхното разделение и до каква степен, въпреки че всекидневно заявяват, че съществува един Господ, една вяра, едно кръщение и един Бог, който е Отец на всички, над всички, посредством всички и във всички, от тях липсва благодеянието един към друг, не можем да кажем: “ти направи всичко, за да предпазиш единството, което ти предоставих в началото, когато беше още дете6 и се намираше в Обятията Ми;”

днес ти казваш: “не съм вече дете и мога да вървя самостоятелно” и оттогава напусна прегръдката Ми и привикна стъпките си да вървят по свой собствен път… о, дете на Отеца! плод на Сина! Град Мой и Невесто Моя!7 благоуханието ти те напусна… ще останат ли в теб няколко оживели, когато слезна в пълна сила?

стоя пред вратите ви, чукайки, ако някой измежду вас Ме чуе да зова и отвори вратата, не само ще влезна да поделя с него гозбата му един до друг, но ще издълбая също така върху плътта му новото Си Име; тогава ще извикат Името Ми и ще ги чуя и ще кажа още веднъж: “те са Моят народ, свято свещеничество и ще живея между всички тях;”

не сте ли чували: “всяка плът е трева и хубостта й е подобна на полските цветя; тревата съхне, цветята увяхват, но словото на Господа остава завинаги;”8 затова, защо се самоназовавате “Бог” и се настанявате на престола в Светилището? елате да се покаете и Ми позволете да ви възвърна при божествеността ви; ако Ми позволите да бъда ваш Факел и Светлина, никакъв светски закон не може да ви докосне; елате да наследите Царството Ни в праведен дух; поискайте от Мен дарове и ще ви ги дам; как можете да кажете на душата си: “душа, сега притежаваш в изобилие хубави неща: приятно прекарване и плувай в богатството си, явно е, че наследството ти принадлежи;”

горко за вашето прелюбодеяние! горко за клеветническите ви обвинения отправени от тези, които вървят с външна религиозна привидност, но отхвърлят вътрешната сила на Църквата! в действителност, те са членове на лукавия, без никога да осъзнават, че представляват пустош и суша, движеща се окаяност, плачевно бедна, както и гола; как можете да вярвате, че бих могъл да живея във вас9 и да ви поднеса даровете Си, вие, които сте потънали в грехове? Не сте ли чували, че бягам от измамата?

- ах, Васула, колко малко са онези, които Ме познават и тъй като съм Аз, който държа всички неща заедно, намирам ce навсякъде и зная всичко до самите дълбини на Бога; нека обичта ти да се увеличава в Мен и радостта ти в Мен да е пълна, така че духът ти да Ми пее хвалебствия; нека сърцето ти да е в мир с Мен и духът ти прощаващ; носи с търпение Кръста, който ти е поверен, тъй като всичко, каквото правиш не е напразно;

отплати се с благост за злината; отплати се с добрина и обич за злото; бъди грижлива към бедните и окаяните, за да Ми отдадеш слава; бъди предана и се доверявай единствено на Мен, своя Бог;

не си сама; Аз, Светият Дух, съм твоят живот и Този, който те направлява към Царството Ни;

моли се безспир и бъди свята в Моето Присъствие;


1 Святата Троица.
2 Духовно мъртвите.
3 Първото възкресение беше на духа, завръщането при Бога. Това възкресение е на смъртта.
4 Духът обитава в нас.
5 В недрата на Святата Троица.
6 Първата църква.
7 Светият Дух е, който говори на Църквата.
9 Членовете на Църквата.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message