DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Докато Ти Говориш, Аз Бивам Прославян

11 ноември 1994

Господи?

Аз Съм…

Господи, когато лъжците ме гонят, трябва да ми помагаш!1

назови Ми някого, който може да застане срещу Мен;

Няма никой подобен на Теб.

затова, имай Ми доверие… ще прогоня угнетителите ти и ще поема Аз Самият твоята кауза; с теб съм, така че от кого още имаш нужда?

Свят си и Могъщ;
Присъствието Ти е Великолепие и Величие,
не се нуждая от никого освен от моя Творец.

заклех се никога да не те изоставя; Лозов Клон, колко повече бих могъл да ти доказвам, че всичко това е Мое Дело? Почва! дай сега своята реколта, говори! предай без опасения това, което научи от Мен; докато ти говориш, Аз се прославям, а ти се освещаваш; ти наистина си в Ръката Ми;

ще продължа да ти помагам и да пазя свежа паметта ти, затова ела сега да "си" починем; Аз в теб и ти в Мен; ic;


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message